Menua Webgunearen menua ireki/itxi

Titulo - Programa

Programa

XSLaren edukia

Prestakuntza Jardueren Plana

Prestakuntza plana

Doktorego Eskolaren jarduerak

Izaera

Hautazkoa

Orduak

12

Deskribapena

Nahitaez bertaratu behar da ikastaro honetara; modulu bakoitzaren azalpen teoriko bat emango da, eta parte-hartzaileek hainbat ariketa praktiko egin beharko dituzte saioetan zehar.

Emaitzak

Doktoregaiak informazioa modu etikoan biltzeko, ebaluatzeko, erabiltzeko eta zabaltzeko beharrezko tresnak eskuratuko ditu.

Ebaluazio-sistemak

Mintegia presentziala da, beraz, nahitaez bertaratu behar da; hori modulu bakoitzean jasotako sinaduren arabera kontrolatuko da. Jarduera amaitzean, horri esker lortutako gaitasunak baloratzea ahalbidetuko duen txosten bat eman beharko zaio tutoreari.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

40

Deskribapena

Astebeteko egoitza erako mintegi intentsiboak dira. Ingelesez egiten dira, diziplina eta kultura anitzeko ingurune batean. Doktorego prestakuntzaren bigarren urtean dauden unibertsitate bakoitzeko berrogei ikertzailek beren etorkizuneko lan munduratzera bideratutako prestakuntza zehatza jasotzen dute, ingurune soziolaboral batean (baina ez beti unibertsitate ikerketarekin lotutako gune batean) eta/edo zentro publiko edo erdipublikoetan. Jarduera guztiak doktorialak antolatzen eta talde lana errazten adituak diren langileek dinamizatzen dituzte. Hauek dira programatutako jardueretako batzuk: bisitaldiak mugaren bi aldeetako enpresetara, ikerketa zentroetara eta kultura erakundeetara; doktore exekutiboen eta ekintzaileen lekukotasuna; eta topaketaren amaieran aurkeztuko den proiektu berritzaile bat prestatzeko taldeko lana. Doktorialetan parte hartzea hautazkoa da eta ez dakar inskripzio gasturik. Mantenuaren, egonaldiaren eta garraioaren gastuak unibertsitate antolatzaileek finantzatuko dituzte, Hezkuntza eta Kultura Ministerioak emandako finantziazioaren eta Eusko Jaurlaritzaren Akitania Euskadi lankidetza funtsaren laguntzarekin.

Emaitzak

Doktoregaiek prestakuntza praktikoa eskuratzen dute hainbat arlotan: komunikazioa, berrikuntza, taldeko lana, lidergoa eta ekintzailetza. Kulturaren eta hizkuntzaren arloko enpresa eta elkarteetan lan egiten duten hainbat profesionalek emandako lekukotasunetatik eta esperientzietatik abiatuz, eta enpresetara eta elkarteetara egindako bisitaldien bidez, doktoregaiek harreman zuzena izaten dute esperientzia profesionalarekin. Mintegi horiek diziplinartekoak dira eta, bertan, ikasleak jatorrizko unibertsitate eta ezagutza arlo desberdinak batzen dituzten unitateetan taldekatzen dira. Esperientziak etorkizuneko proiektu profesionala antolatzeko moduari buruzko ezagutza ugari eman behar dizkie ikasleei, bai Unibertsitatean bai bertatik kanpo.

Ebaluazio-sistemak

Kabinete pedagogiko batek kontrolatzen du doktorialen prozedura osoa. Kabinete horrek taldearen jarduera etengabe atzeraelikatuko duten eta doktoregaiek egunero egindako lana monitorizatuko duten hainbat aholkulari profesional barne hartzen ditu. Doktorialetan izena eman ondoren, nahitaezkoa da saioetara bertaratzea eta parte-hartze aktiboa izatea.

