Tarifak

Beheko taulan agertzen diren prezioak unibertsitatetik kanpoko jardueretarako dira, hau da, unibertsitateak antolatzen ez dituenetarako.Taulan agertzen diren prezioei gehitu beharko zaizkie, jarduera ohiko lanalditik kanpo egiten bada, zerbitzua emateko behar izan diren administrazio eta zerbitzuetako langileen aparteko orduak eta garbitasuneko langileenak.

1.  Lokalak hiru modalitateren arabera aloka daitezke: 1. tarifaren, 2. tarifaren eta 3. tarifaren arabera. 2. eta 3. tarifen kasuan, gehiegizko denbora kobratzeko 1. tarifa aplikatuko zaio benetan emandako gehiegizko ordu kopuruari.

2. Ordu zatiak goitik biribilduko dira ordu erdia gainditu bada, edo behetik, ordu erdira heldu ez bada.

3. Tarifaren modalitatea ezin izango da aldatu lokalak erabiltzen hasi ondoren.

4. Lokalak erabiltzen amaitutakoan, benetan erabilitako orduen datuak bidaliko dira eta faktura jaulkiko da, BEZaz gain.
 

GUNEAK SOLAIRUA  TOKIAK INFORMATIKAKO ETA IKUS-ENTZUNEZKO TRESNERIA 1. TARIFA (Ordu askeak; prezioa orduka) 2. TARIFA (Egun osoko tarifa, 08:00-20:00) 3. TARIFA (Egun erdiko tarifa, 08:00-14:00 eta 14:00-20:00)
Antonio Beristain entzunaretoa 0 202 besaulki eta urritasunen bat duten pertsonentzako bost leku 1 bideo-proiektagailu, sabaian sartutako pantaila, 2 plasma-telebista, dolby digital soinu-sistema, Blu-Ray irakurgailua, CD/MP3, 4 mahai-mikrofono, 1 atril, 1 haririk gabeko diadema eta 2 eskuko, 12 hartuneko soinu-banatzaile eramangarria prentsarako, 56 lagunentzako aldibereko itzulpeneko sistema, bideokonferentzietarako aurre-instalazioa (3 kameraren instalazioa)

168 €

466 €*

1.516 €

4.170 €*

759 €

2.086 €*

1. gela 0 24 2 arbel Bideo-proiektagailua Soinu-bideo sistema 1 mahai gaineko ordenagailua 29 € 291 € 146 €
2. gela 0 24 2 arbel Bideo-proiektagailua Soinu-bideo sistema 1 mahai gaineko ordenagailua
ehuRec autograbazio zerbitzua
29 € 291 € 146 €
3. gela 0 24 Soinu-bideo sistema Arbel digitala Bideokonferentzia-ekipoa Bideo-proiektagailua 1 mahai gaineko ordenagailua

29 €

466 €*

291 €

4.170 €*

146 €

2.086 €*

4. gela 0 32 Bideo-proiektagailua 2 arbel Soinu-bideo sistema 1 mahai gaineko ordenagailua 29 € 291 € 146 €
5. gela 0 32 TB monitorea, Soinu-bideo sistema 1 mahai gaineko ordenagailua 29 € 291 € 146 €

1. aretoa

0 10-12 2 arbel 29 € 291 € 146 €
2 aretoa
 
0 10-12 Soinu-bideo sistema Arbel digitala Bideokonferentzia-ekipoa Bideo-proiektagailua

29 €

466 €*

291 €

4.170 €*

146 €

2.086 €*

4. aretoa

0 8-10 2 arbel 29 € 291 € 146 €
5. aretoa 0 10-12 2 arbel 29 € 291 € 146 €
6. aretoa 0 8-10 2 arbel 29 € 291 € 146 €
Irakaskuntza tailerra 0 52 Bideo-proiektagailua
Arbel bat
Arbel elektronikoa
58 € 525 € 263 €
Txillardegi aretoa 0     58 € 525 € 263 €

*Gune hau bideokonferentziak egiteko erabiltzeagatik ordaindu beharreko tarifa.