Araudia

Unibertsitateko arautegi orokorrak atalean agertzen dira UPV/EHUri zuzenean eragiten dioten baina beste administrazio publiko batzuen eskumenekoak diren arautegiak; UPV/EHUko arautegiak atalean, berriz, unibertsitateak bere eginkizunak hobeto betetzeko garatu dituen arautegiak agertzen dira. Bestalde, UPV/EHUko Gobernu Kontseilua tramitatzen ari den unibertsitatearen arautegi proiektuei buruzko informazioa ematen duen banner bat ere badago eta, azkenik, kudeaketa aginduei buruzko informazioa, gaur egun halakorik egon ez arren.