Líneas de Investigación

Ikerketa-lerroak

ECONOMETRICS RESEARCH GROUP

1. Zientziaren arloa: EKONOMIA ZIENTZIAK
2. Zientziaren arloa: ESTATISTIKA
3. Zientziaren arloa: MATEMATIKAK
  
Lehenengo ikerketa-lerro: Leuntze espazialaren eta dimentsioaniztunaren analisi espektrala: zenbatespena, kontrastea eta seinale dimentsioaniztunen erauzketa. 
UNESCO kodea: 120909, 120808, 530202
  
Bigarren ikerketa-lerroa: Datu mikroekonomikoak dituzten eredu ekonometrikoen eta mendekotasun handiko denbora-serieen zenbatespen erdi parametrikoetan aurrerapenak.
UNESCO kodea: 120911, 530205, 530202,120906
  
Hirugarren ikerketa-lerroa: Jakintzaren Gizartean Lurralde Adimentsuak ebaluatzeko metodologia.
UNESCO kodea: 530602, 30704, 630706, 530202, 530205
  
Laugarren ikerketa-lerroa: Sasitaulak, doikuntzaren egokitasuneko kontrasteak eta osasunari begirako bizi-kalitateari buruzko ikerketak.
UNESCO kodea: 520601, 120903, 120913, 240401