Unibertsitateko Klaustroa

Egun on eta ongi etorri .

Eskerrik asko Klaustroaren saio honetara gerturatu izanagatik. Besteak beste, 2017-2018 ikasturtearen Kudeaketa Txostena eta 2018-2019 ikasturteko Jarduera Plana aurkeztea dagokigu Klaustroaren gaurko saio honetan.

Klaustroko kide guztiok aipatu bi txostenak irakurtzeko eta beraien inguruan galderak egiteko aukera izan duzuenez, gure ustez azpimarragarrienak diren jarduerak baino ez ditut aipatuko. Edonola ere, jardun garrantzitsuenak azaldu aurretik, bi txostenen inguruan galderak egin dituzuenoi gure eskerrik zintzoenak eman nahi dizkizuet lagungarri eta argigarri suertatu zaizkigulako.

KUDEAKETA TXOSTENA (2017/2018)

Kudeaketa Txostenari dagokionez, agiria egituratzen duten bederatzi ardatz edo programei jarraiki jorratuko ditut aurreko ikasturtean abian jarritako jardunak.

Ikasteko unibertsitatea

Graduko irakaskuntza eskaintzarekin lotuta, gure erronka nagusia titulu berritzaileak eta erakargarriak sortzea da. Hori dela eta, Ingeniaritza Mekanikoa eta Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritza gradu bikoitza onartu da, eta Ingeniaritzaren eta Gizarte Zientzien arloko gure graduetatik lauk prestakuntza dualaren aitortza jaso dute Unibasq-en lehen deialdian.

Graduko eskaintzari dagokionez, azpimarratzekoa da Osakidetzarekin eginiko akordioa, Barrualde-Galdakao ESI Medikuntza Graduko prestakuntzan sartzeko.

Graduondokoei dagokienez, eskaintza gero eta eskaera eta interes handiagoa duten arloetara bideratzea errazteko, Fabrikazio Digitaleko Unibertsitate Masterraren ezarpena izapidetu da. Unibasq-ek prestakuntza dualaren aitortza egin dio. Beste bi master ofizialek ere jaso dute aitortza hori: batek Ingeniaritzaren arloan, eta beste batek Gizarte Zientzien arloan.

Bestalde, UPV/EHU unibertsitate koordinatzaile edo parte hartzaile gisa aurkeztu den Erasmus Mundus programako hiru master berri aukeratu dira Erasmus+ deialdian.

Gainera, Neurozientzia Kognitiboko doktorego programa berriaren ezarpena izapidetu da, Basque Center on Cognition, Brain and Language zentroarekin lankidetzan.

Etengabeko prestakuntzaren arloan, ahalegin handia egin dugu gure eskaintza ordenatzeko eta erakargarriago bihurtzeko. Ildo horretan, berezko irakaskuntzen araudia aldatu da alderdi akademiko nahiz ekonomikoetan.

Programa horretan ahalegin nabarmena egin da ere irakaskuntza eta ikaskuntza baliabideen kalitatea hobetzeko. Landutako lan ildoetako bat irakaskuntzako euskarri birtualak izan dira. Hala, tituluen koordinatzaileen esku jarri dira mailako ikasgela birtualak eta graduko ikasgela birtualak. Master eta doktoregokoak garatzen ari gara.

Graduko azken mailako ikasleek enplegagarritasunarekin lotutako zeharkako gaitasunak eskuratzeko jardueretan parte har zezaten bultzatu da. 26 ikastarori esker egin da hori, eta 724 ikaslek parte hartu dute horietan.

Halaber, kanpoko praktikak egitea bultzatzen jarraitzen dugu, horixe da baita, hain zuzen, bai ikasleek bai erakunde sozial eta ekonomikoek bereziki baloratzen duten alderdietako bat. Praktikak egiteko ia 12.000 plaza kudeatu dira. Horietako 7.000 inguru curriculumeko nahitaezko praktikak izan dira, eta gainerakoak, borondatezko praktikak. Azken horien artean, erdiek baino gehiagok ordain ekonomikoa jaso dute.

Unibertsitate ikertzailea

Ikerketaren arloan, Ikerketa Plana egin da datozen lau urteetarako. Plana Gobernu Kontseiluak irailaren 27an egin zuen saioan onetsi zen.

