Agerraldi publikoak (2022)

Klaustroa

Bilbo, 2022eko Azaroaren 29a

Lehenengo argitaratze data: 2022/11/29

Klaustro kideok, jaun-andreok: 

Hasi aurretik, lehenengo eta behin, gure eskerrik zintzoenak eman nahi dizkizuegu Euskal Herriko Unibertsitatearen komunitatea osatzen duzuen kide guztioi, egin duzuen lanagatik eta hartu duzuen konpromisoagatik, bai 2021/2022 Kudeaketa Txostenean zehaztutako emaitzak lortzeko, bai ikasturte honetarako Jardueren Programan jaso ditugun helburuak lortzeko. 

Era berean, aipatutako bi txosten hauetan jasotako gaien inguruan galderak egin dituzuen klaustrokide guztioi ere eskerrak eman nahi dizkizuegu. 

Aurreko asteetan bi txostenak zehaztasunez aztertzeko aukera izan duzuenez, bien inguruko laburpen bat egingo dut. 

La exposición de ambos contenidos se realizará siguiendo los cinco ejes fundamentales que se configuran en el Plan Estratégico en vigor, cuyas bases fueron aprobadas en este órgano y que sirvieron de guía para el Plan de Actividades del curso pasado y del que ahora damos cuenta en el Informe de Gestión. Estos ejes son: Formación; Investigación y Transferencia del Conocimiento; Cultura y Sociedad; Personas; y Gobernanza y Recursos. 

En el curso 2020-2021 el Programa de Actividades contenía 166 acciones (de las cuales se completaron a lo largo del curso 151, es decir, grado de cumplimiento de un 91%). Pues bien, en el curso siguiente, 2021-2022, se propusieron 213 actividades. De ellas, se completaron a lo largo del curso 197 (lo cual supone un grado de cumplimiento del 92,5%) y otras 10 (4,7%) aún se hallan en desarrollo. 

Destacaré algunos resultados fundamentales del Informe de Gestión y el cumplimiento de esas acciones. 

Prestakuntza unibertsitate-erakundearen funtsezko jardueretako bat da. Gure lehentasunezko helburuetako bat da prestakuntza bikaina, malgua, gure unibertsitatearen egungo eta etorkizuneko beharrizanei erantzungo diena eta nazioartekotze eta lehia esparru batean integratuko duena eskaintzea. 

Ildo horretan, bi gradu bikoitz berri jarri genituen martxan aurreko ikasturtean: Ingeniaritza Zibila + Arkitektura Teknikoa, Gipuzkoan, eta Ingeniaritza Mekanikoa + Ingeniaritza Elektroniko Industriala eta Automatikoa, Araban. Hogei ikastegietatik hamahiruk lortu dute akreditazio instituzionala, eta hezkuntza-berrikuntzako ONDU proiektuak bultzatu ditugu. OrientaTU bezalako ekimenak ere garatu ditugu, Bigarren Hezkuntzako orientatzaileentzat, gure prestakuntza-eskaintza behar bezala ezagutu eta ezagutaraz dezaten. 

Graduondoko eta etengabeko prestakuntzarako ikasketei dagokienez, azpimarratzekoa da Euskal Herriko Unibertsitateko etengabeko prestakuntzarako ereduaren oinarriak definitu direla, baita Kalitatearen Barne-Berme Sistema ere. 

Prestakuntzaren eremuari ere badagokio ekintzailetza. Campusetan, Inizia Arabacampus (Araba), Entreprenari (Gipuzkoa) eta Zitek (Bizkaia) programak garatu dira, 1.300 pertsona baino gehiagoren parte-hartzearekin (horietatik 1.200 ikasle) eta oinarri teknologikoko 12 enpresaren sorrerarekin. 

En nuestro proyecto formativo es muy importante la dimensión internacional. Hemos seguido potenciando la Red Latinoamericana de Posgrado. Hace dos semanas se celebró en la Universidad Autónoma de Santo Domingo su VII Congreso bienal, marcando, entre otros objetivos, la creación de una red alumni internacional y el establecimiento de nuevas disciplinas de interés y de nuevos nodos de colaboración en países latinoamericanos donde aún no estamos presentes. 

Por otra parte, la alianza ENLIGHT y nuestra relación estratégica con la Universidad de Burdeos continúan adelante. La semana pasada celebramos una nueva edición del Euskampus Bordeaux Eguna. Las relaciones de nuestro alumnado y de los grupos de investigación abarcan cada vez a más personas y son cada vez más estrechas.  

