Giza Zientzietako Unibertsitate tituluko ikasketa plana

Egitarauaren barruan derrrigorrezko ikasgai batzuk sartzen dira, hau da, Giza Zientzietako Unibertsitate Titulua lortzeko derrigorrez ikasi behar dituzten ikasgaiak. Lehenengo hiru ikasturtetan zehar derrigorrezko 6 ikasgai egin behar dira.

Era berean, hautazko ikasgaiak eskaintzen dira. Ikasleak berak aukeratu beharko ditu nahi dituenak. Ikastaro bakoitzean hautazko 2 ikasgai hartu behar ditu. Laugarren ikasturtean lauhilabete bakoitzeko 3 hautazko ikasgai egin behar dira eta ez dago derrigorrezko ikasgairik.

 

 LEHEN LAUHILABETEA

 BIGARREN LAUHILABETEA

1. IKASTURTEA

 Derrigorrezkoak
-Historia Universal I
-Historia del Arte I
-Elementos y Evolución histórica de la música     

Hautazkoak
-
Ikasgai bat

 Derrigorrezkoak
-Lengua y Literatura I
-Psicología
-Salud y Actividad física

Hautazkoak
-Ikasgai bat

 2. IKASTURTEA

 Derrigorrezkoak
-Historia Universal II
-Historia del Arte II
-Lengua y Literatura II

Hautazkoak
-
Ikasgai bat

Derrigorrezkoak
-Cultura Vasca
-Sociedad, Ciencia y Tecnología
-Nutrición y Salud

Hautazkoak
-
Ikasgai bat

 3. IKASTURTEA

 Derrigorrezkoak
-Historia Universal III
-Historia del Arte III
-Situaciones Sociales, Culturales Actuales

Hautazkoak
-
Ikasgai bat

 Derrigorrezkoak
-Lengua y Literatura III
-Historia del Pensamiento Económico y Político.
-Conocimiento del Medio: Geografía y Ecología   

Hautazkoak
-Ikasgai bat

 4. IKASTURTEA

 -3 hautazko ikasgai

 -3 hautazko ikasgai