Kontratuen deialdi berriak aurkeztu dira doktorego tesi industrialak eta kotutoretzan egiteko, eta prestatzen ari diren ikertzaileentzako hainbat prestakuntza ekintza egin dira.

9 ikerketa deialdi ere egin dira, 10 milioi euroko zenbatekoarekin gutxi gorabehera. Deialdi horietan berritasunak ere sartu dira belaunaldi txandaketa bultzatzeko, taldeetan ikertzaile berriak sartzeko eta langile ez iraunkorrek doktorego tesiak zuzentzeko. Era berean, ikerketa tradizio txikia duten arloetan ikertaldeak sortzea bultzatu da. Bestalde, 1,6 milioi euro inbertitu dira prestazio handiko ekipamendu zientifiko berriak sortzeko, ikertaldeei laguntzearren, eta baliabide bibliografiko berriak erosi dira.

Euskal Herriko Unibertsitatean sortutako ezagutzak inguruko garapen sozioekonomikoan lagundu du. Hala, 2017. urtean, enpresa eta kanpo erakundeekin 1.060 ikerketa kontratu inguru sinatu ziren, eta 200 ikertaldek baino gehiagok eta 590 erakunde inguruk parte hartu zuten, 9,4 milioi euroko zenbatekoarekin; aktibo teknologikoen zorroan, babestutako 201 asmakizun lortu ziren, 400 patente berri baino gehiagorako, eta horietako 17ri lehentasuna eman zaie aldi honetan; bestalde, Unibertsitateko aktibo teknologikoak enpresekin ustiatzeko 10 lizentzia kontratu sinatu ziren.

Nazioarteko Bikaintasunaren Euroeskualdeko Campusaren esparruan, UPV/EHU, Tecnalia eta BCAM erakundeen artean baterako ikerketa laborategi bat sortu dugu, itsas inguruneko energia berriztagarrien arloan. Halaber, gure unibertsitateak eta Bordeleko Unibertsitateak ‘Green Manufacturing and Ecodesign’ Mugaz Haraindiko Lankidetzarako Laborategia sortzea onartu dute.

Bestalde, ezagutza transferitzeko jarduera ugari egin dira. Horien artean azpimarratzekoak dira, besteak beste, Kultura Zientifikoko Katedrarekin eta Zientzia Astearekin lotutakoak. Hala, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta, lehen aldiz, Barakaldon, Zientzia Astearen hamazazpigarren edizioa egin zen. Ekimen horretan, 53.000 bisitari inguruk parte hartu zuten, eta, beraz, nabarmen hobetu dira aurreko edizioetako kopuruak.

Euskal Herriko Unibertsitateak hobera egin du ere Shangaiko rankinean, eta munduko 400 unibertsitate onenen artean dago. Horrez gainera, aitzindaria da arlo espezifikoetan, hala nola Ingeniaritza Kimikoan, Nanoteknologian, Kimikan eta Materialetan. Times Higher Education aldizkariak argitaratutako sailkapenaren edizio berrian, orain dela 50 urte baino gutxiago sortutako unibertsitate onenen artean bere kokapena berretsi du UPV/EHUk, eta, berriro ere, munduko 150 unibertsitate onenen artean dago.

Irakaskuntzarekin konprometitutako unibertsitate bat

Irakaskuntza sendotzeko ezinbestekoak dira, alde batetik, ikastegien barne-kudeaketa eraginkorra normalizatzea eta, bestetik, giza taldeak kohesionatzea eta elkarlanean aritzea. Asmo horiekin abiatu zen lehenik 2011n EHUndu programa eta 2017an EHUndu-Aurreratua. Horren abaroan berrantolatutako zazpi ikastegietan plan estrategikoak zehaztu dira eta egun AUDIT akreditazioa egiteko prestatzen ari dira. Gainerako ikastegietatik bostek akreditazio instituzionalerako eskaera egina dute honezkero, eta hurrengo sei hilabetetan beste lauk egingo dutela aurreikusten dugu. Taldeak kohesionatzeko ere prestakuntza-jarduerak burutu dira eta arreta berezia jarri da dekanotza talde berrietan. 10 dekanotza talde berrik, orotara 112 pertsonek, jaso dute kudeaketarako formazioa, hain zuzen ere, kudeaketa aurreratuan eskarmentu hartu eta talde gisa funtzionatzeko.

