Materials Engineering Research Group (eMERG)

Datu orokorrak

Kokapena
Bilboko Ingeniaritza Eskola
Ikertzaile nagusia
Teresa Guraya
Doktore kopurua
6
Osakide kopurua
6
Posta elektronikoa
teresa.guraya@ehu.eus
Web orria
(Beste leiho bat zabalduko du) https://emerg.es

Osakideak

 • Teresa Guraya
 • Ana Okariz
 • Julen Ibarretxe
 • Pello Jimbert
 • Roberto Fernandez Martinez
 • Maider Iturrondobeitia

Ikerketa-ildoak

 1. Industria aleazioen metalurgia fisikoa eta mekanikoa: Prozesu-Mikroegitura-Propietateak erlazioa.
  • Aleazio berrien garapena.
  • Industria prozesuen garapena eta hobekuntza.
  • Fabrikazio gehigarria.
  • Karakterizazio mikroestrukturala, mekanika eta korrosio elektrokimikoa.
 2. Material konpositeen mikroegituraren karakterizazio aurreratua.
  • Mikroegituren 2D eta 3D karakterizazio kuantitatiboa konpositeen nano, mikro eta makro eskalatan, ondorengo prozesatu-mikroegitura-propietateen modelizaziorako, datuen erauzketan eta karakterizazio estrukturalaren gaineko ezagutzaren kudeaketan oinarritutako teknikak aplikatuta.

Transferentzia eta berrikuntza eskaintza

 1. Metalurgia sektoreko enpresen eta zentro teknologikoen lankidetzaz, taldea aleazio eta prozesu berrien ikerketa proiektuetan ari da lanean, espezifikotasun tekniko gero eta zorrotzagoei erantzuteko. Unean uneko arazoen inguruko aholkularitza eman dezake, eta prestakuntza espezializatua, hala eskatuz gero.
 2. Taldeak lankidetzan jardun dezake, proiektuetan parte hartu, edo beste talde batzuei aholkularitza eman diezaieke konposite polimerikoen 2D eta 3D mikroegituren karakterizazio kuantitatiboari buruz. Fabrikazio-mikroegitura-propietateen arteko erlazioak bilatzea. Fabrikazio-mikroegitura-propietateen arteko erlazioen modelizazio matematikoa, soft computing tekniken bidez.

Tresneria

 • Avizo softwarea 3D bolumen eta egituren karakterizazio kuantitatiborako.
 • Ikerketan laguntzeko UPV/EHUko Zerbitzuetako (SGIker) ekipoak erabiltzeko aukera.

Proiektu aipagarrienak

Izenburua: Investigación básica de nuevas composiciones para Aleaciones de Alta Entropía
Erakunde finantzatzailea: Eusko Jaurlaritza
Iraupena: 2017/02/26-2017/12/31

Izenburua: Metalurgia de aceros de baja densidad para forja
Erakunde finantzatzailea: Eusko Jaurlaritza
Iraupena: 2016/03/01-2017/12/31

Izenburua: Optimización de las propiedades mecánicas de caucho reforzado mediante técnicas de softcomputing y aprendizaje automático
Erakunde finantzatzailea: Eusko Jaurlaritza
Iraupena: 2015/11/01-2017/12/31

Izenburua: Efecto del endurecimiento por precipitación en las propiedades mecánicas de aleación base níquel
Erakunde finantzatzailea: Eusko Jaurlaritza
Iraupena: 2016/03/01-2016/12/31

Izenburua: Desarrollo de un nuevo proceso de metalurgia secundaria con aleación liquida
Erakunde finantzatzailea: Eusko Jaurlaritza
Iraupena: 2016/03/01-2016/12/31