2015

2021        2020        2019        2018        2017        2016        2014        2013        2012        2011        2010       2002-2009        CORPORA

 

Lallier, M., Acha, J., & Carreiras, M. (2015). Cross-linguistic interactions influence reading development in bilinguals: A comparison between early balanced French-Basque and Spanish-Basque bilingual children. Developmental Science, 19 (1), 76-89. DOI: 10.1111/desc.12290

Ros, I.; Santesteban, M.; Fukumura, K.; Laka, I. (2015). Aiming at shorter dependencies: the role of agreement morphology. Language, Cognition and Neuroscience, 30, 1156-1174. DOI: 10.1080/23273798.2014.994009.

Santesteban, M., Pickering, M.J., Laka, I., & Branigan, H.P. (2015). Effects of case-marking and head position on language production? Evidence from an ergative OV language. Language, Cognition and Neuroscience, 30, 1175–1186. DOI: 10.1080/23273798.2015.1065335

Ezeiza, J.; Alberdi, X., (2015) Los marcadores discursivos como rasgo distintivo de los textos del ámbito de las Ciencias Jurídicas en lengua vasca: aproximación estadística con proyección jurilingüística. Revista Signos. Estudios de Lingüística,  48(87). ISSN: 0035-0451 versión impresa; 0718-0934 versión en línea. pp. 3-28.

Fernández, B. & Salaburu, P. (Eds.)(2015) Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. EHU Press. ISBN: 978-84-9082-097-1. Pages: 698.

Berro, A. (2015) Breaking verbs. From event structure to syntactic categories in Basque. Doctoral dissertation, UPV/EHU and Université Bordeaux Montaigne (UBM).

Lindemann, D. (2015) Hiztegigintza Elebiduna: Euskara-Alemana. Doctoral dissertation, UPV/EHU.

Lindemann, D. (2015) EuDeLex: Ein deutsch-baskisches zweisprachiges elektronisches Wörterbuch für DaF-Lernende. In: J.-A. Calañas Continente & F. Robles i Sabater (Eds.): Die Wörterbücher des Deutschen: Entwicklungen und neue Perspektiven. Frankfurt: Peter Lang (Spanische Akzente. Studien zur Linguistik des Deutschen, 2), 87–108.

Lindemann, D. & San Vicente, I. 2015c. Building Corpus-based Frequency Lemma Lists. Proceedings of CILC 2015. Procedia – Social and Behavioral Sciences, (198), pp. 266-277

Fernández, B. (2015) The syntax of -(k)i, a Basque preposition. Xulio Sousa, Carlota de Benito & Víctor Lara (ed.) Dialectologia. Special Issue, V. Syntactic variation in Western European Languages. From the noun phrase to clause structure. ISSN: 2013-2247. Pages: 81-107.

Laka, I. (2015) Hacia la Neurosintaxis. In Ángel Gallego (Ed.) Perspectivas de sintaxis, Madrid: Akal, pp 699-719

Azkarate, M. (2015) Euskal terminologia XXI mendean. Terminàlia 12, pp. 60-62.

Alberdi, X. (2015) Diskurtso-markatzaileak euskal hiztegietan: alegia, erran nahi baita, hau da, hots…. In Fernández, B. & Salaburu, P. (Eds.). Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbao: EHU Press, pp. 37-50.

Azkarate, M. (2015) Euskal lexikografia: kodetzetik garatzera. In Fernández, B. & Salaburu, P. (Eds.). Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbao: EHU Press, pp. 119-136.

Berro, A. (2015) Kokapen aditzak euskaraz. Adposizioen eta aditzen erdigunean. In Fernández, B. & Salaburu, B. (Eds.) Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbao: EHU Press. pp. 137-155.

Fernández B. (2015) “-(K)i”. In Fernández, B. & Salaburu, B. (Eds.) Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbao: EHU Press. pp. 213-228.

