BLOQUE_II

II - Legezkotasuneko auditoretza soziolaborala

Kredituak

  • Kreditu kopurua: 14

Gaitasun espezifikoak

  • Auditoretza soziolaboralaren berezko tresnak eta aplikazio informatikoa zuzen erabiltzeko gaitasuna.
  • Prozedura mota guztietan gertaerak argitzeko eta ezartzeko teknikak ezagutzea; batik bat, dokumentuak ekoiztea, galdeketak eta aditu probak.
  • Lan eta gizarte segurantzaren arloko araudia betetzeari buruzko informazioa jasotzeko gaitasuna, baita enpresa batean laneko segurtasun eta osasunekoari buruzkoa ere.
  • Lan eta gizarte segurantzaren arloko legezko betebehar edo betebehar konbentzionalei lotutako gaiei buruzko aholkularitza emateko gaitasuna, baita konponbideak proposatzeko ere, enpresaren giza baliabideen kudeaketa egokiagoa aurrerapausoak eman daitezen, nola enpresa publikoetan hala pribatuetan.
  • Enpresa betebeharrei buruz informatzeko eta enpresako krisi edo kaudimengabezia egoeretan konponbideak eskaintzeko gaitasuna, baita ekonomia sozial eta solidario baterako alternatibak sustatzeko ere.
  • Laneko arriskuen prebentzioari, enpresako berdintasunari, ingurumenarekiko errespetuari, prestakuntzari eta gizarte babesari buruzko betebeharrak identifikatzeko gaitasuna, baita enpresa jardueraren plangintza bat proposatzeko ere, non errespetatu egingo diren arlo horretako arauak, gomendioak eta kontratu betebeharrak edo betebehar konbentzionalak.

Irakasgaiak

  • Sarrera
  • Legezkotasuneko Auditoretza Soziolaborala
  • Laneko Segurtasun eta Osasuneko Auditoretza

Irakasleak

Acha Piquero, Aitor. Novalia Asesores
Bengoetxea Alkorta, Aitor. UPV/EHUko Enpresaren Zuzenbideko eta Zuzenbide Zibileko irakaslea
Benito-Butroe Ochoa, Juan Carlos. UPV/EHUko Enpresaren Zuzenbideko eta Zuzenbide Zibileko irakaslea
Cerrato Allende, Francisco Javier. UPV/EHUko gizarte-psikologiako irakaslea
Corcuera Urranduraga, Ignacio. Delta taldea
Gonzalez dukea, Mario. Laneko eta Gizarte Segurantzako ikuskatzailea.
García Martín, Carlos Emilio. Laneko eta Gizarte Segurantzako ikuskatzailea (Arabako ikuskatzailetzako burua).
Larrieta Rubin de Celis, Izaskun. UPV/EHUko Ekonomia eta Kudeaketa Saileko irakaslea.
Martín Pardo, María Concepción, EDE Fundazioa, Fundazioaren Genero Aholkularitzaren eta Pertsonen Kudeaketa eta Garapenaren arloko arduraduna
Martínez Fernandez, Blanca. Asevi Asesores 
Moreno Marcos, Marta. Abokatua
Moreno Pueyo, Manuel José. Gizarte Segurantzako letradua
Perera Gonzalez, Miguel. Aholkularia eta lan-harremanetako graduatua
Rodriguez Algans, Lluis. ELA sindikatuko ekonomialaria
Segura Chomon, Laura. MGO taldea, Erandioko Prebentzio Zentroko zuzendaria