Aurrekontuak

UPV/EHUren urteko aurrekontua unibertsitateko Gobernu Kontseiluak onartzen du eta, ondoren, Gizarte Kontseiluak.
Aurrekontuak honakoak biltzen ditu:

2017ko ekitaldiari buruz, diru sail handienen taulak eta grafikoak erakusten dira ondoren.

Diru-sarrerak 2021

Diru-sarrerak aztertzea

DIRU-SARRERAK AURREKONTUA 2021
III Kapitulua: Tasak eta bestelako diru-sarrerak 52.040.000 €
IV Kapitulua: Transferentzi arruntak 366.805.499 €
V Kapitulua: Ondare-sarrerak 480.000 €
VII Kapitulua: Kapital transferentziak 17.448.968 €
VIII Kapitulua: Finantza-aktiboen aldakuntza 150.000 €
Gizarte Kontseilua: Gizarte Kontseiluaren aurrekontua 450.000 €
DIRU-SARRERAK GUZTIRA 437.374.467 €

Gastuak 2021

Diru-sarrerak aztertzea

GASTUAK AURREKONTUA 2021
I Kapitulua: Langileak 332.733.849 €
II Kapitulua: Gastu arrunta 76.275.559 €
III Kapitulua: Finantza-gastuak 100.020 €
IV Kapitulua: Transferentziak eta diru laguntzak gastu arrunterako 2.051.227 €
VI Kapitulua: Inbertsioak 24.157.631 €
VII Kapitulua:  Kapital transferentzia eta subentzioak  30.000 €
VIII Kapitulua: Finantza aktiboen aldakortasuna 70.000 €
IX Kapitulua: Finantza pasiboak 1.506.181 €
Gizarte Kontseilua: Gizarte Kontseiluaren aurrekontua 450.000 €
GASTUAK GUZTIRA 437.374.467 €

Aurrekontuen bilakaera urtez urte

EKITALDIA ZENBATEKOA
2012 432.960.982 €
2013 392.960.784 €
2014 395.537.569 €
2015 396.557.681 €
2016 402.757.095 €
2017 405.535.938 €
2018 410.165.097 €
2019 422.055.108 €
2020 428.221.395 €
2021 437.374.467 €

2021. urtea

2020. urtea

2019. urtea

2018. urtea

2017. urtea

2016. urtea

2015. urtea

2014. urtea

2013. urtea