Titulo - Programa

Programa

XSLaren edukia

Prestakuntza Jardueren Plana

Prestakuntza plana

Doktorego Eskolaren jarduerak

Izaera

Hautazkoa

Orduak

12

Deskribapena

Nahitaez bertaratu behar da ikastaro honetara; modulu bakoitzaren azalpen teoriko bat emango da, eta parte-hartzaileek hainbat ariketa praktiko egin beharko dituzte saioetan zehar.

Emaitzak

Doktoregaiak informazioa modu etikoan biltzeko, ebaluatzeko, erabiltzeko eta zabaltzeko beharrezko tresnak eskuratuko ditu.

Ebaluazio-sistemak

Mintegia presentziala da, beraz, nahitaez bertaratu behar da; hori modulu bakoitzean jasotako sinaduren arabera kontrolatuko da. Jarduera amaitzean, horri esker lortutako gaitasunak baloratzea ahalbidetuko duen txosten bat eman beharko zaio tutoreari.

Programaren jarduerak

Izaera

Hautazkoa

Orduak

10

Deskribapena

Helburua informazioa eta prestakuntza eskaintzea da, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriek ikerketa historikoan dituzten aukerei buruz, honako alderdi hauei dagokienez: informazioaren ediziorako eta hedapenerako baliabideak; multimedia produktuak; Interneteko bilatzaileen erabilera eta erabilgarritasuna; liburutegi digitalak; artxibo, liburutegi eta museoetako on-line katalogoak; irudiaren tratamendu digitala; erreferentzia bibliografikoen kudeaketa automatizatua (Endnote, REFWORKS, etab.).

Emaitzak

Mintegia amaitzean, doktoregaiak komunikazio eta informazioaren teknologia berrien baliabideak trebetasunez erabiltzeko gai izan behar du; batik bat, bere doktoregoko ikerketarako beharrezkoak diren iturriak (lehen eta bigarren mailakoak) bilatzeko eta kudeatzeko sistemei lotutakoak.

Ebaluazio-sistemak

Bertaratzearen gaineko kontrola egingo da, eta ikasleek ariketak aurkeztu beharko dituzte, mintegiko arduradunak ebalua ditzaten.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

40

Deskribapena

Helburua da doktoregaiak estatuko eta nazioarteko eztabaida zientifikoetan parte hartzea, bere ikerketa gaiarekin zerikusia duen ekarpen original baten bidez.

Emaitzak

Doktoregaiak bere ikergaiari buruzko lan pertsonal eta original bat (komunikazioa edo txostena) aurkezteko, argudiatzeko eta defendatzeko gai izan behar du, ingurune espezializatu batean.

Ebaluazio-sistemak

Biltzarrera joan izanaren ziurtagiria aurkeztuko da, eta, halakorik izan bada, dagokion aktetan komunikazio edo txostenaren argitalpenaren ziurtagiria.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

20

Deskribapena

Doktorego programako (edo estatuko edo nazioarteko beste doktorego programa batzuetako) ikertaldeek antolatzen dituzten mintegietan parte hartzea, irakasle eta ikertzaile gonbidatuen parte-hartzeaz, joera historiografiko berriekin (historian, artearen historian edo arkeologian), antzeko gizarte zientziekin (antropologia, soziologia, zuzenbidea, zientzia politikoa, ekonomia, geografia) eta horiek ikerketa eta analisi historikoan duten aplikazioarekin erlazionatuta dauden gai metodologiko eta kontzeptualei buruz.

Emaitzak

Historiaren eta, hala behar izanez gero, antzeko gizarte zientzien metodologia eta aparatu kontzeptuak eta teorikoa. Gaitasunak eskuratzea, lan hipotesi propioak adierazteko eta doktorego ikerlanari aplikatutako estrategia metodologikoak hautatzeko.

Ebaluazio-sistemak

Doktoregaiak mintegi bakoitzari dagokion bertaratze ziurtagiria aurkeztu beharko du, eta idatzizko txosten bat, non modu argian zehaztuko den edukiak barneratu dituela eta mintegian aurkeztutako proposamenen azterketa kritikoa egiteko gai dela.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

12

Deskribapena

Doktorego tesia ikaskuntza jardueratzat hartzen da, ikertzeko eta jakintza zientifikoak transmititzeko trebetasunak eskuratzeko baliabidetzat. Honako hauek bezalako alderdiak aztertzen dira: gaia hautatzea eta hipotesiak formulatzea; iturriak bilatzea, hautatzea eta tratatzea; materialak antolatzea; egitura eta argudiaketa; idazketari lotutako alderdiak; tesia defendatzea eta emaitzak argitaratzea.

Emaitzak

Mintegi honen xedea da doktoregaiak oinarrizko ezagutza praktikoak eskuratzea, doktorego tesia arrakastaz prestatzeko eta idazteko.

Ebaluazio-sistemak

Parte-hartzea kontrolatzeaz gainera, ikastaroa gidatzeko ardura duen irakasleak ebaluatuko du ikasle bakoitzak aurkeztutako doktorego tesiaren proiektuaren laburpena. Denbora partzialera dauden ikasleek, zati teorikoaren saioetara joan ordez, idatzizko lan bat aurkez dezakete, mintegiko arduradunak adierazitako bibliografiari buruz.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

480

Deskribapena

Doktorego aurreko prestakuntza nazioarteko unibertsitate eta ikerguneetan, ikerketagai diren arazoen inguruan.

Emaitzak

Doktoregaiak bere lana aurkezteko, argudiatzeko eta defendatzeko gai izan behar du, ingurune espezializatu batean.

Ebaluazio-sistemak

Dagokion unibertsitate edo ikergunearen ziurtagiria aurkeztu beharko da. Horrekin batera aurkeztuko dira irakasle edo ikertzaile nagusiak egindako doktoregaiaren aprobetxamendu txosten bat eta doktoregaiak egonaldian izandako emaitzen azken memoria laburra.

Oferta Anual Actividades - Comun