 

Un segundo eje de nuestro Plan Estratégico se funda en la Investigación, asociando a esta actividad su inevitable consecuencia en toda universidad dinámica, activa y firmemente asentada en la sociedad: la Transferencia de Conocimiento

En la primera área, la de investigación, debemos subrayar los buenos resultados obtenidos por nuestros grupos de investigación en las distintas convocatorias de grupos, tanto convocatorias internas como del Gobierno vasco, y que demuestran en grado de excelencia que ha alcanzado nuestra universidad. Asimismo, cabe destacar que nos mantenemos entre las 400 mejores universidades del ranking de Shanghái y como institución líder en investigación en el País Vasco.  

Bestalde, Europar Batasuneko Cofund Adagio proiektua kudeatu dugu, fabrikazio aurreratuaren arloan zentratutako hamabost postdoc kontratatzeko, Bordeleko Unibertsitatearekin lankidetzan. Beste elementu azpimarragarri bat EHU Quantum Center zentroa sortzea izan da, Fisika Kuantikoan prestakuntza, ikerketa eta aplikazio berrien transferentzia integratzen dituena. Zentro berri honekin lau dira ditugun ikerketa intentsiboko zentro propioak eta estrategia hori bultzatzen jarraituko dugu. 

También quiero destacar el impulso que hemos dado a las ayudas a la investigación para grupos emergentes mediante condiciones especiales en nuestras convocatorias, incentivando las propuestas de futuro, frente al historial científico, a la hora de evaluar a los grupos emergentes que pertenezcan a departamentos o áreas donde no haya ningún grupo de investigación reconocido o que tengan baja tradición investigadora. 

Garapen Zientifikoaren eta Transferentziaren arloan, 32 Unibertsitate-Enpresa Gela ditugu, eta horiek sustatzeko deialdi berri bat egin dugu. Bestalde, urtean 11,5 milioi euro baino gehiago lortzen ditugu transferentzia bidezko diru-sarrera gisa, eta 98 patente eta 69 lizentzia garatu ditugu. Azpimarratu nahi dut esparru horretan Estatuko bigarren unibertsitatea garela enpresak sortzen eta transferentzia bidezko fakturazioan. 

Seguimos desarrollando acciones de divulgación científica, a través de iniciativas que ya forman parte de nuestro paisaje social: Zientzia Astea, Noche Europea de Investigadores e Investigadoras, o Aste Berdea.  

La transferencia de conocimiento no es sólo directa aplicación en procesos productivos, sino también el traslado a la sociedad de aportaciones intelectuales y el impulso de la acción universitaria en la opinión pública, con el fin de construir un mundo mejor informado y con mayor criterio y capacidad crítica. Es imposible compilar de forma breve esa amplísima actividad, pero citaré como ejemplos los debates sociales impulsados en el seno de EHUgune, con jornadas de gran interés social como las dedicadas a la renta básica universal ("La renta básica a debate") y a los sistemas sanitarios públicos ("Lecciones del Covid-19 y los sistemas públicos de salud"). 

En divulgación científica, la revista The Conversation, ha publicado 370 artículos publicados por 227 integrantes de la UPV/EHU, que han sido leídos por casi 9 millones de personas. 

Sarritan esan dut gizartea unibertsitatearen erdigunean eta unibertsitatea gizartearen erdigunean jartzea dela gure helburua. Eta erreferentzia hori ez da irakaskuntza- eta ikerketa-dimentsioetara mugatzen: unibertsitateak kulturaren sortzaile eta hedatzaile gisa eta gure herriko unibertso sozial eta intelektualean eragile aktibo gisa egiten duen lanera ere hedatzen da. 

Horregatik, Kultura eta Gizartearen esparruan, Euskal Herriko Unibertsitatea gure gizarte-ehunean txertatzen da programa eta ekimenen bidez; hala nola, EHUgune, EHUalumni, emakumeen artean STEAM bokazioak emakumeen artean hedatzeko, edo trans pertsonei edo ez-bitarrei emandako tratamenduaren bidez. 

Eta erabakitasunez, tinko, ekin diogu unibertsitateko kideen artean elkartasuna eta nazioarteko lankidetza bultzatzeari, eta errefuxiatuei arreta emateko programa sustatzeari. 

