Farmakozinetika- farmakodinamika aplikatua Ikerketa Taldea

Datu orokorrak

Kokapena
Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea
Ikertzaile nagusia
M Elena Suárez González
Doktore kopurua
7
Osakide kopurua
7
Posta elektronikoa
elena.suarez@ehu.eus

Osakideak

  • M Elena Suárez González
  • Luciano Aguilera Celorrio
  • Andres Valdivieso Celorrio
  • Nerea Carral Tellitu
  • Valvanera Vozmediano
  • Esther Encinas
  • John C Lukas

Ikerketa-ildoak

Ikerketa Farmakozinetiko-Farmakodinamikoen analisi eta ebaluazioa sendagaien garapen fase ezberdinetan. Dosiaren indibidualizazioa egoera zehatzetan eta atxikipenik ez dagoenean tratamenduarekiko.

Eredu farmakozinetiko-farmakodinamikoak garatzea ikertzen ari garen sendagairako. Biztanleen analisi farmakozinetikoa. Datu-analisirako programa berezien erabilera (NONMEN).

Eredu horietan oinarritutako simulazio farmakozinetiko-farmakodinamikoa erabiltzea hartzaile berezientzako (paziente kritikoak, haur eta adinekoak) dosi indibidualak zehazteko eta atxikipenik ez dagoenean tratamenduarekiko. Aplikazioa arlo kliniko ezberdinetan: sendagai immunoezabatzaileak gibeleko eta giltzurruneko transplantetan, anestesian erabilitaklo sendagaiak, mikrobioen aurkako sendagaiak (mikrobioen aurreko eraginkortasuna/erresistentzia).

Transferentzia eta berrikuntza eskaintza

Beste ikerketa talde publiko eta pribatu ezberdinekin batera lan egiten dugu gure ikerketa arloari loturiko proiektu ezberdinetan.

Aholkularitza, gure ikerketa-ildoari loturiko azterketa farmakozinetiko-farmakodinamikoak planifikatu eta garatzeko.

Txostenak egitea (sendagaiak arautzeko agentziak) gure ikerketa-ildoari loturiko erakunde pribatuentzat.

Biztanleen azterketa farmakozinetikoaren inguruko prestakuntza ikastaroak antolatzen eskarmentu handia.

Tresneria

  • Datu farmakozinetiko-farmakodinamikoak aztertzeko programen lizentziak: NONMEM.

Proiektu aipagarrienak

Proiektuaren izenburua: INNPACTO Dynapump Neo  (IPT-090000-2010-002).

Finantzaketa erakundea: INNPACTO programa. Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa.

Proiektuaren izenburua: Nuevas tecnologías en Química y Farmacología aplicadas al campo de la salud. UPV/EHUko Prestauntza eta Ikerketa Unitatea (UFI 11/23).
Finantzaketa erakundea: UPV/EHUko Prestakuntza eta Ikerketa Unitateak sortzeko deialdia. 2011.

Proiektuaren izenburua: Estudio in vitro de la actividad antifungica de las estatinas frente a especies emergentes de Candida.
Finantzaketa erakundea: SAIOTEK 2013. Eusko Jaurlaritza (SAI 13/112).

Proiektuaren izenburua: Metabolomica y dosificación personalizada de fármacos. Aplicación a la población de fármacos mediante modelos animales.
Finantzaketa erakundea: MINECOR 13P/50.