Aurkezpena

Aurkezpena

Irudia

Molekula-espektroskopia taldeak koloratzaile organikoen eta material fotoaktiboen bilaketan, garapenean eta karakterizazioan lan egiten du. Material hauek erabil daitezke:

- laser sintonizagarrietan medio aktibo bezala

- bioirudian igorpen gorria duen zunda fluoreszente bezala

- terapia fotodinamikoan oxigeno singletearen fotosensikortzaile bezala

Sistema solidoen molekula-simulazioari esker garatutako materialen eta  zementu moduko beste material batzuen propietate fotofisikoak ere aztertzen dira.

Espektroskopia Molekularreko Taldea Kimika Fisiko sailekoa da Euskal Herriko Unibertsitatearen Zientzia eta Teknologia Fakultaearen barne. 40 urte dira ikerkuntza lanean ari dela eta gaur egun 12 irakasle eta ikertzailez osatua da.

 

Ikertzaile Doktoredunak