IKERKETA GIZARTEAN ZABALTZEKO ZUZENDARITZA

EGINKUZUNAK

a) UPV/EHUren ikerketa jardunaren emaitzak zabaltzeko estrategia diseinatu .

b) Jakintza arlo guztietako ikertaldeei zein bere ekoizpen zientifikoaren inguruko informazioa sistematikoki eskatu eta jaso. 

c) Komunikazio bulegoarekin batera lan egin, zuzendariaren arloen inguruko aholkularitza eskainiz.

d) Tresna egokiak gestionatu, estrategian definitutako helburüak bete ahal izateko .

e) Zientzia Astea eta programatuko liratekeen era horretako jarduerak, Ikertzaileen Europar Gaua esaterako, antolatu eta burutzeko zereginak zuzendu.

f) Gure pertsonalak eta ikertaldeei lortutako emaitzak ahal denik eta zabalkunderik zabalena emateko bestelako jarduerak

Zuzendari kargua hartuko duena Garapen Zientifikoaren eta Transferentziaren arloko Errektoreordetzaren menpe egongo da, beronek baitauka "ikerkuntzaren zabalkunde eta dibulgazioaren" eskumena eta komunikazio bulegoarekin koordinatuta egingo du lan.

IRAKASKUNTZAREN SALBUESPENA

% 67

ORDAINSARI OSAGARRIA

2