2018 urtea

Ecosystem services assessment in Urdaibai Biosphere Reserve social-ecological system: Insights into management strategies. / Ekosistemen zerbitzuen ebaluazioa Urdaibaiko Biosfera Erreserbako sistema sozial-ekologikoan: Kudeaketa estrategietarako ezaguerak.

Doktoregaia:
Nekane Castillo Eguskitza
Urtea:
2018
Zuzendaria(k):
Miren Onaindia Olalde, Alejandro J. Rescia Perazzo

2016 urtea

2014 urtea

2009 urtea