Programaren jarduerak

Izaera

Hautazkoa

Orduak

300

Deskribapena

Jarduera honen barruan ekintza hauek daude aurreikusita: - Doktoregoko batzorde akademikoak doktorego programari lankidetza zientifiko bidez atxikita dauden ikerguneen eskaintzak argitaratzea: lankidetza formala, hitzarmenen bidez; eta lankidetza ez-formala, lankidetza gonbidatuen bitartez (justifikazio memoria honetako lankidetzen epigrafean identifikatu direnak). - UC3Mko eta UPV/EHUko Master eta Doktorego Eskolen web orrietan, baita UNAMeko graduondoko ikasketen koordinazioari buruzkoan ere, erreferentziako unibertsitate eta ikerguneen tutorekidetzaz doktoregoak eta egonaldiak egiteko laguntzei buruzko informazioa eguneratzea. Edozelan ere, FCV/FZB doktorego programako batzorde akademikoak eman beharko dio onespena proposatzen den mugikortasun ekintza bakoitzari. Proposamenak, gutxienez, puntu hauek izan beharko ditu: - Egonaldia egingo duen doktoregaiaren izena - Ekintzaren helburuak - Xede unibertsitatea edo ikergunea - Denboraren plangintza - Harremanetarako pertsona xede ikergunean

Emaitzak

Ikaskuntzaren emaitza hauek izan behar ditu jarduera honek: - Doktoregaiak gai izatea arlo eta kultura askotako inguruneetan lan egiteko. - Doktoregaiak gai izatea ikertalde batean beste hizkuntza batzuetan komunikatzeko. - Doktoregaiek trebetasun sozialak eskuratzea jatorri kultural eta ikerketa ibilbide oso desberdinak dituzten ikertzaileekin lan egiteko. - Doktoregaiak gai izatea epe ertain/luzean ikerketarako erabilgarriak izango zaizkien kontaktuak egiteko.

Ebaluazio-sistemak

Tesi zuzendariek ziurtatu beharko dute doktoregaiek honako hauek entregatzen dituztela: - Doktoregaiak egonaldia egin izanaren ziurtagiria. - Egonaldiaren ondorioz lankidetzan egindako argitalpen edo hitzaldiak. - Doktoregaiek atzerriko unibertsitate eta ikerguneetan egindako hiru hilabetetik goragoko egonaldien kasuan, nazioarteko tesia egiteko proposamena.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

15

Deskribapena

Doktoregaien mintegiak literatura (jada finkatua edo berria) aztertu edo hari buruz eztabaidatzeko, parte-hartzaileentzat interesgarriak diren gai espezifikoen inguruan.

Emaitzak

Doktoregaien sormena eta antolatzeko gaitasuna (ekimenaren sena) sustatzea. Lankidetzako lana eta talde lana bultzaztzea. Doktoregaiaren eta programaren ildoetan garrantzitsuak diren gaiak sakon aztertzeko aukera izatea.

Ebaluazio-sistemak

Aurreikusitako gaitasunen eskuratze maila egokitasunez balioesteko, zuzendariak mintegi zehatzean izandako parte-hartzeari buruzko txosten bat eskatuko dio doktoregaiari, honen urteko jardueren erregistroan jasota geratuko dena.

Izaera

Nahitaezkoa

Orduak

24

Deskribapena

Ardunaldiok tesien zuzendariek antolatuko dituzte. Eurek egingo dute deialdia, behar besteko aurrerapenaz. Seihileko bakoitzean bi aldiz egingo dira gutxienez. Jardunaldi bakoitzaren amaieran hizlariek ondorioak bilduko dituzte amaierako txostenean, eta txosten hori zabalduko dute doktoregaien eta doktorego programako irakasleen artean. Gainera, ahalegina egingo da (tesi zuzendariek egindako gonbiteen bidez) programatik kanpoko ikertzaileak egon daitezen jardunaldietan, hala unibertsitateetakoak nola ikerguneetakoak, estatukoak zein nazioartekoak, haien ekarpena balio handikotzat jotzen baita. Denbora partzialeko ikasleek gutxienez jardunaldi batera joan behar dute urtean; aldiz, denbora osoko ikasleek jardunaldi batera sei hilabetetik behin

Emaitzak

Ikaskuntzaren emaitza hauek izan behar dituzte jarraipen jardunaldiok: - Doktoregaiak gai izatea ikerketaren emaitzak beste ikertzaile batzuen aurrean aurkezteko. - Doktoregaiak gai izatea ebaluatutako azken aldian zehar egindako aurrerapen objektiboak ikusarazteko. - Doktoregaiak gai izatea hurrengo ebaluazio aldirako ikerketa lanaren plangintza azaltzeko eta konprometitzeko. - Doktoregaiak gai izatea antzeko egoeretan dauden beste ikertzaile batzuen teknikak eta arrazoitze moduak bereganatzeko.

