Harremanak

  • Idazkari Administratiboa: Teresa Martínez de los Ríos
  • Telefonoa: +34 94 601 2418
  • Faxa: +34 94 601 3596
  • Posta elektronikoa: teresa.martinez@ehu.es
  • Posta helbidea:

Ikus-entzunezko Komunikazioa eta Publizitatea
Komunikazio eta Gizarte Zientzien Fakultatea
Euskal Herriko Unibertsitatea
Sarriena, z/g
48940 Leioa
Bizkaia