Azterketak

examenes_hefa

2024-2025 Graduko azterketak egutegia

Datak:

  • 1. lauhilabeteko oihiko deialdia: 2025eko urtarrilaren 7tik 24ra arte (biak barne)
  • 2. lauhilabeteko ohiko deialdia : 2025eko maiatzaren 19tik ekainaren 6ra arte (biak barne)
  • Ez-ohiko deialdia: 2025eko ekainaren 16tik uztailaren 11 arte (biak barne).

 

Etengabeko ebaluazioari uko egitea

EHAA 201 7-03-1

3 8. artikulua. – Ebaluazio sistemak
3.– Ikasleek eskubidea izango dute azken ebaluazio bidez ebaluatuak izateko, etengabeko ebaluazioan parte hartu zein ez hartu. Eskubide hori baliatzeko, ikasleak etengabeko ebaluazioari uko egiten diola jasotzen duen idatzi bat aurkeztu beharko dio irakasgaiaren ardura duen irakasleari eta, horretarako, bederatzi asteko epea izango du lauhilekoko irakasgaien kasuan edo 18 astekoa urteko irakasgaienean, ikastegiko eskola egutegian zehaztutakoarekin bat lauhilekoa edo ikasturtea hasten denetik kontatzen hasita. Irakasgaiaren iraka
skuntza gidan epe luzeagoa ezarri ahal izango da.