Tarifak

Beheko taulan agertzen diren prezioak unibertsitatetik kanpoko jardueretarako dira, hau da, unibertsitateak antolatzen ez dituenetarako.Taulan agertzen diren prezioei gehitu beharko zaizkie, jarduera ohiko lanalditik kanpo egiten bada, zerbitzua emateko behar izan diren administrazio eta zerbitzuetako langileen aparteko orduak eta garbitasuneko langileenak.

1.  Lokalak hiru modalitateren arabera aloka daitezke: 1. tarifaren, 2. tarifaren eta 3. tarifaren arabera. 2. eta 3. tarifen kasuan, gehiegizko denbora kobratzeko 1. tarifa aplikatuko zaio benetan emandako gehiegizko ordu kopuruari.

2. Ordu zatiak goitik biribilduko dira ordu erdia gainditu bada, edo behetik, ordu erdira heldu ez bada.

3. Tarifaren modalitatea ezin izango da aldatu lokalak erabiltzen hasi ondoren.

4. Lokalak erabiltzen amaitutakoan, benetan erabilitako orduen datuak bidaliko dira eta faktura jaulkiko da, BEZaz gain.

GUNEAK SOLAIRUA TOKIAK INFORMATIKAKO ETA IKUS-ENTZUNEZKO TRESNERIA 1. TARIFA
(Ordu askeak; prezioa orduka)
2. TARIFA
(Egun osoko tarifa, 08:00-20:00)
3. TARIFA
(Egun erdiko tarifa, 08:00-14:00 eta 14:00-20:00)
Auditorioa Sotoa 87 eserleku 2 bideo-proiektagailu
2 Pantaila +3 plasma telebista
3 mahai-mikrofono
1 haririk gabeko diadema, 2 atril
DVD grabatzailea
Arbel digitala
24 hartuneko soinu-banatzaile eramangarria prentsarako
bideokonferentzia

168 €

466 €

1.516 €

4.170 €

759 €

2.086 €

Ikusientzunezkoa 1 Sotoa 20 Proiektore bat (portatilari eransgarria)
2 plasma telebista
DVD reproduktore bat
Audio anplifikadore bat
VGA kablea konexio portatilentzako
29 € 291 € 146 €
Ikusentzunezkoa 2 Sotoa 20 Proiektore bat (portatilari eransgarria)
2 plasma telebista
DVD reproduktore bat
Audio amplifikadore bat
VGA kablea konexio portatiletarako
Bideokonferentziarako ekipoa

29 €

466 €*

291 €

4.170 €*

146 €

2.086 €*

Ikusentzunezkoa 3 Sotoa 20 Proiektore bat (portatilari eransgarria)
2 plasma telebista
DVD reproduktore bat
Audio amplifikadore bat
VGA kablea konexio portatiletarako
Bideokonferentziarako ekipoa

29 €

466 €*

291 €

4.170 €*

146 €

2.086 €*

Ikastaro aretoa 0 solairua 20 Arbel digitala bat
Mahaiko ordenadorea
Arbel digitaleko proiektorea
29 € 291 € 146 €
Auditorioko sarrera Sotoa     220 € 1.311 € 658 €

*Gune hau bideokonferentziak egiteko erabiltzeagatik ordaindu beharreko tarifa.