Irakaskuntza, Ebaluaketa eta Kalifikazioak

Ikasturte akademikoa gainditzeko ikasleriak irakasgaien %80 burutu beharko du. Betebehar hori egin ezean, ikasleek ezin izango dute matrikula burutzea, izandako hutsak justifikatzeko mediku agiririk aurkezten ez bada. Onartzen den huts egiten kopurua baino handiagoa suertatzen bada, horien %50 ez badu gainditzen eta justifikaturik izanez gero, ikasturtea eta irakasgaia egina izanen litzateke. Baina muga hori gaindituko balu ikasleak errepikatu beharko luke ikasgaia.

DERRIGORREZKO irakasgaietan nahiz HAUTAZKOETAN, ikasleek ahal izango dute matrikula egitea hurrengo ikasturtean eta Zuzendaritzaren baimenekin, Titulua osatzen duten ikasturteak amaitu ostean.

Inolaz ere ez da onartuko ikasleek " nahi erara" egindako matrikula egiteak Tituluaren diseinua bere osotasunean eta aldez aurretik jarritako baldintzen onespena dakar.