Programa

I. MODULUA: Introducción a la gestión e innovación en los Servicios Sociales

Kredituak: 4

Gaitasun espezifikoak

 1. Gizarte zerbitzuen egitura nagusiak identifikatzea lurralde guztietan.
 2. Berrikuntza joerak ulertzea eta kritikoki aztertzea, ikuspegi teorikotik eta praktikotik.
 3. Gai izatea berrikuntza lerroak planteatzeko gizarte zerbitzuetan.

Irakasgaiak

 • Servicios Sociales: estructura administrativa, planificación, modelos y características
 • Un nuevo relato sobre los servicios sociales: el cuarto pilar
 • Innovación en servicios sociales y estrategia de inversión social y predistribución en el ámbito europeo
 • Experiencias internacionales en la planificación y gestión de los Servicios Sociales
 • Gobernanza e innovación en los servicios sociales y la evaluación en base a evidencias en Europa
 • Innovación y creatividad en el ámbito de los servicios sociales. Modelos de intervención social e innovación

Irakasleak                                                                                                                                                              

 • Manuel Aguilar Hendrickson. Bartzelonako Unibertsitatea
 • Joaquin Santos Martí. Aragoiko Gizarte Zerbitzuen Institutua
 • Amaia Inza Bartolomé. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Alfonso Lara Montero. European Social Network
 • Felix Arrieta. Deustuko Unibertsitatea
 • Marta Llobet. Bartzelonako Unibertsitatea
 • Esther Raya. Errioxako Unibertsitatea

II. MODULUA: Realidades, problemáticas y necesidades sociales en las sociedades contemporáneas

Kredituak: 6

Gaitasun espezifikoak

 1. Egungo eta etorkizuneko joera demografiko nagusiak identifikatzea, baita haien ondorioak ere gizarte zerbitzuetan.
 2. Desberdintasunaren jatorriaren izaera anitza ulertzea, bizi zikloan zehar eta ikuspegi unibertsalista batetik.
 3. Oinarrizko terminoak ulertzea eta erabiltzea, langabeziari, pobreziari, zaurgarritasunari, desberdintasunari eta egiazko ongizaterik ezari loturikoak.
 4. Egungo eta etorkizuneko joera demografiko nagusiak identifikatzea, eta haien ondorioak gizarte zerbitzuetan.
 5. Desberdintasunaren jatorriaren izaera anitza ulertzea, bizi zikloan zehar eta ikuspegi unibertsalista batetik.
 6. Oinarrizko terminoak ulertzea eta erabiltzea, langabeziari, pobreziari, zaurgarritasunari, desberdintasunari eta egiazko ongizaterik ezari loturikoak.
 7. Kritikoki aztertzea Euskadin bizitza baldintzen okertzea arintzen duten faktoreak.

Irakasgaiak

 • Introducción a las problemáticas sociales contemporáneas
 • Procesos de pobreza y desigualdad en la CAV en el siglo XXI. Su reflejo en los servicios sociales
 • Cambio demográfico en Euskadi: Presiones y desafíos para el sistema de servicios sociales
 • Inserción laboral y precariedad
 • Los Servicios Sociales ante las desigualdades de género: nuevos y viejos retos
 • Inmigración y servicios sociales
 • Envejecimiento y autonomía

Irakasleak

 • Loreto Saenz de Ugarte. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Luis Sanzo. Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza
 • Unai Martín. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Idoia Martín. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Eva Martínez. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Arkaitz Fullaondo. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Mayte Sancho. Matia Fundazioa
 • Xabier Aierdi.  Begirune Fundazioa
 • Eva Silván. Silván & Miracle
 • Mikel Malcorra. Elkartu

III. MODULUA: El Sistema Vasco de Servicios Sociales: Estructura, recursos y prospección

Kredituak:  8

Gaitasun espezifikoak

 1. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren egitura ulertzea, haren gaitasunak eta plangintza tresnak, 2008ko Legean eta ondorengo arau garapenetan oinarrituta.
 2. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema kudeatzeko eredua ulertzea, eta haren administrazio eta kudeaketa mailak. 
 3. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren gobernantza eta kudeaketa esparrua ulertzea, eta sisteman parte hartzen duen agenteen esku hartzea.
 4. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren programak eta baliabideak ezagutzea, eta haien inplementaziorako mekanismoak.
 5. Euskadiko sarrera bermeen politikaren bilakaera eta haren etorkizuneko bilakaera ulertzea.

