Nortzuk garen

Helburu eta funtzioak

Nortzuk garen

UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua, Euskara, Kultura eta Nazioartekotzearen arloko errektoreordetzaren menpe, material inprimatu, digital eta ikusentzutekoaren nahiz beste euskarriren bateko materialaren argitalpena eta baterako argitalpena programatzeaz eta gauzatzeaz arduratzen da, interesgarritzat jotzen diren lan zientifikoak, teknikoak, artistikoak edo bestelakoak zabaltzeko.

UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak onartutako arautegian esaten denez, «Argitalpen Zerbitzua Euskal Herriko Unibertsitatearen argitalpen zigilu bakarra da. Ondorio horietarako, UPV/EHUko sail, ikastegi, institutu, zerbitzu edo bestelako egituraren batek berak ere ezin izango du, ez noizean behin ez sail gisa, liburuak, aldizkari zientifikoak edo argitalpen produktuak UPV/EHUren izendapen, marka, sinbolo edo bestelako nortasun zeinuren baten pean editatu, errektoreorde eskudunak berariaz hala baimendu ezean».

Argitalpen Zerbitzuak Euskal Herriko Unibertsitatearen baitan hezkuntza, irakaskuntza, ikerketa eta kultura sustatzen lagundu nahi du argitalpen produkzioaren bidez. Arreta berezia jartzen du euskaraz aurkezten diren materialetan.

Aipatutako helburuok erdiesteko, Argitalpen Zerbitzuak giza baliabideak ditu, bi arloan antolatuta daudenak:

  •     Argitalpenetarako arloa, berezkoa: funtsean, argitaratzeko prozesua sustatzea du ardura nagusi, jasotzen diren argitalpen proposamenak oinarri hartuta (originalak jasotzetik eta lanak banatzeraino).
  •     Kopiagintza arloa: argitalpen prozesuan laguntzeaz gain, Leioako eta, oro har, UPV/EHUko unibertsitate kideei inprimatze eta kopiagintza zerbitzua eskaintzen die.

Zerbitzuaren kideak

INFORMAZIO OROKORRA: argitaletxea.info@ehu.eus

ZUZENDARITZA

Elisabete Alberdi

Argitalpen Zerbitzuko zuzendaria

94 601 7943 argitalpen.zerb.zuzendaritza@ehu.eus
María Arias
Argitalpen Zerbitzuko burua
94 601 2228 maria.arias@ehu.eus
Arlo Teknikoa
Leire Lekuona
Argitalpen Zerbitzuko zuzendari teknikoa
94 601 2225 leire.lekuona@ehu.eus
David Fogarty
Argitalpen Idazkaritzako teknikaria
94 601 2874 publications@ehu.eus
Juan José Rodriguez
Zabalkunde eta banaketako teknikaria
94 601 5126 argitalpenak@ehu.eus
Administrazioa
Argiñe Orue
Administrari laguntzailea
94 601 2226  argitaletxea.laguntzailea@ehu.eus
Rocío García
Administrari laguntzailea
94 601 2227 argitaletxea@ehu.eus
Biltegia
Miguel Santos
Biltegiaren arduraduna
94 601 2224 argitaletxea.biltegia@ehu.eus
Fernando Rodríguez
Biltegiaren arduraduna
94 601 2224 argitaletxea.biltegia@ehu.eus
Erreprografia arloa
Marta García
Argitalpen Zerbitzuko kopiagintzaren arduraduna
94 601 5127

reprografia.editorial@ehu.eus

Javier Sánchez
Inprimatzailea
94 601 5095 javi.sanchez@ehu.eus
Luke Zárraga
Edizioko teknikaria
94 601 3525 luke.zarraga@ehu.eus

Laura Álvarez

Edizioko teknikaria

94 601 3525 laura.alvarez@ehu.eus

Eduardo Herbosa

Edizioko teknikaria

94 601 5095 eduardo.herbosa@ehu.eus
 

Malen Etxeberria
Erreprografiako teknikari laguntzailea

94 601 5095 malen.etxeberria@ehu.eus
Ana Sánchez
Menpekoa
94 601 5127 ana.sanchezm@ehu.eus
Víctor Llorente
Menpekoa
94 601 5127 victor.llorente@ehu.eus