XSLaren edukia

Aipamenak eta Ibilbideak

Aipamenak

Ikasketa hauek aipamen EZ lotesleak dauzkate. Nahi izanez gero, aipamenetako bat ikas dezakezu

Atmosfera eta Zarata

Irakasgai zehatzak (planak):

 • Akustika eta Zarata (4.5 Kreditu)
 • Gasen Laginketa eta Analisia (4.5 Kreditu)
 • Gasen Tratamendurako Teknologia (6.0 Kreditu)
 • Kutsadura Atmosferikoaren Kimika eta Kutsatzaileen Sakabanaketa (6.0 Kreditu)
 • Meteorologia eta Klimatologia Aplikatuak (4.5 Kreditu)
 • Zarata eta Bibrazioen Tratamendurako Teknologia (4.5 Kreditu)

Gainditu beharreko kreditu kopurua: 30.0

Hondakinak eta Lurzoruak

Irakasgai zehatzak (planak):

 • Hondakin eta Lurzoru Kutsatuen Tratamendurako Teknologia (6.0 Kreditu)
 • Hondakinen Laginketa eta Analisia (4.5 Kreditu)
 • Ingurumen Kudeaketa Industrian (4.5 Kreditu)
 • Ingurumen Kudeaketa Sektore Publikoan (4.5 Kreditu)
 • Kutsadura Erradiologikoa (6.0 Kreditu)
 • Lurzoruen Karakterizazio Kimiko eta Biologikoa (4.5 Kreditu)

Gainditu beharreko kreditu kopurua: 30.0

Urak

Irakasgai zehatzak (planak):

 • Arriskuen Analisia (4.5 Kreditu)
 • Hidrologia Aplikatua (4.5 Kreditu)
 • Industriako Ingurumen Analisia (4.5 Kreditu)
 • Uraren Kimika (4.5 Kreditu)
 • Uren Laginketa eta Analisia (6.0 Kreditu)
 • Uren Tratamendurako Teknologia (6.0 Kreditu)

Gainditu beharreko kreditu kopurua: 30.0