Ebaluazio-sistemak

Tesi zuzendariek ziurtatu beharko dute honako hauek betetzen direla: - Doktoregaiak jardunaldietara joatea: bertaratzea ezinbestekoa da. - Doktoregaiek ahozko aurkezpenak egitea beste doktoregaien aurrean, programako irakasleen aurrean eta, halakorik dagoenean, kanpoko adituen aurrean. - Hizlariek jardunaldiaren amaierako txostena egitea.

Izaera

Nahitaezkoa

Orduak

40

Deskribapena

Doktoregaiak hitzaldi bat prestatu beharko du bere arloko itzal handiko kongresu baterako gutxienez, eta bertan aurkezpena egin. Beraz, jarduerak fase hauek izango ditu: - Hitzaldirako kongresurik egokiena aukeratzea. - Hitzaldia prestatzea: batetik, testu idatzia eta, bestetik, ahozko aurkezpena edo posterra. - Aurkezpena egitea kongresuan. - Doktoregaiak txosten labur batean biltzea bere iritziz kongresuan aurkeztu diren interes handieneko lanak.

Emaitzak

Ikaskuntzaren emaitza hauek izan behar ditu hitzaldia bilera zientifikoan izeneko jarduerak: - Doktoregaiak gai izatea eskuartean daukaten ikerketarako fororik egokiena hautatzeko. - Doktoregaiak gai izatea foro zientifiko batean ikerketaren garapena eta emaitzak plazaratzeko. - Doktoregaiak gai izatea beste erakunde batzuetako ikertzaileekiko harremanak sortzeko. - Doktoregaiak gai izatea hitzaldietako eta osoko bilkuretako informazio garrantzitsuena laburbiltzeko.

Ebaluazio-sistemak

Tesi zuzendariek ziurtatu beharko dute doktoregaiek honako hauek entregatzen dituztela: - Kongresuko bertaratze ziurtagiria. - Laburpen txostena, intereseko beste ekarpen batzuk biltzen eta haien balorazio kritikoa egiten duena.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

15

Deskribapena

Mintegiok doktorego programako ikerketa ildoen arduradunek antolatuko dituzte; hizlariak programakoak bertakoak izan daitezke, edo kanpotik ekarritako itzal handiko ikertzaileak. Ikus-entzunezko baliabideak erabiliz, hizlariak ikerketa aurreratuko gai bat aurkeztuko du, eta sakonago azalduko du gai horretarako tresnarik egokienak zeintzuk diren eta zergatik aukeratu diren. Mintegi tematiko bat antolatuko da urtean, programak dituen lau ikertaldeetako bakoitzeko: bi mintegi ikasturte akademikoaren seihileko bakoitzean Jarduera honen barruan ekintza hauek daude aurreikusita: Doktorego programako ikerketa ildo bakoitzak gutxienez kanpoko aditu bat ekartzea urtean, mintegi tematikoetan parte hartzeko. Ekintza proposamen baten bidez aurkeztea. Proposamenak, gutxienez, puntu hauek izan beharko ditu: - Programara etorriko den kanpoko adituaren izena. - Ekintzaren helburuak. - Kanpoko aditua hartuko duen FCV/FZB programaren ikertaldea. - Kanpoko adituaren egonaldiaz arduratuko den programaren irakaslea.

Emaitzak

Ikaskuntzaren emaitza hauek izan behar dituzte mintegiok: -Doktoregaiak gai izatea beste ikertzaile batzuek aurkeztutako gaien analisi kritikoa egiteko. -Doktoregaiak gai izatea beste ikertzaile senior batzuekin komunikatzeko, galderak egitearen bidez, edo informazioa eskatuz ikerketaren kontu zehatzen inguruan. -Doktoregaiak gai izatea aurkeztutako gaiaz eta ikerketa tresnez ateratako ondorioak idatziz adierazteko.