Kalitatezko irakasle taldeak eratzeko eta euren lana ikusarazteko Egituratutako IKD Irakasle Taldeen deialdi pilotua egin da. Orotara, 52 talde aurkeztu dira eta horietatik 26k lortu dute akreditazioa, guztira 173 irakaslek. Horrez gain beste 13 talde sortze bidean dauden talde gisa definitu dira. Gure ustez, IKD taldeak funtsezko lanabesak izango dira etorkizun hurbilean koordinazioa hobetzeko eta berrikuntza sustatzeko.

Bestalde, Docentiaz programaren kanpo akreditazioa amaitu berri dugu eta ebazpenaren zain gaude. Zortzigarren deialdian 295 irakaslek hartu dute parte. Ahalegin handia egin da kalitatezko irakaskuntzaren adierazle kuantitatiboak argitara eman eta ezagutarazteko, eta zentzu horretan UPV/EHUko Gardentasun Atarian zein Unibasq-eko Irakaskuntzaren Begiratokian Docentiaz-eko datuak eta ikasleen iritzien emaitzak interesa dutenen eskura jarri ditugu.

Aukera profesionalak eskaintzen dituen unibertsitatea

Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonaleko langileei dagokienez, lan kontratudunentzako 2017ko Lan Eskaintza Publikoa onartu da. Lan Eskaintza Publikoa egin aurretik, UPV/EHUko lanpostu hutsak betetzeko eta lan kontratu finkoko langileentzako sustapen profesionala egiteko prozesuak gauzatu dira, eta Lan Eskaintza Publikotik eratorritako prozesuak arautuko oinarri orokorrak eta espezifikoak adostu dira sindikatuekin. Halaber, langile funtzionarioen lekualdatze lehiaketa arautuko duten oinarriak adostu dira, eta eskainiko diren lanpostuei buruzko eranskina zehaztea baino ez da geratzen. Bestalde, ikastegiak berrantolatzeko prozesutik eratorritako aldaketak egin dira lanpostuen zerrendan, eta telelana zerbitzuak eskaintzeko beste modalitate bat bezala finkatu da.

Irakasleen ibilbide akademikoa eta akreditazioa bultzatzeko asmoz, irakasleak eta ikertzaileak prestatzen eta eguneratzen laguntzeko programak egiten jarraitu dugu. Irakasle gazteen kasuan, tutoretza programa bat ezartzea negoziatu da, sailekin lankidetzan, eta urte honen amaieran jarriko da martxan. Horrez gainera, irakasle atxikientzako aitortutako irakaskuntza merezimenduak ordaintzea adostu zen. Bestetik, eta irakasle-ikertzaileen lanpostuetan behin-behinekotasuna murrizte aldera, 2017ko Lan Eskaintza Publikoko plazen % 80 aldi baterako enplegua finkatzera bideratu ziren.

Bizikidetzarako unibertsitatea

2017-2018 ikasturtean, gure azpiegituretan hobekuntzak burutu ditugu, hala nola erreforma eta egokitze lanak hiru campusetako hainbat ikastegitan eta zerbitzu komunetan. Eraikinetarako sarbideak errazteko neurriak hartzen jarraitu dugu, eta bizi-ohitura osasungarriak bultzatzeko ekimenak abiarazi ditugu. Mugikortasun jasangarria ere bultzatu dugu, besteak beste bizikleten erabilera sustatuz.

Erkidegoko erakundeekin lankidetza garatu eta sendotzen jarraitu dugu: horien artean Eusko Jaurlaritza, foru aldundiak, udalak, fundazioak, sindikatuak, patronalak, enpresak, kultura eta kirol erakundeak… Hitzarmenen bidez, ikerketa, prestakuntza eta transferentzia sustatuko dituzten proiektuak jarri ditugu abian. 74 hitzarmen sinatu dira aldi honetan, besteak beste, Etorkizuna Eraikiz eta Agora izeneko ekimen instituzionalen babespean. Lurraldeko parke teknologikoetan unibertsitate modura dugun presentzia ere areagotu dugu. Bide horretatik, inguruko erakundeekiko harremanak irmotu ditugu, gure jardueren dimentsio soziala zabalduz eta unibertsitatearen erreferentzialtasuna, bai hezkuntzan bai zientzia eta gizarte-garapenean ere, indartuz.

