XSLaren edukia

Ikasketa plana

Eskuratutako gaitasunak

Hauek dira gradu hau amaitzear eskuratuko dituzun gaitasun nagusiak:

 • Autonomia-maila handia eskuratzeko ikaskuntza-trebetasunak garatzea, ondorengo ikasketak egiteko zein norberaren prestakuntzarako.
 • Bezeroak eta merkatua orientatzeko gaitasuna.
 • Eskuratutako ezagutzak lanean aplikatzeko gaitasuna, marketinari eta merkatuen inguruko ikerketari lotutako edozein esparrutan.
 • Idatziz eta ahoz erraztasunez komunikatzeko gaitasuna.
 • Ingurune ekonomikoak eta enpresa-inguruneak aztertzeko gaitasuna.
 • Lanbidearekin eta lan-merkatuarekin erlazionatzeko gaitasuna.
 • Lortutako datuetan oinarrituta judizio arrazoituak emateko gaitasuna.
 • Marketin-arloko estrategia eta ekintzei buruz erabakitzeko eta haiek praktikan jartzeko gaitasuna.
 • Marketinaren eta merkatuen inguruko ikerketaren arloetan informazioa, ideiak, arazoak eta konponbideak helaraztearen bidez behar bezala eta era sinesgarrian komunikatzeko gaitasuna.
 • Martekinaren eta merkatuen inguruko ikerketaren arloan garrantzitsuak diren datuak bildu, sailkatu eta interpretatzeko eta haiek etikoki erabiltzeko gaitasuna.
 • Merkatuei buruzko ikerketak eta azterketak egiteko gaitasuna.
 • Merketinaren inguruko erabakiak enpresaren beste arlo batzuetako erabakiekin eta beste erakunde batzuekin koordinatzeko eta marketin-kanpainak planifikatu eta garatzeko gaitasuna.
 • Pentsamendu analitikorako eta hausnarketa kritikorako gaitasuna.
 • Sormena, berrikuntza eta ekintzaile-sena garatzeko gaitasuna.
 • Talde-lanerako gaitasuna.