Ebaluazio-sistemak

Mintegiaren antolatzaileek ziurtatu beharko dute honako hauek betetzen direla: - Doktoregaiak mintegietara joatea: bertaratzea nahitaezkoa da. - Doktoregaiak ondorioen txosten bat egitea.

Izaera

Hautazkoa

Orduak

50

Deskribapena

Donostian, UPV/EHUko Udal Ikastaroetan, bi urtetik behin egingo den International Graduate Summer School ikastaroan parte hartzea. Ikastaroak astebete iraungo du, trinkoa izango da, eta goizeko eta arratsaldeko saioak izango ditu. Parte hartzeko, tesia eta aurrerapenak aurkez daitezke, posterrak aurkez daitezke, edo ikastaroko tailerretako eztabaidetan parte hartu daiteke.

Emaitzak

Komunikazio gaitasunak hobetzen dira nazioarteko testuinguru batean. Beste testuinguru batzuetan ez bezala, doktoregaiak testuinguru honetan sakon landu ditzake bai aurkezpenak bai horien ondorengo eztabaidak. Astebetez doktoregaiaren ikergaian onespena duten ikertzaileekin eztabaidatzeko aukera izango dute doktoregaiek, orientazio berriak ezagutzeko eta lortutako emaitzen balorazioa egiteko. Gai bat (edo antzeko batzuk) ikertzen duten doktoregaien nazioarteko sareak eraikiko dira, eta, sareko elkarrekintzaren bidez, kideek parte hartu, eta beren ikerketetan aurrerapenak egiteko aukera izango dute.

Ebaluazio-sistemak

Ikastaroko zuzendariek egingo dute. Doktoregaien parte-hartzearen gaineko kontrola ere haiek egingo dute. Ikastaroaren txosten bat egin, eta tesi zuzendariari aurkeztuko zaio.

Izaera

Nahitaezkoa

Orduak

100

Deskribapena

Jarduerak fase hauek izango ditu: - Argitaratu nahi diren ikerketaren emaitzak biltzea. - Gogoeta egitea hipotesiaren eta emaitzen arteko koherentziaz. - Eragineko aldizkari bat aukeratzea, ikerlanari dagokion eremukoa. - Artikulua ingelesez prestatzea eta aldizkariaren eskakizunetara egokitzea. - Artikulua bidaltzea eta ebaluazioari jarraipena egitea. - Editorearen eta zuzentzaileen erantzuna aztertzea. Ondorioak eta etorkizuneko ekintzak, editorearen erabaki idatzia jaso denean. oktorego programan zehar doktoregaiak eragineko nazioarteko aldizkari baterako lan bat prestatuko du gutxienez. Ahal dela, programan matrikulatuta dagoen bigarren urtetik aurrera egingo da, denbora osoko ikasleen kasuan, eta hirugarren urtetik aurrera, denbora partzialeko ikasleen kasuan

Emaitzak

Ikaskuntzaren emaitza hauek izan behar ditu Itzal handiko aldizkarietan argitaratzea izeneko jarduerak: - Doktoregaiak gai izatea egindako hipotesiaren eta lortutako emaitzen arteko korrelazioaren analisi kritikoa egiteko. - Doktoregaiak gai izatea aldizkariak sailkatzeko eraginaren eta gaiaren arabera. - Doktoregaiak gai izatea kanpoko kideek baloratuko duten kalitateko artikulu bat ingelesez idazteko. - Doktoregaiak gai izatea zuzentzaileen kritikak eta iradokizunak bereganatzeko, eta haien ekarpenak baliatzeko ikerlana berbideratzeko, baldin eta doktoregaiaren prestakuntza prozesuan editorearen erabakia jaso bada.

Ebaluazio-sistemak

Tesi zuzendariek ziurtatu beharko dute doktoregaiek honako hauek entregatzen dituztela: - Hautatutako aldizkarira bidalitako eskuizkribua. - Jasotako ebaluazioa, eta originalari egindako zuzenketak, halakorik balego. Ebaluazioari buruzko txostena jaso ezean, kontrol prozedura bidalitako originalaren gainean bakarrik egingo da.

Oferta Anual Actividades - Comun