Patenteak

Jabetza Intelektualaren Erregistro Orokorra

  • Egileak eta titularrak: Arturo Elosegi, Oihana Izagirre, Miren Bermejo, Jesus Pozo
  • Izenburua: RIVERMET©
  • Obra mota: zientifikoa
  • Erregistroko Idazpen Zk.: 00/2007/3536
  • Lehentasun Herrialdea: Espainia
  • Lehentasun data: 2006/06/08
  • Erakunde titularra: egileak
  • Hedatutako herrialdeak:
  • Ustiatzen duten enpresak: