EHUko barneko eta kanpoko guneak alokatzeko arautegia eta prezioak

UPV/EHUren lokalak eta instalazioak erabiltzeko tarifak

 • Behean agertzen dira lokalak alokatzeko prezioak. Edozelan ere, aldian behin eguneratu egin daitezke.
 • Tarifa hauek UPV/EHUko lokal bat erabiltzeko eskaera egiten duten erakunde publiko zein pribatuei, elkarte eta pertsona guztiei ezarriko zaizkie. Gerenteak tarifa hauek murriztea erabaki ahal izango du, kasu bakoitzaren ezaugarriak kontuan hartuta.

 

2022 URTEA

Instalazio mota "A" 1. TARIFA
Ordu solteak
prezioa orduko
2. TARIFA
Egun osoa
8:00etatik 20:00etara
3. TARIFA
Tarifa medio día
8:00etatik 14:00etara
14:00etatik 20:00etara
Areto Nagusiak (800 eserleku baino gehiago) 168 € 1.516 € 759 €
Areto Nagusiak (800 eserleku baino gutxiago) 278 € 2.189 € 0 €
Gradu aretoak / Batzar aretoak 146 € 1.095 € 548 €
Eraikinen sarrera 220 € 1.311 € 658 €
A motako ikasgelak (100-150 lagun) 88 € 786 € 395 €
B motako ikasgelak (50-100 lagun) 58 € 525 € 263 €
C motako ikasgelak (0-50 lagun) 29 € 291 € 146 €
Informatika gela:
Gehienez 25 ordenagailu
25 ordenagailu baino gehiago

190 €
220 €

1.678 €
1.998 €

839 €
1.000 €
Bideokonferentzia gela/aretoa 466 € 4.170 € 2.086 €
Multimedia gela/aretoa 58 € 1.839 € 919 €
Zuzenbide fakulateko judizio aretoa 146 € 1.095 € 548 €

 

Instalazio mota "B" 1. TARIFA
Ordu solteak
prezioa orduko
2. TARIFA
Egun osoa
8:00etatik 20:00etara
3. TARIFA
Egun erdia
8:00etatik 20:00etara
8:00etatik 20:00etara
Gimnasioak 55 € 278 € 139 €
Gorputz adierazpeneko eta psikomotrizitateko gelak 28 € 111 € 70 €
Furbol 11ko zelaia 55 € 416 € 209 €
Futbol 7ko zelaia 28 € 209 € 105 €
Kiroldegi osoa (areto futboleko bi zelai) 55 € 416 € 209 €
Kiroldegi erdia (areto futboleko zelai bat edo saskibaloiko zelai bi edo boleiboleko kantxa bat) 28 € 209 € 105 €
Erabilera anitzeko aretoa 28 € 111 € 70 €
Tatamia 28 € 111 € 70 €
Muskulazio gela   28 €  
Eskalada horma   28 €  

 

 

 

Kanpo eremuak eta plazak Eguneko
10 metro koadro arte 184 €
25 metro koadro arte 368 €
50 metro koadro arte 642 €
100 metro koadro arte 1.102 €
100 metro koadrotatik gora 1.470 €

 

Publizitate eta propaganda banatzea kanpoko eremu eta plazetan Eguneko
5 banatzaile arte 245 €
6 eta 10 banatzaile artean 350 €
10 banatzaile baino gehiago 466 €

Tarifak aplikatzeko arauak

"A" instalazio mota

 • Lokalak hiru modalitateren arabera aloka daitezke: 1. tarifaren, 2. tarifaren eta 3. tarifaren arabera. Azken bietan (2 eta 3) gehiegizko denbora kobratzeko 1. tarifa aplikatuko zaio benetan emandako gehiegizko ordu kopuruari.
 • Ordu zatiak goitik biribilduko dira ordu erdia gainditu bada, edo behetik, ordu erdira heldu ez bada.
 • Tarifaren modalitatea ezin izango da aldatu lokalak erabiltzen hasi ondoren.
 • Tarifak lokalak instalatuta dituen ikus-entzunezko baliabideen eta espazioaren alokairua baino ez du barne hartzen, baina ez du beste sare zerbitzurik barne hartzen (bideo streaminga, bideokonferentzia, etab.). Zenbateko horri lokalaren garbitzeko lanaren kostua eta zerbitzua emateko behar diren langileena (atezaina, ikus-entzunezkoetako teknikaria, etab.) gehitu beharko zaio.
 • Fidantza kalkulatzeko (alokairuaren kostuaren % 25, BEZ barik) orduen estimazioa hartuko da kontratuaren hasieran.
 • Lokalak erabiltzen amaitutakoan, benetan erabilitako orduen datuak bidaliko dira eta faktura egingo da.
 • Multimedia-teknikarien laguntza behar izanez gero, lokala erreserbatu dela baieztatzeko, aldez aurretik prest dagoela egiaztatu beharko da.
 • Informatika-gelak soilik alokatu ahal izango dira erabiltzaileek ekipamenduetara sartzeko beharrezkoak diren kredentzialak dituzten jardueretarako.

 

"B" Instalazio mota

 • Instalazioetako aldagelak eta dutxak ez daude prestatuta gurpildun aulkia darabiltenentzat. Kirol anitzeko pista eta futbol zelaia, berriz, prestatuta daude horrelako pertsonentzat.
 • Instalazio hauek bakarrik aloka daitezke eskola orduetatik kanpo.
 • Honako hauek ez dira prezioan sartzen: muntaketa lanak, aparteko prestaketa lanak, kasuan kasuko kirol materiala.
 • Instalazioak alokatzeak ez du eskubiderik ematen bertan publizitatea jartzeko, sarrera kobratzeko edo saltokirik jartzeko.
 • Instalazioa astero alokatzen bada gutxienez bost astean eta gehienez hamalau astean, % 20ko deskontua egingo zaio tarifari.
 • Instalazioa astero alokatzen bada gutxienez 15 astean, % 30eko deskontua egingo zaio tarifari.
 • Segidako asteak kontatzean ez dira aintzat hartuko asteburu eta jaiegunetako etenak.
 • Kirol anitzeko pista osoa alokatu arren, horrek ez du esan nahi eraikin osoa modu esklusiboan alokatzen denik; aldageletan sartzen utzi beharko zaie beste erabiltzaileei, ez baitago besterik.
 • Kantxak, muskulazio gela, eskalada horma eta kiroldegiko ikasgelak bakoitza bere aldetik alokatu ahal izango dira. Instalazioa alokatzen denean argi eta garbi zehaztu beharko da zein elementu eta zein espazio alokatzen den.
 • Tatamian, gorputz adierazpeneko gelan eta psikomotrizitate gelan ez dago ez aldagelarik ez komunik. Instalaziook alokatzean kiroldegiko komunak eta aldagelak erabili nahi badira, instalazio biak garbitzeko lanak ordaindu beharko dira.
 • Instalazioak alokatzen badira jendearentzako orduetatik kanpo, atezain eta garbiketa zerbitzuen kostua ere ordaindu beharko da.