Campusetan kultura eta kirol-eskaintza handitu eta dibertsifikatu dugu. Ikastaroak, tailerrak, erakusketak, kontzertuak eta antzerki-emanaldiak antolatu ditugu, eta EHUOrkestrak bere lehendabiziko kontzertua eman du, Bilbon. Hirietako hainbat kirol-ekimenetan ere, adibidez erakunde eta enpresen lasterketetan, parte hartu dugu erakunde gisa, unibertsitatearen irudiari ikusgarritasuna emanez.

Gure unibertsitate barruko zein ingurunearekiko harremanetan, komunikazioa oinarrizko zutarri bat da. Horregatik, indarrean dagoen Unibertsitatearen Komunikazio Planean jasotako lan ildoei jarraituta, unibertsitatearen webgune berritzea izan da lehentasuna. Hori dela eta, web gunearen diseinua berritzeari eta edukiak eguneratzeari ekin diogu, atalka ekin ere; horrela, dagoeneko, gradu, master eta berezko tituluen atalak berritu dira. Aldi berean, komunikazio baliabideak sustatu dira: horrela, UPV/EHUn sare sozialen kontu kopurua areagotu da; hedabideekin lankidetzan aritzeko prest dauden unibertsitateko 500 aditu baino gehiago daude jada Adituak aplikazioan; gradu, master eta berezko tituluei buruzko eskuorri berriak argitaratu dira; 500 prentsa ohar baino gehiago bidali dira eta 46 prentsaurreko egin dira.

Una universidad enraizada en nuestro entorno

La oferta en lengua vasca de las asignaturas obligatorias de grado es nuestro principal objetivo y durante el curso 2017/18 hemos alcanzado un porcentaje de euskaldunización del 97 % gracias a la impartición de 23 nuevas asignaturas en euskera. La ya mencionada incorporación de la OSI Barrualde-Galdakao a la formación del Grado de Medicina, ayudará también a avanzar en su euskaldunización. Además, hemos ofertado, por primera vez, un diploma de extensión universitaria y hemos mantenido la oferta de 3 títulos propios de especialista universitario en esta lengua.

Asimismo, hemos potenciado la mejora de la calidad lingüística y el uso normalizado del euskera en la vida universitaria. Respecto a la mejora de la calidad lingüística, en la Facultad de Medicina y Enfermería se ha puesto en marcha el programa Aintzinatu con módulos específicos de formación. Respecto al uso normalizado del euskera, uno de nuestros grandes retos es apoyar a los centros en la obtención del certificado Bikain.

A lo largo del pasado curso se han defendido 29 tesis doctorales en euskera, de las cuales el 65% han sido, a su vez, internacionales. Además, seguimos apostando por la difusión del conocimiento en lengua vasca. Se han publicado 60 artículos científicos en las revistas científicas Ekaia, Gogoa y Tantak y se ha participado en el proyecto “EHU-Wikipedia 2017/2018” en el que han tomado parte más de 800 estudiantes.

Una universidad abierta al mundo

En un mundo globalizado la internacionalización de la educación superior se debe impulsar de forma decidida y algunos de sus elementos clave son la oferta de asignaturas en lenguas extranjeras y el fomento de las dobles titulaciones internacionales. Durante el curso pasado se impartieron más de 1.000 asignaturas en idiomas no oficiales y se firmaron 9 convenios de doble titulación con universidades de otros países.

Otro de los factores que contribuye a la internacionalización es la movilidad. 1.650 estudiantes y 77 personas de los colectivos de Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios de la UPV/EHU se han desplazado a otras universidades en el marco de los programas Erasmus+, América Latina y Otros Destinos, al amparo de la nueva Normativa de Gestión de los programas de movilidad. Además, la evolución de los datos confirma el creciente atractivo de la UPV/EHU como destino para el alumnado extranjero, ya que su movilidad se ha incrementado en un 27% respecto a la del curso 2016/17.

Con el objetivo de seguir fomentando la internacionalización, se ha puesto en marcha la Mención de Intensificación internacional que reconocerá, en el Suplemento Europeo al Título (SET), el perfil internacional a las personas egresadas que cumplan una serie de requisitos.

