Informazio ekonomikoa

UPV/EHUren Estatutuetako 232. artikuluak ezarritakoaren arabera, UPV/EHUk urteko aurrekontu bat izango du, bakarra, publikoa eta orekatua; eta urte naturaleko sarrera eta gastuak bilduko ditu. 2017ko ekainaren 15ean Gobernu Kontseiluak ontzat eman zuen Aurrekontuen Aurreproiektua, eta 2017ko uztailaren 20an behin betiko onartu zuen Gizarte Kontseiluak, atal honetan jasotako moduan. Bestalde, Likidazioak izeneko atalean urteko txosten ekonomikoa ikus daiteke. Txosten hori da, izan ere, aurreko ekitaldiko kontuak aurkezteko eta horiei buruzko kontuak emateko erabiltzen den dokumentua.