Karguak

 • Zuzendaria: Javier Loidi Arregui
 • Idazkari Akademikoa: Juan Antonio Campos Prieto
 • Batzorde Iraunkorra:
  • Aitor Larrañaga Arrizabalaga
  • Ibone Ametzaga Arregi
  • Begoña González Moro
  • José Ignacio García Plazaola
  • Idoia Biurrun Galarraga
 • Administrazio eta Zerbitzuetako Langileen ordezkaria: Javier Gorjón García 
 • Hirugarren Zikloko ikasleen ordezkaria: Irati Arzac Garmendia