Por otra parte, se ha afianzado la Red Latinoamericana de Posgrado mediante la firma de nuevos convenios de colaboración. Por último, se ha continuado impulsando el Campus Eurorregional Transfronterizo con la Universidad de Burdeos en los ámbitos de formación, investigación y gestión.

Una universidad comprometida socialmente

La UPV/EHU es una universidad inclusiva que ofrece apoyo a varios colectivos de personas en riesgo de exclusión. A la atención a 350 estudiantes con discapacidades o necesidades educativas especiales se le ha sumado el soporte a 7 estudiantes provenientes de los servicios de protección a la infancia y a la adolescencia e inclusión social de las Diputaciones Forales de Álava y Gipuzkoa, en el marco del nuevo programa Arrakasta. Además, se han apoyado las solicitudes de acceso a nuestra universidad de trece personas refugiadas.

En el ámbito de la igualdad, hemos aprobado el nuevo Protocolo de la UPV/EHU contra las violencias de género, en cuya elaboración han colaborado alrededor de 300 personas pertenecientes a todos los colectivos de la Universidad. Además, se ha seguido impulsando el empoderamiento de las mujeres, mediante la tercera edición del programa Akademe, en el que han participado 16 mujeres.

Por otra parte, en el área de la sostenibilidad, se ha puesto en marcha la primera convocatoria del Programa Campus Bizia Lab, en el que se han aprobado 18 proyectos que abordan 7 retos de sostenibilidad de la universidad, en los que están participando 178 personas de diferentes disciplinas y colectivos de la comunidad universitaria.

Una universidad que promueve el buen gobierno

En el marco de este programa, se ha puesto en marcha el Portal de Transparencia de la UPV/EHU donde se pueden consultar nuestros datos más significativos, lo que ha posibilitado que la Fundación Compromiso y Transparencia nos haya otorgado la calificación de universidad transparente. También se ha avanzado en la implantación de la administración electrónica  mediante el desarrollo de nuevos procedimientos y herramientas para la transición hacia una gestión documental íntegramente electrónica. En lo que respecta a la gestión económica transparente, se han publicado en la web los presupuestos del 2018 y la liquidación de los años 2016 y 2017.

Seguimos trabajando en el desarrollo de la contabilidad analítica, con el objetivo de tener, en el plazo más breve posible, los datos correspondientes al 2014.

El incremento del presupuesto del 2018 ha sido de un 1,14%, lo que nos ha llevado nuevamente a realizar un ejercicio de contención del gasto corriente y de las inversiones. Además continuamos con las labores de racionalización de gastos y optimización de recursos pero manteniendo la calidad de nuestros servicios y respetando los derechos de la comunidad universitaria.

 

PLAN DE ACTIVIDADES 2018/2019

En lo que se refiere al Plan de Actividades 2018/2019, lo hemos estructurado a su vez en nueve programas o nueve grandes bloques que detallaré a continuación, destacando los aspectos más relevantes de cada uno.

Pero antes de profundizar en estos apartados, me gustaría  precisar que uno de los hitos fundamentales de este curso académico será la aprobación, por parte del Gobierno vasco, del Plan Universitario 2019-2022, documento en el que se recogerán tanto la aportación ordinaria como los contratos-programa y el Programa Plurianual de Inversión e Infraestructuras, que puede ampliar sustancialmente los objetivos que ahora presentamos.

Mediante el programa Una Universidad para aprender pretendemos promover una oferta formativa de grado y posgrado novedosa, flexible y atractiva. Así, se trabajará en las propuestas de los nuevos grados en Ciencia e Ingeniería de Datos y en Logopedia y se realizará la tramitación de cuatro nuevos dobles grados, tres de ellos en el Campus de Álava y uno en el de Bizkaia. También trabajaremos en la implantación de itinerarios de formación dual en nuestras titulaciones. En relación con el posgrado, abordaremos la última fase del proceso de adscripción de los másteres de la actual Escuela de Máster y Doctorado a los centros. A su vez, seguiremos trabajando en el desarrollo de la formación continua, prestando especial atención a las necesidades de formación provenientes de nuestro entorno, tanto del sector empresarial como del institucional o del social.

