Eduki publikatzailea

Gaixotasun Konplexuen Genetika eta Epigenetika

Datu orokorrak

Kokapena
Animalia Bioteknologiarako Maria Goyri Gunea
Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea
Zientzia eta Teknologia Fakultatea
Ikertzaile nagusia
Africa Garcia Orad Carles
Doktore kopurua
15
Osakide kopurua
15
Posta elektronikoa
africa.garciaorad@ehu.eus

Osakideak

 • África García-Orad
 • Angela Gutiérrez
 • Nagore Garcia de Andoin
 • Idoia Martin Guerrero
 • Ignacio Zabalza Estevez
 • Itziar Astigarraga Aguirre
 • Isabel Guerra Merino
 • Ayman Gaafar Eleraky
 • Carmen Lobo Moran
 • Irune Ruiz Diaz
 • Elixabet Lopez Lopez
 • Borja Santos Zorrozua
 • Ainhoa Gondra Sangroniz
 • Laura Zaldumbide Dueñas
 • Endika Prieto Fernández

Ikerketa-ildoak

Talde honen helburua da azterketen sare bat sortzea, gaixotasun konplexuen tratamendua hobetzeko (REDMETEC). Medikuntza pertsonalizatua berriki izandako aurrerapen handienetako bat da. Haren arabera, gaixotasun baten diagnostikoa eta tratamendua egiteko, aintzat hartzen dira pertsona beraren edo haren tumorearen ezaugarriak. Gaur-gaurkoz, alterazio genetiko asko hauteman dira, eta horien bidez hainbat gaixotasunen diagnostikoa egin eta eboluzioa ikus daiteke, eta, zenbaitetan, alterazio horiek tratamendua hobetzea ahalbidetu dute. Ikerketa arlo hau hasi besterik ez da egin, eta bultzada handia izaten ari da, honako hauei esker: lehendabizi, gure genomaren ezagutzan izandako aurrerapenak eta proteinentzat kodetzen ez duten RNAen aurkikuntza; bigarrenik, sekuentziazio masiboko tekniken hobekuntza eta merkatzea (Next generation sequencing: DNAseq, RNAseq); eta, hirugarrenik, datu bolumen handiak aztertzeko gaitasunaren hobekuntza. Horri guztiari esker, aurrerapenak bizkor ari da gertatzen gaixotasun konplexuen ulermenean, eta horrek haien diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua hobetzen lagunduko digu. Talde finkatu honetan lan taldeen egitura bat sortu nahi dugu, zentro eta diziplina anitzekoa (REDMETEC), eta talde horien xedea alterazio genetikoak eta epigenetikoak hautematea izango da, tratamendu eraginkorrik ez duten gaixotasun konplexuen diagnostikoa, pronostikoa eta tratamendua hobetzeari begira.

Transferentzia eta berrikuntza eskaintza

Azterketa sistematikoak eta metaanalisiak

Teknika zitogenetikoak (CGH;Sky, Fish…)

Crispr

Zelula hazkuntzak

Genotipatua eta metilazio analisia

Genotipatuak eta analisiak, DNA maila omikoan

Diagnostiko, pronostiko eta erabilera klinikorako markagailuen bilaketa, Kit komertzialak garatzeko

Exosomen analisia

Suszeptibilitate azterketak

Farmakogenetikako eta farmakoepigenetikako azterketak

Tresneria

 • Kariotipadorea
 • Sky
 • Zelula hazkuntzak
 • Citostpin

Proiektu aipagarrienak

COST Legen, Horizonte 2020, Europako Batzordea, Europako Proiektua, 450.000€, 2017-2022.

Utilidad clínica de la Next Generation Sequencing en el diagnóstico y tratamiento de los linfomas. Diru kopurua: 45.589,50€. Minbizia BIOEF (Eitb) deialdia 2016-2018.

Linfomas en niños y adultos jóvenes: Impacto de las alteraciones genéticas y moleculares en la clasificación y estratificación de los pacientes. Diru kopurua: 202.565 €, AECC 2017-2019.

Estudios genéticos del Linfoma Linfoblástico T: una puerta a la medicina personalizada. Diru kopurua: 29.500 €. Cuadri del Hospi gurasoen elkartea.

Haurren minbizia ikertzeko plataformaren sorrera. 273.600 €, 2014-2018.