EHUko barneko eta kanpoko guneak alokatzeko arautegia eta prezioak

 

 1. Behean agertzen dira lokalak alokatzeko prezioak. Edozelan ere, aldian behin eguneratu egin daitezke.
 2. Tarifa hauek UPV/EHUko lokal bat erabiltzeko eskaera egiten duten erakunde publiko zein pribatuei, elkarte eta pertsona guztiei ezarriko zaizkie. Gerenteak tarifa hauek murriztea erabaki ahal izango du, kasu bakoitzaren ezaugarriak kontuan hartuta.

Bizkaiko Campuseko kanpoko eta barneko guneak alokatzeko tarifak

2020 URTEA

Instalazio mota "A" 1. TARIFA
Ordu solteak
prezioa orduko
2. TARIFA
Egun osoa
8:00etatik 20:00etara
3. TARIFA
Tarifa medio día
8:00etatik 14:00etara
14:00etatik 20:00etara
Areto Nagusiak (800 eserleku baino gehiago) 134 € 1.213 € 607 €
Areto Nagusiak (800 eserleku baino gutxiago) 222 € 1.751 € 876 €
Gradu aretoak / Batzar aretoak 117 € 876 € 438 €
Eraikinen sarrera 176 € 1.049 € 526 €
A motako ikasgelak (100-150 lagun) 70 € 629 € 316 €
B motako ikasgelak (50-100 lagun) 46 € 420 € 210 €
C motako ikasgelak (0-50 lagun) 23 € 233 € 117 €
Informatika gela:
Gehienez 25 ordenagailu
25 ordenagailu baino gehiago

152 €
176 €

1.342 €
1.598 €

671 €
800 €
Bideokonferentzia gela/aretoa 373 € 3.336 € 1.669 €
Multimedia gela/aretoa 46 € 1.471 € 735 €
Zuzenbide fakulateko judizio aretoa 117 € 876 € 438 €

 

Instalazio mota "B" 1. TARIFA
Ordu solteak
prezioa orduko
2. TARIFA
Egun osoa
8:00etatik 20:00etara
3. TARIFA
Egun erdia
8:00etatik 20:00etara
8:00etatik 20:00etara
Gimnasioak 44 € 222 € 111 €
Gorputz adierazpeneko eta psikomotrizitateko gelak 22 € 89 € 56 €
Furbol 11ko zelaia 44 € 333 € 167 €
Futbol 7ko zelaia 22 € 167 € 84 €
Kiroldegi osoa (areto futboleko bi zelai) 44 € 333 € 167 €
Kiroldegi erdia (areto futboleko zelai bat edo saskibaloiko zelai bi edo boleiboleko kantxa bat) 22 € 167 € 84 €
Erabilera anitzeko aretoa 22 € 89 € 56 €
Tatamia 22 € 89 € 56 €
Muskulazio gela   22 €  
Eskalada horma   22 €  

 

Instalazio mota "C" 1. TARIFA
Ordu solteak
prezioa orduko
2. TARIFA
Egun osoa
8:00etatik 20:00etara
3. TARIFA
Tarifa medio día
De 8 a 14h. y de 14 a 20 h.
Audiolaba: 2,3 edo 4. gela 66 € 594 € 297 €
Postproduzioko audiolab (1. lok.) 110 € 825 € 413 €
Bideolaba. Bideoaren postproduziorako gela 66 € 594 € 297 €
Bideoa editatzeko gela (25 ordenagailu) 143 € 1.265 € 633 €
TV2 platoa *2.kontrol gela 110 € 825 € 413 €
Gesell Laborategia 143 € 1.265 € 633 €
Cati Laborategia 165 € 1.507 € 754 €

 

Kanpo eremuak eta plazak Eguneko
10 metro koadro arte 174 €
25 metro koadro arte 347 €
50 metro koadro arte 606 €
100 metro koadro arte 1.040 €
100 metro koadrotatik gora 1.386 €

 

Publizitate eta propaganda banatzea kanpoko eremu eta plazetan Eguneko
5 banatzaile arte 231 €
6 eta 10 banatzaile artean 330 €
10 banatzaile baino gehiago 440 €

 