Odria, A. (2015) Euskarazko bigarren mailako predikazioaren murriztapen sintaktikoez. In Fernández, B. & Salaburu, B. (Eds.) Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbao: EHU Press. pp. 499-515.

Salaburu, P. (2015) Euskal hitz ibilienak. In Fernández, B. & Salaburu, P. (Eds.). Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbao: EHU Press, pp. 613-627.

Lindemann, D. & San Vicente, I. (2015) Euskarazko maiztasun lemategia gaurko teknologien ikuspuntutik. In Fernández, B. & Salaburu, B. (Eds.) Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbao: EHU Press, pp. 441–456.

Torrego, E.; Laka, I. (2015) The syntax of φ-features: Agreement with plural DPs in Basque and Spanish. In Fernández, B. & Salaburu, P. (Eds.). Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbao: EHU Press, pp. 633-646.

Alberdi, X. (2015) Diskurtso-markatzaile berri batzuk: beste hitz batzuetan (esanda/esateko), beste hitzetan (esanda/esateko). In Maria José Ezeizabarrena & Ricardo Gómez (arg.), Eridenen du zerzaz kontenta. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008). Bilbo: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-9082-092-6.

Berro, A. (2015) From adpositions to events. The case of location verbs in Basque. In Lea Nash & Pollet Samvelian (ed.) Approaches to complex predicates. Brill.

Berro, A. (2015) Egoera predikatu berriak euskaraz. In Irantzu Epelde & Koldo Zuazo (ed.) Euskal hizkerak eta dialektoak, gaur. Lapurdumeko ale berezia.

Lindemann, D. & San Vicente, I. (2015) Corpusetan oinarritutako hiztegi elebidun berria sortzen. In Alegria, I., Latatu, A., Omaetxebarria, M.J. (eds.) I. Ikergazte Nazioarteko ikerketa euskaraz: Kongresuko artikulu-bilduma, Udako Euskal Unibertsitatea, pp. 95-100.

Pastor, L. (2015) Izen eta Aditzen frekuentziak SVO eta SOV hizkuntzetan. In I. Alegria, A. Latatu & M. J. Ormaetxea (Eds.), I. Ikergazte: Nazioarteko ikerketa euskaraz. Kongresuko artikulu-bilduma, Udako Euskal Unibertsitatea, pp. 116-120.

Salaburu, P. (2015). Hizkuntza corpusak eta euskara. In Gomez, R. & Ezeizabarrena, M.J. (eds.). Eridenen du zerzaz kontenta. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008). EHU Press. ISBN: 978-84-9860-910-3.

Salaburu, P. (2015) Hizkuntza corpusak eta euskara. In Ezeizabarrena, Maria José & Gómez, Ricardo (arg.), Eridenen du zerzaz kontenta. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008). Bilbo: Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua. ISBN: 978-84-9860-910-3. pp. 559-576.

Salaburu, P. (2015) Ehun urte alferrik ez. Euskonews,  Donostia: Eusko Ikaskuntza.

Salaburu, P. (2015) Gauzak ez dira sobera aldatu. Hermes, 50,  ISBN: 1578-0058. pp. 100-101.

Salaburu, P. (2015) Koldo Mitxelena, Unibertsitateko maisu handia. OARSO gehigarria, Errenteria. ISSN: 2386-9070. pp. 38-41.

Salaburu, P. (2015) ¿Por qué no ha funcionado Bolonia?. NR 151 (Universidad española, Reformas pendientes), Madrid: Unir. ISSN: 1130-0426. pp. 133-145.

Urteaga, M. (2015) Hizkuntzaren prozesamendua garun-eremu motorrean. In I. Alegria, A. Latatu & M. J. Ormaetxea (Eds.), I. Ikergazte: Nazioarteko ikerketa euskaraz. Kongresuko artikulu-bilduma, Udako Euskal Unibertsitatea, pp. 63-69.

Comments are closed.