En el programa titulado Una Universidad Investigadora, nuestro principal reto es desarrollar el Plan de Investigación, en el que se contemplan 5 retos globales, 15 objetivos y 55 acciones distribuidas en cuatro ejes estratégicos, así como 26 indicadores que medirán su nivel de cumplimiento. Seguiremos apoyando la incorporación de personas a los grupos de investigación ya existentes y el acceso al liderazgo de proyectos de investigación de nuevos investigadores y nuevas investigadoras, así como la creación de grupos que pertenezcan a áreas de baja tradición investigadora. Incorporaremos también modalidades novedosas de apoyo a la investigación que permitan incrementar la colaboración entre grupos y la captación de talento.

Ser referente en investigación requiere articular la capacidad investigadora de la institución teniendo en cuenta la internacionalización. Para ello, se ha puesto en marcha una nueva etapa en investigación e innovación cooperativa orientada a retos sociales y globales con alto impacto en la RIS3 del País Vasco a través de los Polos de Conocimiento de Euskampus, en colaboración con Tecnalia y la Universidad de Burdeos. En la actualidad se está trabajando en la identificación de propuestas para presentarlas en convocatorias europeas y nacionales. Además, se están explorando nuevas iniciativas que puedan dar lugar a laboratorios transfronterizos de cooperación en los próximos meses en materia de enfermedades autoinmunes, organización industrial, y ciencia y tecnología de polímeros, entre otros. Se potenciará la colaboración con empresas y centros tecnológicos para favorecer que la innovación derivada del conocimiento generado en la Universidad en forma de patentes sea utilizada por el tejido socio-económico. Además, con la creación de la Dirección de Difusión Social de la Investigación, se pretende mejorar la comunicación a la sociedad de la actividad investigadora de la UPV/EHU en todos los ámbitos del conocimiento.

En el programa Una universidad comprometida con la docencia continuaremos con el trabajo de acreditación institucional, iniciado en el curso anterior. Se trata de un proceso que nos va a llevar varios años, pero que proporcionará estabilidad a la gestión interna de centros y titulaciones. Asimismo, tenemos prevista la acreditación externa del programa Docentiaz, y, con ella, la normalización de la evaluación de la docencia y su alineamiento con programas como Gaituz, Iraker, Akademe o Equipos Docentes IKD/IKD Irakasle Taldeak. La organización por parte de la UPV/EHU del Congreso Internacional EuroSoTL en colaboración con REDU (Red Estatal de Docencia Universitaria) y la International Society for Scholarship of Teaching and Learning en junio de 2019 va a suponer una forma de visibilizar y difundir la actividad docente innovadora de nuestro profesorado y la posibilidad de intercambiar experiencias con universidades europeas de referencia en este ámbito.

Apostamos por Una universidad que ofrece oportunidades profesionales. Entre las actuaciones previstas en el ámbito del PAS destacan la negociación de la OPE del 2018 y la puesta en marcha del concurso de traslados para el personal funcionario. También se retomará el proceso de actualización de monografías de puestos de trabajo/reclasificación profesional para el adecuado encuadramiento en grupos, categorías y especialidades. Por otro lado, se pretende mejorar la estabilidad del personal con el traspaso de las plazas y contratos financiados a través del contrato-programa a la financiación ordinaria, y con la creación de las correspondientes plazas en la RPT. Así mismo se aprobará el Manual de Gestión de la Prevención y se realizará una adaptación continua de sus procedimientos. Además, en 2019 se preparará y desarrollará el proceso de elecciones sindicales.

En lo que respecta al Personal Docente e Investigador, se va a destinar un 86% de la OPE 2018 a la consolidación de empleo temporal. Por otro lado, durante el curso 2018/19 se continuará con los programas de apoyo a la formación y acreditación del PDI. Siguiendo con la política de consolidación de empleo temporal desarrollada en las OPEs precedentes, se negociará la OPE 2019 con un elevado porcentaje de plazas dedicadas a este fin. Además, se analizarán y revisarán diversas normativas relacionadas con la gestión del PDI.

Además de los temas citados, también dentro de este apartado culminará el proceso de evaluación de riesgos de los edificios de la UPV/EHU y, a la vista de los factores de riesgos identificados, se realizará la planificación necesaria con el fin de eliminarlos o minimizarlos. Asimismo, se impulsarán la información y la formación en el ámbito de prevención de riesgos laborales.