Irakasgaiak

 • Estructura competencial e instrumentos básicos de planificación en el Sistema Vasco de Servicios Sociales
 • Atención primaria y secundaria en servicios sociales
 • Recursos, programas y servicios en el Sistema Vasco de Servicios Sociales
 • El Tercer Sector en el Sistema Vasco de Servicios Sociales
 • Recursos, programas y servicios en el Sistema Vasco de Servicios Sociales
 • La política de Garantía de Ingresos en la CAPV

Irakasleak

 • Rafa López-Arostegui. Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza
 • Joseba Zalakain. SiiS-Dokumentazioa eta Ikerketa Zentroa
 • Sara Buesa. Gasteizko Udala
 • Sergio Murillo. Diputación Foral de Bizkaia/Bizkaiko Foru Aldundia
 • Gotzon Villaño. Osakidetza
 • Alejandro Gómez. Aholkularia
 • Marta Simón. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Jon Iribar. Diputación Foral de Gipuzkoa/ Gipuzkoako Foru Aldundia
 • Pablo Moratalla. ELHABE
 • Karmele Acedo. Gizarte Zerbitzu Integratuak
 • María Elena Ayarza. Ararteko
 • Izaskun Ormaetxea, Laboratorio de Trabajo Social
 • Mikel Barturen. Sareen Sarea
 • Álvaro Ugarte. Lanbide. Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza
 • Itziar De La Peña. Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza

IV. MODULUA: Diseño, innovación, planificación y evaluación de los Servicios Sociales

Kredituak: 5

Gaitasun espezifikoak

 1. Gizarte zerbitzuen proiektuak diseinatu, planifikatu eta ebaluatzeko gaitasuna garatzea.
 2. Genero ikuspegia Gizarte Zerbitzuen alorreko proiektuen diseinuan, planifikazioan eta ebaluazioan txertatzeko gaitasuna garatzea.
 3. Gai izatea ikerketa soziala aplikatzeko eta IKTak Gizarte Zerbitzuen alorrean sartzeko.

Irakasgaiak

 • Diseño, planificación, innovación, financiación y evaluación de los Servicios Sociales
 • Investigación aplicada a la planificación de los Servicios Sociales
 • La incorporación de la perspectiva de género en la gestión de los Servicios Sociales
 • TICs y Servicios Sociales

Irakasleak

 • Gustavo García. Gizarte Zerbitzuetako zuzendarien eta gerenteen elkartea 
 • Susana Moreno. Gizarte Zerbitzu Integratuak 
 • Antidio Martinez de Lizarrondo. Errealitate Sozialaren Behatokia. Nafarroako Gobernua
 • Arantxa Mendieta. SiiS - Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa
 • Raquel Sanz. SiiS - Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa
 • Kontxesi Berrio-Otxoa. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Noemi Bergantiños. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Eva Martínez. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Rakel Oion. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Ana Belén Otero. Arabako Foru Aldundia
 • Xabier Barandiaran. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Aitor Ipiña. Bizitegi

V. MODULUA: Coordinación y supervisión de los equipos profesionales en las organizaciones de los Servicios Sociales

Kredituak: 5

Gaitasun espezifikoak

 1. Kontzientzia etikoa  eta kritikoa garatzea, lan profesional arduratsuaren oinarrizko osagai gisa.
 2. Lankidetzari lotutako teknika eta trebetasunak eskuratzea, aukera emango dutenak lantaldeen potentzialtasunak eta aukerak garatzeko.
 3. Gaitasun eta trebetasunen errepertorio propio bat osatzea, lidergorako edo koordinaziorako rol profesionalari begira.
 4. Bakarkako eta taldekako gainbegiratze profesionalaren oinarrizko elementuak ulertzea: zer, nola eta zergatik.
 5. Gizarte esku-hartzeak planteatzen dituen gai etikoetan, gatazka etikoak identifikatzea eta deliberazio prozedurak ezagutzea.

Irakasgaiak

 • Conflictos éticos en la intervención y metodología deliberativa
 • Funcionamiento eficaz de los equipos de trabajo en las organizaciones públicas
 • La supervisión como metodología de formación continua y desarrollo profesional
 • Las profesiones de ayuda como epicentro de la red de Servicios Sociales
 • Liderazgo y coordinación de equipos profesionales

Irakasleak

 • Aitor Aritzeta. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Ainhoa Berasaluze Correa. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Miren Ariño Altuna. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Boni Cantero. Gasteizko Udala
 • María Dolores García. Gasteizko Udala
 • Blas Campos. Bidari Formación y Asesoramiento

VI. MODULUA: Mintegi birtualak: Gizarte Zerbitzuen Sistema COVID-19 krisiaren aurreran.