Tarifak

Beheko taulan agertzen diren prezioak unibertsitatetik kanpoko jardueretarako dira, hau da, unibertsitateak antolatzen ez dituenetarako.Taulan agertzen diren prezioei gehitu beharko zaizkie, jarduera ohiko lanalditik kanpo egiten bada, zerbitzua emateko behar izan diren administrazio eta zerbitzuetako langileen aparteko orduak eta garbitasuneko langileenak.

1.  Lokalak hiru modalitateren arabera aloka daitezke: 1. tarifaren, 2. tarifaren eta 3. tarifaren arabera. 2. eta 3. tarifen kasuan, gehiegizko denbora kobratzeko 1. tarifa aplikatuko zaio benetan emandako gehiegizko ordu kopuruari.

2. Ordu zatiak goitik biribilduko dira ordu erdia gainditu bada, edo behetik, ordu erdira heldu ez bada.

3. Tarifaren modalitatea ezin izango da aldatu lokalak erabiltzen hasi ondoren.

4. Lokalak erabiltzen amaitutakoan, benetan erabilitako orduen datuak bidaliko dira eta faktura jaulkiko da.

 

GUNEA SOLAIRUA  TOKIAK INFORMATIKAKO ETA IKUS-ENTZUNEZKO TRESNERIA TARIFA 1 (Ordu askeak, prezioa orduka) TARIFA2
(Egun osoko tarifa 08:00- 20:00)
TARIFA 3
(Egun erdiko tarifa 8:00- 14:00 eta 14:00- 20:00)
0.03 gela
0.06 gela
0 64 Bideo-proiektagailua, eskuko pareta pantaila, soinua eta mahai gaineko ordenagilua  42 382 191
0.01 gela 0 56 Bideo-proiektagailua, eskuko pareta pantaila, soinua eta mahai gaineko ordenagailua 42 382 191

1.07 gela
1.08 gela
1 18 Bideo-proiektagailua, eskuko pareta pantaila, soinua eta mahai gaineko ordenagailua 21 212 106
1.01 gela 1 96 Bideoproiektagailua, eskuko pareta pantaila, soinua eta mahai gaineko ordenagailua  42 382 191
1.04 gela 1 78 Bideoproiektagailua, eskuko pareta pantaila, soinua eta mahai gaineko ordenagailua  42 382 191
1.03 gela 1 48 Bideoproiektagailua, eskuko pareta pantaila, soinua eta mahai gaineko ordenagailua 42 382 191
1.13 gela 1 48 Bideoproiektagailua, eskuko pareta pantaila, soinua eta mahai gaineko ordenagailua  21 212 106
1.11 gela 1 48 Bideoproiektagailua, eskuko pareta pantaila, soinua eta mahai gaineko ordenagailua  21 212 106
2.05 gela 2 96 Bideoproiektagailua,
pareta pantaila elektrikoa, soinua, mikroa eta mahai gaineko ordenagailua 
42 382 191
2.03 gela 2 88 Bideoproiektagailua, eskuko pareta pantaila, soinua eta mahai gaineko ordenagailua  42 382 191
2.02 gela 2 64 Bideoproiektagailua, eskuko pareta pantaila, soinua eta mahai gaineko ordenagailua  42 382 191
2.09 gela 2 78 Bideoproiektagailua, eskuko pareta pantaila, soinua eta mahai gaineko ordenagailua 42 382 191
2.06 gela 2 72 Bideoproiektagailua, pareta pantaila elektrikoa, soinua, mikroa eta mahai gaineko ordenagailua  42 382 191
2.08 gela 2 48 Bideoproiektagailua, eskuko pareta pantaila, soinua eta mahai gaineko ordenagailua 21 212 106

3.04 gela
3.05 gela
3.06 gela
3.07 gela
3.08 gela

3 24 Bideoproiektagailua, eskuko pareta pantaila, soinua eta mahai gaineko ordenagailua  21 212 106
3.09 gela
3.13 gela
3 24
18
Bideoproiektagailua, eskuko pareta pantaila, soinua eta mahai gaineko ordenagailua 21 212 106
3.10 gela 3 42   42 382 191