En relación con la lengua vasca, publicamos el pasado curso 23 trabajos dirigidos a mejorar la didáctica en euskera, superando de ese el objetivo marcado para el curso. Por su parte, la página web de materiales escolares recibió más de 19.000 visitas. 

Para reforzar el uso del euskera, se desarrollaron 17 iniciativas en la convocatoria Aktibatu con participación de más de 1.000 personas, así como el primer concurso de cortometrajes en euskera, Unikoak. 

Dentro del Plan de Plan de Plurilingüismo se ha ofertado un total de 1.009 asignaturas en lenguas no oficiales, de ellas 828 en inglés.  

Respecto a la movilidad, ya superamos en el curso pasado las cifras previas a la pandemia.  

Gure Plan Estrategikoaren laugarren ardatza pertsonak dira. Hain apelazio zabalak aplikazio oso zehatzak ditu, ordea. Erakunde guztiek arreta handiz garatu behar dute beren jarduera, bertan lan egiten duten pertsona guztiak fisikoki eta psikikoki aintzat hartuz eta zainduz. Hori, unibertsitarioa bezalako testuinguru batean: giza kolektiboen aukera zabala da, eta modu desberdinean lan egiten dute, baina helburu koordinatuekin, unibertsitatea den proiektu handi horretan. 

Ataletako bat berdintasuna eta inklusioa dira. Garatu ditugun zereginen artean, Akademe programa aipatuko nuke, emakume akademikoen lidergoa garatzeko. Arau-esparruan ere arreta jarri zaio helburu horri, hauteskunde-erregelamendu orokorraren erreformaren bidez, emakumeen gutxieneko ordezkaritza bermatzeko. Era berean, 19 lagun trans eta ez-bitarren beharrei ere erantzun zaie, erregulazio berriari helduta. 

Azpimarratzekoa da, halaber, Entzute Sarea abian dagoela unibertsitateko ikastegietan, bai eta BAT programa ere (berdinen arteko tutoretza). 2.600 ikaslek baino gehiagok parte hartu dute. 

Por otra parte, hemos continuado impulsando los programas destinados a mejorar las posibilidades de estudios en colectivos en situaciones de vulnerabilidad, con dificultades económicas, con necesidades educativas especiales u otro tipo de necesidades. A modo de muestra cabe señalar que, de la evaluación de los indicadores del III Plan de Inclusión, se desprende que el número de estudiantes con discapacidad y/o necesidades educativas especiales atendidos en el Servicio de Atención a Personas con Discapacidad se ha incrementado en un 33,41 % en el periodo 2019-2022. 

En el ámbito de gestión de personal, creemos que los avances realizados han sido muy importantes. Por destacar algunos: la mejora en las condiciones para la conciliación familiar; el nuevo reglamento para la contratación de personal investigador; los acuerdos en los contratos de personal investigador predoctoral en formación y postdoctoral; la actualización de la RPT, y finalmente, la aprobación de las OPE 2021 y 2022. En el curso 2021-2022 se han aprobado dos Ofertas Públicas de Empleo que han sumado un total de 377 plazas de profesorado permanente, correspondiendo 78 de ellas a plazas de promoción, a cátedra y a profesorado pleno, lo que ha supuesto un impulso importante tanto para la estabilización como para la promoción.  

En el ámbito del Personal de Administración y Servicios, destacaría la resolución de los procesos selectivos de las Ofertas Públicas de Empleo anteriores, y la aprobación de las OPE 2021 y 2022. 

En las OPE 2016 y 2017 se cubrieron 77 plazas de personal laboral; mediante las OPE 2019, 2020, 2021 y 2022 se cubrirán 1.148 plazas: 848 de personal funcionario y 300 de personal laboral, que se cubrirán todas ellas por concurso de méritos. 

El quinto eje, Gobernanza y Recursos, quiere habilitar las herramientas necesarias para desarrollar todos los objetivos establecidos en los ejes anteriores.  

Entre los logros más importantes que destacamos en el Informe de Gestión se encuentra la elaboración y aprobación del Plan Estratégico 2022-2025.  

También hemos aprobado una reforma estatutaria para adecuar a la realidad actual los porcentajes de representación del colectivo PDI y facilitar y mejorar la representación del estudiantado. En consecuencia, se han reformado varios reglamentos como el reglamento marco de centros, el de departamentos, el reglamento electoral general y el reglamento de elección de la rectora o rector, dotándolos de mayor flexibilidad y eficacia. 

