Tarifak

Beheko taulan agertzen diren prezioak unibertsitatetik kanpoko jardueretarako dira, hau da, unibertsitateak antolatzen ez dituenetarako.Taulan agertzen diren prezioei gehitu beharko zaizkie, jarduera ohiko lanalditik kanpo egiten bada, zerbitzua emateko behar izan diren administrazio eta zerbitzuetako langileen aparteko orduak eta garbitasuneko langileenak.

  1.  Lokalak hiru modalitateren arabera aloka daitezke: 1. tarifaren, 2. tarifaren eta 3. tarifaren arabera. 2. eta 3. tarifen kasuan, gehiegizko denbora kobratzeko 1. tarifa aplikatuko zaio benetan emandako gehiegizko ordu kopuruari.
  2. Ordu zatiak goitik biribilduko dira ordu erdia gainditu bada, edo behetik, ordu erdira heldu ez bada.
  3. Tarifaren modalitatea ezin izango da aldatu lokalak erabiltzen hasi ondoren
  4. Tarifan espazioaren alokairua baino ez da sartzen. Horri gehitu beharko zaio lokala garbitzeko lanaren kostua eta zerbitzua emateko behar diren langileak (atezaina, ikus-entzunezkoen teknikaria etab.).
  5. Fidantza kalkulatzean (alokairuaren kostuaren % 25, BEZ barik) kontratua hastean egingo den orduen estimazioa hartuko da oinarri.
  6. Lokalak erabiltzen amaitutakoan, benetan erabilitako orduen datuak bidaliko dira eta faktura jaulkiko da.

 

ESPAZIOAK*
(ikusi argazkiak)
      SOLAIRUA       TOKIAK IKUS‑ENTZUNEZKO EKIPAMENDU INFORMATIKOA 1. TARIFA
(Prezioa: ordu 1/ gelako)
2. TARIFA
(12 ordu/
gelako)
3. TARIFA
 (6 ordu/ gelako)
    Auditorio     Sotoa 330 Proiekzioetarako sistema, mikrofonoak aldibereko itzulpena (entzungailuak izan ezik), streaming eta grabazioa (aukeran) 122 € 1.103 € 552 €  
6 gela 1. 72 Ikus-entzunezko ekipamendua, mikrofonoak eta megafonia 42 € 382 € 191 €
3 gela 1. 150 64 € 572 € 287 €
8 gela 2. 112 64 € 572 € 287 €
15 gela 3. 66 Ikus-entzunezko ekipamendua, megafonia 42 € 382 € 191 €
Erabilera anitzeko gela 3. 30 Ikus-entzunezko ekipamendua, megafonia 42 € 382 € 191 €
21 Eramangarrien erabilera 138 € 1.220 € 610 €
30 Bideokonferentzia 339 € 3.033 € 1.517 €
5 Hall Solairuko 1     160 € 954 € 478 €

 

Argazkiak