transferentzia_expelaboral

Kredituen transferentzia eta onarpena lan-esperientziagatik

  kredituak transferitu eta onartzea...

ESKAERA EPEA :

 

 

DOKUMENTAZIOA:

 • Certificado de Vida Laboral de la Seguridad Social
 • Certificado de las empresas con especificación de las funciones desempeñadas, las actividades realizadas y su duración, y si fuera posible las competencias adquiridas.
 • Quien lo solicite deberá elaborar una memoria explicativa en la que haga referencia específica y justifique la correspondencia que haya adquirido por experiencia laboral y las que figuran en las asignaturas en las que desea que les sean reconocidos los créditos.
 • Cumplimentar solicitud y entregar en secretaria (el día de la cita) junto con la documentación.

Eskaera hau bete eta entregatu beharko duzu dagokizun eraikinaren idazkaritzan.

 

Esperientzia profesionalagatik kredituak aitortzeko irizpideak (2018/05/16ko batzarrean onartuta )

 

EHU-ko GRADUKO IKASKETETAN KREDITUAK TRANSFERITZEKO ETA AITORTZEKO ARAUTEGIA

 9. artikulua.– Titulu ez-ofizialak eskuratzeko aukera eskaintzen duten unibertsitate-ikasketetan egindako kredituak eta egiaztatutako lan-esperientzia nahiz esperientzia profesionala.

 1. Barneratutako gaitasun eta ezagutzen arteko egokitzapena aintzat hartuta, aitorgarriak izan daitezke titulu ez-ofizialak eskuratzeko aukera eskaintzen duten unibertsitate-ikasketetan egindako kredituak, baita egiaztatutako lan-esperientzia nahiz esperientzia profesionala ere, baldin eta esperientzia horrek zerikusia badu egin nahi den tituluaren berezko gaitasunekin.
 2. Lan-esperientzia edo esperientzia profesionala eta unibertsitate-ikasketa ez-ofiziala aintzat hartuta aitortutako kreditu kopurua ezingo da ikasketa-planeko kreditu guztien % 15 baino handiagoa izan. Kreditu horiek aitortuz gero, ez da kalifikaziorik erantsiko, hortaz, ez dira kontuan hartuko espedientearen baremaziorako.

Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatearen (HEFA) esperientzia profesionalagatik kredituak aitortzeko irizpideak:

 • Araudiaren arabera, 36 kreditu aitortu ditzakegu esperientzia profesionalagatik.
 • Ikasleak esperientzia profesionalak zerikusia duela tituluan lantzen diren gaitasunekin ongi justifikatu beharko du. Horretarako, txosten bat idatzi beharko du aitortzeko eskatzen dituen kredituak lan-esperientziaren bidez lortu dituela justifikatuz.
 • Txostenak Dekanotzan aztertuko dira eta Akademia Antolakuntzarako Batzordeak azken erabakia hartuko du. Kredituak aitortzeko esperientzia profesionalaren ordu kopurua eta titulazioaren gaitasunekiko egokitasuna aintzat hartuko dira.
 • Eskaria onartzeko ikasleak gutxienez 9 hilabeteko esperientzia profesionala justifikatu beharko du.
 • Esperientzia profesionalagatik bakarrik kreditu hautazkoak eta Practicum I-a aitortuko dira.