 

Hemos aprobado la liquidación de cuentas saneada para el año 2021, así como el presupuesto de 2022, por un importe de 460,65 M€.  

Por otra parte, es de destacar que hemos reducido el consumo energético, aunque el gasto se ha disparado fruto del aumento del coste de la energía a lo largo de este año. El conjunto de medidas de sostenibilidad implementadas, entre las que se encuentra el cierre durante dos semanas en agosto, ha supuesto un ahorro de un 13,3 % en consumo eléctrico y de un 45% en consumo de gas con respecto al año 2021. La estimación del ahorro en coste ha sido de cercana a 1,6 millones de euros. Estas medidas han sido adoptadas después de ser compartidas con los equipos decanales y de dirección de los centros y con los representantes del alumnado, y negociadas con los representantes del personal. 

En otro orden de cosas, también hemos diseñado de la nueva sede de administración electrónica, que comenzaremos a implantar este mismo mes de diciembre.  

Bestalde, Estatuko Gobernuaren Zientzia Ministerioak 1,2 milioi euroko ekarpena onartu du Itsasgunea berrikuntza proiekturako, proiektuaren oinarri izanik itsas sektoreen trantsizio jasangarria.  

Azkenik, azpimarratu nahi dut bilera ugari egin ditugula Errektorego Taldeko kideen eta unibertsitateko organo eta ordezkariekin. Bilera informatiboak, operatiboak eta iritzi trukerakoak izan dira, eta, besteak beste, ikastetxeekin, sailekin, iker-taldeekin, administrazio eta zerbitzuetako langileekin eta ikasleekin egin ditugu. Horietako batzuk lehen aldiz egin dira, eta oso baliagarriak izaten ari dira unibertsitateko kideen iradokizunak, kezkak eta proposamenak zuzenean entzuteko eta horien berri izateko.  

Y con esto termino la exposición de algunos resultados significativos del pasado curso, contenidos en el Informe de Gestión. 

Kudeaketa Txostena aurkeztu ondoren, 2022/2023 ikasturte honetarako Jardueren Planaren ildo garrantzitsuenak azalduko ditut. Oraingo honetan ere, Plan Estrategikoan ezartzen diren funtsezko bost ardatzei jarraituz emango dut azalpena. 

Prestakuntzaren ardatzean, Ingeniaritza Biomedikoko gradu berria (ingelesez eta aipamen dualarekin) eta Haur Hezkuntza + Lehen Hezkuntza gradu bikoitza jarriko ditugu abian.  

Era berean, eskaintza orekatu, dinamiko eta nazioarteko bokaziodun baten definizioa jorratzen jarraitu nahi dugu, dagoen eskaerarekin eta gizarte-premiekin bat datorrena. Masterrei buruzko azterlan bat egiten ari gara: ikasleen profila, masterren eskariaren bilakaera eta prestakuntza-ibilbideak xehetasunez aztertuko dituena. Etengabeko Prestakuntza Ereduaren azterketaren testuinguruan, ibilbide mota berriak definitu dira eta ikasturtean zehar dagozkion prozedurak definituko dira. 

Kalitatezko prestakuntza propioa eta etengabea sustatze aldera, graduondokoetan ere zabaldu nahi dugu onlineko eta euskarazko eskaintza. 

Irakaskuntza ez-presentzialaren modalitateak definitzen hasi gara, eta titulu propioak dituen proiektu pilotu batean jarriko dira abian, modalitate horien arrakasta ebaluatzeko adierazleak aplikatuta. Irakasleen eta ikasleen euskarri izan daitezkeen tresna informatikoak ere aztertuko ditugu, erabilera optimizatzeko. 

Azkenik, Etengabeko Prestakuntza Kalitatearen Barne Bermerako Sisteman integratzeko eredu bat proposatuko dugu. 

Con la misma sensibilidad hacia la promoción del emprendimiento que ya hemos expuesto en el Informe de Gestión, queremos impulsar la información al estudiantado preuniversitario mediante programas como Egokitu, Lau haizetara o los encuentros de orientación profesional para jóvenes y abrir la creación de aulas universidad-sociedad con una concepción más amplia, que permita apoyar tanto la innovación en pymes, como la colaboración con entidades y organizaciones sociales sin ánimo de lucro.  

