Eginkuzunak: IKERKETA GIZARTEAN ZABALTZEKO ZUZENDARITZA

IKERKETA GIZARTEAN ZABALTZEKO ZUZENDARITZA

EGINKUZUNAK

a) UPV/EHUn egindako ikerketen emaitzak zabaltzeko estrategia diseinatzea.

b) Jakintza arlo guztietako ikertaldeen ekoizpen zientifikoari buruzko informazioa sistematikoki bilatzea.

c) Komunikazio Bulegoarekin batera lan egitea, bertako kideei bere eskumeneko aholkularitza emanez.

d) Bere estrategian definitutako helburuak betetzeko egoki iritzitako bitarteko propioak kudeatzea.

e) Zientzia Astea eta programatutako antzeko ekimenak (ikertzaileen Eurpako gaua, etab.) antolatzeko eta egiteko lanak zuzentzea.

f) Gure langileek eta ikertaldeek lortutako emaitzak ahalik eta gehien zabaltzeko helburuarekin bat datorren beste edozein jarduera.

g) Urteko memoria Zientzia eta Garapenaren eta Transferentziaren arloko errektoreordeari aurkeztea.

IRAKASKUNTZAREN SALBUESPENA

%67

ORDAINSARI OSAGARRIA

2