Queremos que la UPV/EHU sea Una universidad donde convivir. Además de atender las necesidades de cada campus en materia de infraestructuras y equipamiento, a través de este programa seguiremos desarrollando una estrategia global de campus sostenibles, accesibles y saludables. En la línea del curso pasado y dentro de un marco de actuación general, intensificaremos las relaciones con las instituciones del entorno para la realización de actividades conjuntas en el ámbito de la formación, la investigación, la transferencia y el desarrollo socio-económico del territorio.

La Universidad del País Vasco es Una universidad enraizada en nuestro entorno. Por ello, mediante este programa queremos impulsar el uso del euskera en todos los ámbitos de la vida universitaria, haciendo hincapié en la integración del euskera en la gestión diaria. Además de seguir impulsando la formación en euskera, prioritariamente en las asignaturas obligatorias de grado y en los másteres que son necesarios para el ejercicio profesional, intensificaremos nuestros esfuerzos en la obtención de la excelencia docente. Seguiremos apoyando la producción de manuales, series, colecciones y revistas científicas en euskera, ya que cada publicación constituye una aportación a la normalización del euskera en el ámbito académico Del mismo modo, llevaremos a cabo políticas para aumentar el porcentaje de tesis internacionales en euskera. Igualmente, apostaremos por la formación, investigación y difusión del arte y la cultura vasca y fortaleceremos nuestras relaciones con agentes sociales y culturales.

Como en el curso anterior, seguiremos trabajando en la implementación de la nueva página web corporativa, ya que consideramos que es una herramienta estratégica para mejorar la comunicación externa e interna de nuestra Universidad, y también para impulsar la promoción internacional de la UPV/EHU.

La UPV/EHU es Una universidad abierta al mundo. Por ello, en este programa queremos establecer alianzas estratégicas con socios internacionales para promover la movilidad destinada a estudios y prácticas, así como la oferta de dobles titulaciones y títulos conjuntos. Con el objetivo de fomentar la internacionalización de nuestra oferta formativa, y se elaborará un Plan de Plurilingüismo en colaboración con los centros y departamentos y facilitaremos al alumnado y al personal universitario el acceso a cursos de formación en lenguas extranjeras y a pruebas de acreditación. También aspiramos a consolidar el Campus Eurorregional de Excelencia Internacional, junto a la Universidad de Burdeos, y a fortalecer la Red Latinoamericana de Posgrado. Asimismo, queremos identificar e implementar medidas para mejorar la posición de la UPV/EHU en los rankings internacionales. En el marco de ese mismo programa se potenciará la relación con la oficina del Gobierno Vasco y con la oficina de la CRUE en Bruselas.

Dentro del programa Una universidad comprometida socialmente, vamos a consolidar nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, impulsando la agenda 2030 de la UPV/EHU, en la que se contemplarán con un mismo enfoque aspectos tales como la inclusión, la equidad y la sostenibilidad, que hasta ahora se trabajaban de manera independiente. De este modo, seguiremos asegurando la atención a colectivos de estudiantes en riesgo de exclusión por diferentes motivos, y fomentando la transversalidad de género en la actividad universitaria. Desarrollaremos, además, políticas innovadoras que aporten soluciones creativas y eficientes para el desarrollo de una universidad sostenible.

Finalmente, dentro del programa Una universidad que promueve el buen gobierno tenemos previsto culminar el diseño de la nueva organización departamental con la ayuda y cooperación de nuestro profesorado y personal de administración y servicios. Asimismo, seguimos trabajando en el desarrollo de la administración electrónica incrementando el contenido de nuestra sede, adecuando nuestras oficinas de registro y promoviendo la gestión documental por medios electrónicos. Trabajaremos para dotar a la Universidad de más recursos, gestionándolos con rigor y transparencia, y rindiendo cuentas permanentemente a la comunidad universitaria y a la sociedad. Analizaremos y depuraremos los primeros resultados de la Contabilidad Analítica correspondientes al ejercicio 2014.

Honaino 2018/19 Jarduera Planaren lerro nagusien aurkezpena. Mila esker zuen arretagatik.