También queremos aumentar el número de proyectos ONDU (convocatoria IKD i3 Laborategia) y con ello, el número de TFG y TFM vinculados a retos sociales, así como el número de disciplinas involucradas.   

Ya he hecho mención en la intervención anterior al reciente encuentro Euskampus Bordeaux, que tuvo lugar hace unos días en la Universidad de Burdeos. Allí tuvimos la oportunidad de anunciar la constitución del sexto Laboratorio Transfronterizo de Cooperación. 

Por otra parte, en el marco de la implementación de la Universidad Europea ENLIGHT, continuaremos diseñando y desarrollando programas formativos conjuntos de las 9 universidades integrantes del consorcio. Además de numerosos Programas Cortos en formato Blended Intensive Program (BIP) se prevé poner en marcha 5 títulos de Máster conjuntos e iniciar los trabajos de preparación de un título de Grado conjunto. 

Gure Plan Estrategikoaren bigarren ardatza Ikerketan eta Ezagutzaren Transferentzian oinarritzen da. 

Ikasturte honetarako Jardueren Planean aurreikusita dago III. Ikerketa Plana garatzea, ikertzaile nagusi berriei laguntzea (zuzentzen dituzten taldeen eta proiektuen kudeaketa optimizatzeko), eta ikertzaileei eta ikertaldeei Horizon Europa Programan eta ERCren laguntzetan parte har dezaten laguntzea. 

Aliantzak eta lankidetzak sustatzea da ideia nagusia, ikerketa- eta transferentzia-taldeen arteko lankidetza-aukera gehiago egon daitezen. Horregatik, Euskampus Fundazioan elkarlanean aritzea bultzatuko dugu. Taldeen arteko elkarlana sustatzeko, laguntza-deialdiekin jarraituko dugu diziplina arteko ikerketa-proiektuak egiteko. Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerketa intentsiboko zentro propioak bultzatuko ditugu. 

Gure unibertsitatean ikerketa-tradizio txikikotzat jotzen diren arloen mapa egingo dugu, batetik hobetzen laguntzeko eta, bestetik, ezagutzaren aurrerapenari egiten dioten ekarpena sustatzeko. 

En el área de Desarrollo Científico y Transferencia, destacaré el esfuerzo que vamos a realizar para ampliar las aulas universidad-empresa de forma que sean aulas universidad-sociedad y acojan iniciativas con ONG e instituciones públicas. Para ello celebraremos un evento de presentación pública. Trabajaremos por realizar una más amplia transferencia y divulgación, reforzando ambas tareas en todas las ramas del conocimiento. Del mismo modo, impulsaremos foros de debate abiertos en el marco de EHUgune sobre los retos sociales en los que la universidad puede y debe contribuir.  

  Desarrollaremos foros de encuentro en áreas de interés estratégico RIS3, explorando también nuevas vías de colaboración con las empresas, siempre de forma que la inversión privada en la universidad suponga un beneficio para el servicio público. 

Horregatik, Kulturaren eta Gizartearen eremuan, Euskal Herriko Unibertsitatea gure gizarte-sarean behar bezala txertatzeko ahaleginetan jarraituko dugu, Kudeaketa Txostenean aipatutako programen eta ekimenen bidez. Eta EHUkultura agenda jarriko dugu abian, hiru campusetan egingo diren kultura-jarduera guztien berri emateko. 

En el ámbito del euskera, de cara al curso 2022-2023 se presentará la evaluación del III. Plan de Euskara 2018-2022 y se procederá a elaborar el IV Plan para el período 2023-2027. En cuanto al compromiso para fomentar el uso del euskera en todos los ámbitos universitarios, impulsaremos la elaboración de publicaciones científicas bilingües euskera/inglés, principalmente en su edición digital, y apoyar el conocimiento y el uso de las herramientas tecnológicas de la lengua mediante la organización de cursos específicos. Siguiendo con la iniciativa del Vicerrectorado del Campus de Álava en la obtención del certificado BIKAIN, este curso los Vicerrectorados de los Campus de Bizkaia y Gipuzkoa se han comprometido a solicitar dicha certificación.  

Se fomentará la atracción y retención de talento internacional mediante la creación de un Welcome Center para ofrecer un servicio de acogida a visitantes extranjeros a lo largo de todo el año. En colaboración con los Vicerrectorados de los tres Campus, se creará una atractiva y amplia oferta cultural para aumentar la participación de toda la comunidad universitaria. 

