Ikasketa plana, gaiak eta irakaskuntza Bikoiztu 1

Ikasketa plana

Giza Zientzietako Unibertsitate tituluko ikasketa plana

Egitarauaren barruan derrrigorrezko ikasgai batzuk sartzen dira, hau da, Giza Zientzietako Unibertsitate Titulua lortzeko derrigorrez ikasi behar dituzten ikasgaiak. Lehenengo hiru ikasturtetan zehar derrigorrezko 6 ikasgai egin behar dira.

Era berean, hautazko ikasgaiak eskaintzen dira. Ikasleak berak aukeratu beharko ditu nahi dituenak. Ikastaro bakoitzean hautazko 2 ikasgai hartu behar ditu. Laugarren ikasturtean lauhilabete bakoitzeko 3 hautazko ikasgai egin behar dira eta ez dago derrigorrezko ikasgairik.

  LEHEN LAUHILABETEA  BIGARREN LAUHILABETEA
1. IKASTURTEA

Derrigorrezkoak
-Historia Universal I
-Historia del Arte I
-Elementos y Evolución histórica de la música     

Hautazkoak
-Ikasgai bat

Derrigorrezkoak
-Lengua y Literatura I
-Psicología
-Salud y Actividad física

Hautazkoak
-Ikasgai bat

 2. IKASTURTEA

 Derrigorrezkoak
-Historia Universal II
-Historia del Arte II
-Lengua y Literatura II

Hautazkoak
-Ikasgai bat

Derrigorrezkoak
-Cultura Vasca
-Sociedad, Ciencia y Tecnología
-Nutrición y Salud

Hautazkoak
-Ikasgai bat

 3. IKASTURTEA

 Derrigorrezkoak
-Historia Universal III
-Historia del Arte III
-Situaciones Sociales, Culturales Actuales

Hautazkoak
-Ikasgai bat

Derrigorrezkoak
-Lengua y Literatura III
-Historia del Pensamiento Económico y Político.
-Conocimiento del Medio: Geografía y Ecología   

Hautazkoak
-Ikasgai bat
 4. IKASTURTEA  -3 hautazko ikasgai -3 hautazko ikasgai

 

Hautazkoak

LEHENDABIZIKO LAUHILABETEA                  BIGARREN LAUHILABETEA
Historia del urbanismo: evolución histórica de nuestros pueblos y ciudades. Fundamentos de la Psicología: Procesos psicológicos y conflictos.        
Estética y cinematografía Literatur tailerra

Gaurkotasun sozial, politiko eta kulturala

Derecho e interculturalidad
Historia y cine Comunicación y cultura
Manejo de Smarphones Informática práctica: navegando por internet
Género, feminismo y política     Los grandes problemas filosóficos
Fotografía digital Paisajes culturales. La construcción del entorno
Psicología de la moral Historia de la Arquitectura y la Ciudad
Otros caminos hacia la historia

Testamentos y sucesiones

 
Un paseo por los beneficios del Ejercicio Físico Historia de San Sebastián
La ciudad antigua Comportamiento humano: biología y evolución
   

 

 

Irakaskuntza, Ebaluaketa eta Kalifikazioak

Ikasturte akademikoa gainditzeko ikasleriak irakasgaien %80 burutu beharko du. Betebehar hori egin ezean, ikasleek ezin izango dute matrikula burutzea, izandako hutsak justifikatzeko mediku agiririk aurkezten ez bada. Onartzen den huts egiten kopurua baino handiagoa suertatzen bada, horien %50 ez badu gainditzen eta justifikaturik izanez gero, ikasturtea eta irakasgaia egina izanen litzateke. Baina muga hori gaindituko balu ikasleak errepikatu beharko luke ikasgaia.

DERRIGORREZKO irakasgaietan nahiz HAUTAZKOETAN, ikasleek ahal izango dute matrikula egitea hurrengo ikasturtean eta Zuzendaritzaren baimenekin, Titulua osatzen duten ikasturteak amaitu ostean.

Inolaz ere ez da onartuko ikasleek " nahi erara" egindako matrikula egiteak Tituluaren diseinua bere osotasunean eta aldez aurretik jarritako baldintzen onespena dakar.