plan-posgrado

UPV/EHUko Graduondoko Ikasketen Plan Estrategikoa 2014-2017

Graduondoko Ikasketen 2014-2017 aldirako Plan Estrategikoaren helburuak dira:

  • Graduondoko eskaintza anitza eta kalitatezkoa sustatzea.
  • Gaur egungo graduondoko eskaintzaren norabidea ezartzea, kontuan hartuta baliabideak, eskaera eta gizarte proiekzioa.
  • Doktorego programen eskaintza 99/2011 Errege Dekretura egokitzea.
  • Kalitatezko argitalpenak ekarriko dituzten doktorego tesiak egitea bultzatzea.