Gure ikasleen gizarte konpromiso bultzatzeko, Santurtzira eta Ermura zabalduko dugu Etxebizitza Solidarioen proiektua. Peñascal Fundazioarekin ere ari gara lanean plan pilotu bat ezartzeko, helburu izango duena gure ikasleek alokairuko etxebizitzak partekatzea gizarteratze-prozesuan dauden atzerriko gazteekin. Era berean, Down Sindromea Fundazioarekin batera lanean ari gara gure ikasleak proiektuan inplikatuz.  

Dentro del cuarto eje de nuestro Plan Estratégico, Personas, nuestro objetivo es seguir consolidando un entorno cada vez más seguro, cada vez más amable. Eso compromete la actitud y la responsabilidad de todos los centros y servicios y, por supuesto, también del equipo que dirige la universidad. 

Extenderemos el programa de liderazgo AKADEME al Personal de Administración y Servicios, realizaremos la propuesta de elaboración de un IV Plan de Igualdad y haremos también propuestas para el desarrollo en el seno de la universidad de normas de convivencia, en función de las previsiones ya establecidas en la Ley de Convivencia Universitaria. Por otra parte, presentaremos una propuesta de Código Ético de la Universidad e iniciaremos los trabajos de elaboración del II Plan de Participación del Estudiantado. 

Así mismo, de cara a continuar impulsando una educación inclusiva, la atención a la diversidad y la igualdad de oportunidades de todo el estudiantado, especialmente del más vulnerable, elaboraremos y pondremos en marcha el IV Plan de Inclusión de la Universidad del País Vasco. 

2022-2023 Jarduera Planarri jarraikiz, lan-poltsa berriak eratuko ditugu irakasle-ikertzaileentzat, gizarte eragileekin adostu ondoren 2021-2022ko bigarren lau-hilekoan Gobernu Kontseiluan onartutako araudia oinarri hartuta. Horrez gain, jendea deitzeko sistema berria jarriko dugu martxan: telematikoa.  

2022ko Lan Eskaintza Publikoa bukatuko dugu eta 2023ko Lan Eskaintza Publikoaren nondik norakoak zehazten eta betetzen hasiko gara. Horrela, karrera profesionalerako promozioa gauzatuko da, alde batera utzi gabe ahalik eta gehien murriztu beharra dagoela akreditatua egonik estabilizazioaren zain dauden irakasle-ikertzaileek itxaroten ematen duten denbora. 

Nuestro objetivo es presentar al Consejo de Gobierno, para su aprobación, un Plan de Plantilla de PDI plurianual, trabajado con los departamentos, un plan que sirva para que estos se alineen con la estrategia de la Universidad del País Vasco y se adapten, en su caso, a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario. 

En cuanto al Personal de Administración y Servicios, pondremos en marcha los procesos selectivos que nos permitirán reducir la temporalidad por debajo del 8% para el 31 de diciembre de 2024. 

También revisaremos los criterios que se aplicarán en la nueva plantilla de referencia del Personal de Administración y Servicios e iniciaremos la negociación de un nuevo acuerdo de teletrabajo y de trabajo en remoto. 

Por otra parte, en la pasada sesión de octubre, el Consejo de Gobierno aprobó la primera fase del Plan de Racionalización de Recursos, plan que mantiene las posibilidades de reducción horaria para personas que se jubilen anticipadamente, si bien da por finalizados los incentivos salariales, por falta de cobertura legal, y de sostenibilidad social y presupuestaria.  

Esan bezala, gure Plan Estrategikoaren bosgarren ardatzak, Gobernantza eta Baliabideak, aurreko ardatzetan ezarritako helburu guztiak garatzeko beharrezkoak diren tresnak gaitu nahi ditu. 

Etorkizun hurbilari begira, Unibertsitate Planaren negoziazioa azpimarratu beharko litzateke, bereziki Eusko Jaurlaritzarekin batera abiaraziko ditugun programa-kontratu berriena. 

2022/2023 ikasturterako Jardueren Programa beraren barruan, jarduera aipagarriak dira III. Komunikazio Plana garatzea, administrazio elektronikoaren egoitza berrian kudeaketa-prozedurak abian jartzea eta Unibertsitatearen 2023-2026 Digitalizazio Plana aurkeztea. 

