Unibertsitatearen karguen ordainketak

Kargu akademikoen osagarria

Kargua

Hileko zenbatekoa

Errektorea

1614,69

Errektoreordea eta idazkari nagusia

729,98

Ikastegi edo Ikastetxe Nagusiko Dekanoa eta Zuzendaria

569,17

Ikastegi edo ikastetxe nagusiko Dekanorde, Zuzendariorde eta Idazkaria

307,15

Saileko zuzendaria

411,86

Saileko idazkaria

221,41

Unibertsitate-institutuko zuzendaria

245,90

Leioan, 2022ko azaroaren 21ean