Breadcrumb

Sarrera-nombregrado-plan-nuevo

Grado en Sociología (plan nuevo)

Nested Applications

nombreGrado-presentacion

Nola funtzionatzen du gizarteak? Boto asmoa iragartzerik ba al dugu? Zer nolako eragina daukate sare sozialek eta internetek gure bizitzan? Nola egin dakieke aurre gizarte desberdintasunei? Eta nola jakin dezakegu aldez aurretik zenbaterainoko arrakasta izango duen app batek edo garbitzeko produktu batek? Gurekin zerikusia duten eta kezka sortzen diguten galderak dira, eta Soziologiak dauka horien eta beste askoren erantzuna.

XXI. mendeak gizarte errealitate global berri bat ekarri digu, oso azkar aldatzen dena eta dudarik gabe teknologia berrien eraginpean dagoena. Soziologiako Graduan aztergai izango dituzu gizarte bizitza, gizarte aldaketa, kultura aniztasuna, taldeak eta komunitateak, eta horien arteko harremanak eta interakzioa, eta metodo zientifikoak erabiliko dituzu gizarte arazo konplexuei erantzuteko.

Gainera, hiru aipamen edo ibilbide izango dituzu espezializatzeko: Gizarte Arazoen Analisia eta Kudeaketa; Gizarte Ongizatea; eta Gizarte Erakundeak, Sareak eta Prozesuak.

Titulazio honek Unibasq – Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziak emandako Unibertsitate-Prestakuntza Dualaren Kalitate-Zigilua lortu du. Beraz, ibilbide duala egiteko aukera izango duzu.

XSL Content

Knowledge areas

Social Sciences and Law

Centre

Faculty of Social and Communication Sciences

Campus

Bizkaia

Contact

Duration

4 courses

Number of credits

240 ECTS credits

Languages

Basque, English, Spanish

Study type

Face-to-face degree

Price per credit in first registration

13,42 €

Pass mark

5 in extraordinary exam session (2022/23)

Places available

75 places

nombreGrado-boton-folleto

Grado-sociologia-Arrazoiak-plan-nuevo

Image

4 razones para elegir este grado

  • Sabrás analizar con mirada crítica los cambios sociales y su influencia sobre los individuos.
  • Aprenderás a realizar estudios sobre el comportamiento humano con metodologías e instrumentos diversos, en nuestros laboratorios.
  • Podrás especializarte en tres itinerarios, que te capacitarán para el análisis y resolución de problemas sociales.
  • Con las prácticas, conocerás desde dentro importantes empresas de investigación de mercados, ONG e instituciones.

 

nombreGrado-Perfil

Sarrera-profila

Begi zorrotzeko pertsona bazara, zure gizartean eta beste gizarte batzuetan gertatzen dena ulertu nahi baduzu, gizarte fenomenoen jatorria eta zergatiak aditu nahi badituzu, eta arazoak identifikatu eta aztertu nahi badituzu irtenbideak proposatu eta gizartea hobetzen laguntzeko, Soziologiako Gradua da zure lekua.

Image

Irteera profesionalak

Hainbat arlo profesional eta lanbidetan, sektore publikoan zein pribatuan: enpresetan, administrazio publikoetan, fundazioetan, elkarteetan, gobernuz kanpoko erakundeetan eta unibertsitateetan, besteak beste.

  • Gizarte ikerketa aplikatua
  • Politika publikoen eta ekintza planen (hirigintza, ingurumena, kultura, hezkuntza...) diseinua, kudeaketa eta ebaluazioa
  • Gizarte eta komunitateko esku-hartzea: berdintasunik eza, diskriminazioa eta gizarte bazterketa
  • Garapenerako lankidetza
  • Galdeketak eta merkatu azterketak
  • Coaching-a eta giza baliabideen kudeaketa

Eta irakaskuntzan eta ikerketan ere.