Kontabilitate analitikoaren lehen datuak ere lortuko ditugu, 2024tik aurrera erabaki estrategikoak hartu ahal izateko.  

En el ámbito de las infraestructuras, la actuación más inmediata es la apertura del proceso de una nueva licitación para el edificio de la Facultad de Medicina y Enfermería en el entorno del Hospital Universitario de Basurto. La apertura de este proceso es inminente. 

Con respecto al ahorro energético continuaremos adoptando medidas como: cierres de Navidad, Semana Santa y agosto; ajustes de las temperaturas de las consignas de las dependencias habitables o ajustes de los horarios de calefacción y climatización; y realizando inversiones en placas fotovoltaicas, servicios de monitorización central de edificios, hidrotermia, etc. Por supuesto todas las medidas serán contrastadas con los responsables de centros, estudiante y representación social 

En otro orden de cosas, elaboraremos el II Plan de Participación del Estudiantado, que está destinado a facilitar las vías de participación de alumnas y alumnos en todos los ámbitos de la vida universitaria y a responder a sus actuales necesidades de implicación en la misma. 

Y por supuesto, continuaremos celebrando las reuniones periódicas con los distintos colectivos y estructuras universitarias, como las que hemos realizado durante este último año, y esperamos sigan siendo tan exitosos como en este curso.  

Esta ha sido una descripción del Plan de Actividades que vamos a desarrollar en esta nueva etapa académica 

Pero me gustaría terminar con una reflexión que, de algún modo, explique el origen -y el final- de todo este esfuerzo. Y el origen de este esfuerzo es la comunidad universitaria, toda la comunidad universitaria; el origen es el trabajo de un estudiantado comprometido con su itinerario formativo, el trabajo de un personal docente e investigador que explica y justifica, en buena parte, la excelente posición de nuestra universidad en el ranking de Shanghái, el trabajo de un personal de administración y servicios imprescindible para que toda la actividad académica pueda salir adelante, y el trabajo, también, de unos equipos decanales, directivos y rectoral que establecen, en sus respectivas áreas competenciales, programas de gestión ambiciosos y dirigidos a mejorar el trabajo real y la reputación de la Universidad del País Vasco. 

Tenemos una muy buena universidad. Pero trabajamos para tener una universidad todavía mejor, que sea el orgullo de una sociedad que confía en ella. Y ese objetivo nos compromete. La visión estratégica que compartimos apuesta por una universidad pública vasca, de calidad, que forma, investiga y transfiere conocimiento a través de alianzas interdisciplinares, transdisciplinares e intergeneracionales. Esta definición atraviesa todas las actividades realizadas y presentadas para el próximo curso. 

Este es el modelo que hemos establecido y por el que trabajamos día a día. Y de esta definición sobresale, en primer lugar, una característica: la condición pública de nuestra universidad.  

Unibertsitate publikoa izateak exijentzia eta autoexijentzia maila handian jartzen gaitu. Publikoak konpromisoa dakar, ahalegin berezia, erantzukizun erantsia. Publikoak derrigorrez dakar gizarte osoari zerbitzua ematea eta pertsona guztiei erakundearen ateak irekitzea, bere baldintza ekonomikoetatik haratago. Baina horrez gain, publikoak gizartearen aurrean hartzen dugun erantzukizunaren kontzientzia argia dakar hemen lan egiten dugun pertsona guztientzat. Herritar guztion baliabideak kudeatzen ditugu gizartearen onurarako, oinarri hartuta ezagutza, lankidetza eta komunikazioa, eta, betiere, jokabide etiko eredugarriak.  

Horrek, esan bezala, exijentzia eta autoexijentzia dakartza. Euskal Herriko Unibertsitatea, zalantzarik gabe, azken mende erdian gure herriaren eraketan izan den eragile ekonomiko, sozial eta kultural garrantzitsuenetako bat da. Lan egin behar dugu, bada, etorkizunean ere hala izaten jarrai dezan, eta laguntza eman gero eta irekiagoa, ikasiagoa, kritikoagoa eta inklusiboagoa izango den euskal gizartea eraikitzeko zereginean.  

Eskerrik asko zuen lanagatik. Eskerrik asko, benetan, Euskal Herriko Unibertsitatearen alde lan egiten duzuen lagun guztiei.