Tarifak aplikatzeko arauak

"A" instalazio mota

 • Guneak hiru modalitateren arabera aloka daitezke: 1. tarifaren, 2. tarifaren eta 3. tarifaren arabera. Lehenengo bietan (1 eta 2) gehiegizko denbora kobratzeko 1. tarifa aplikatuko zaio benetan emandako gehiegizko ordu kopuruari.
 • Ordu zatiak goitik biribilduko dira ordu erdia gainditu bada, edo behetik, ordu erdira heldu ez bada.
 • Tarifaren modalitatea ezin izango da aldatu lokalak erabiltzen hasi ondoren.
 • Tarifan espazioaren alokairua baino ez da sartzen. Horri gehitu beharko zaio garbitzeko lanaren kostua eta zerbitzua emateko behar diren langileak (atezaina, ikus-entzunezkoen teknikaria etab.).
 • Fidantza kalkulatzean (alokairuaren kostuaren %25, BEZ barik) alokairuaren kontratua hastean egingo den orduen estimazioa hartuko da oinarri.
 • Guneak erabiltzen amaitutakoan, benetan erabilitako orduen datuak bidaliko dira eta faktura jaulkiko da.

"B" Instalazio mota

 • Instalazioetako aldagelak eta dutxak ez daude prestatuta gurpildun aulkia darabiltenentzat. Kirol anitzeko pista eta futbol zelaia, berriz, prestatuta daude horrelako pertsonentzat
 • Instalazio hauek bakarrik aloka daitezke eskola orduetatik kanpo.
 • Honako hauek ez dira prezioan sartzen: muntaketa lanak, aparteko prestaketa lanak, kasuan kasuko kirol materiala.
 • Instalazioak alokatzeak ez du eskubiderik ematen bertan publizitatea jartzeko, sarrera kobratzeko edo saltokirik jartzeko.
 • Instalazioa astero alokatzen bada gutxienez bost astean eta gehienez hamalau astean, % 20ko deskontua egingo zaio tarifari.
 • Instalazioa astero alokatzen bada gutxienez 15 astean, % 30eko deskontua egingo zaio tarifari.
 • Segidako asteak kontatzean ez dira aintzat hartuko asteburu eta jaiegunetako etenak.
 • Kirol anitzeko pista osoa alokatu arren, horrek ez du esan nahi eraikin osoa modu esklusiboan alokatzen denik; aldageletan sartzen utzi beharko zaie beste erabiltzaileei, ez baitago besterik.
 • Kantxak, muskulazio gela, eskalada horma eta kiroldegiko ikasgelak bakoitza bere aldetik alokatu ahal izango dira. Instalazioa alokatzen denean argi eta garbi zehaztu beharko da zein elementu eta zein espazio alokatzen den.
 • Tatamian, gorputz adierazpeneko gelan eta psikomotrizitate gelan ez dago ez aldagelarik ez komunik. Instalaziook alokatzean kiroldegiko komunak eta aldagelak erabili nahi badira, instalazio biak garbitzeko lanak ordaindu beharko dira.
 • Instalazioak alokatzen badira jendearentzako orduetatik kanpo, atezain eta garbiketa zerbitzuen kostua ere ordaindu beharko da.

"C" Instalazio mota

 • Instalazioak eskola orduetatik kanpo bakarrik alokatu ahalko dira, eta ezin izango zaie traba egin eskolei.
 • Tarifa horien barruan ez daude sartuta teknikarien laguntza, muntaketa lanak edo aparteko prestakuntza lanak.
 • Instalazioak alokatzeak ez du eskubiderik ematen bertan publizitatea jarri, sarrerarik kobratu edo saltokirik jartzeko.
 • Gune horien alokairua kudeatzeko, "Bizkaiko Campuseko Kanpoko eta Barneko Guneak Erabiltzeko Arautedia"ri jarraituko zaio, eta erreserba egiteko "Espazioak erreserbatu" izeneko aplikazioa erabili beharko da.

 

POSTPRODUKZIO ETA GRABAZIORAKO ARETOEN ALOKAIRUA

Bideoaren postprodukzio edo ediziorako gelak eta grabazio ekipoak batera alokatzen badira, % 20ko deskontua egingo zaiei haien tarifei. Hauek dira ekipoen tarifak:

Ekipo mota 1.TARIFA
Egun osoa
8:00etatik 20:00etara
2. TARIFA
2 egun
8:00etatik 20:00etara
3. TARIFA
4 egun
8:00etatik 20:00etara
4.TARIFA
Astebete
8:00etatik 20:00etara
Grabazio kita
Oinarrizko ENGa + eskuko mikrofonoa
100 € 180 € 320 € 500 €

Ekipo hauek alokatu nahi dituztenek aseguru poliza bat aurkeztu beharko dute, arrisku orotarako estaldurarekin.

Ekipoen alokairua kudeatuko da ikastegiak horretarako daukan arautegiaren arabera. Web orri honetan dago: