Eduki publikatzailea

Animalien perfil genetikoa lortu pedigrien egiaztapenerako (2016/10/05)

Lehenengo argitaratze data: 2016/10/05

Irudia

Animali ezberdinen (txakurrak, zaldiak, behiak, ardiak…) perfil genetikoa lortzeko interesa geroz eta handiagoa da arrazoi ezberdinengatik, hala nola, filiazio kontrolengatik, pedigrien berifikazioagatik, animalien eta beraietatik ateratako produktuen trazabilitatearentzeko, garrantzi ekonomikoa duten karaktereekin erlazionatutako gene identifikazioa, elikagaien autentifikazio genetikoa…

Nazioarteko elkarteek, Ikerkuntzarako Zerbitzu Orokorren (SGIker) Sekuentziazio eta Genotipo Unitatearen kalitatea bermatzen dute geneak aztertzeko; izan ere, gure laborategiak, kalitate eta homologazio kontrol askotan parte hartzen du etxeko animalien genotipoa zehazteko ikerketei dagokienez (Comparation test of the InteDNAtinal Society of Animal Genetic; ISAG).

Etxeko animalien arteko aitatasun frogak, SGIker-en Sekuentziazio eta Genotipo unitatean egiten diren errutinazko frogak dira. ADN analisiaren bitartez egiten den froga da zeinaren bitartez animalilaren perfil genetikoa, bakarra dena eta denboran zehar aldaezina dena, ezartzen da.

Analisia egiteko, animali bakoitzaren perfil genetikoa ezarri behar da. Perfil hau markatzaile genetiko konkretu batzuei dagokien datu genotipikoez osatzen da. Orainarte, mikrosateliteak edo STRak gehien erabili diren markatzaileak izan badira ere, gaur egun, eta behar bada etorkizunera begira baita, Single Nucleotide Polimorphysms (SNPs) markatzaileengatik ordeskatuak izango dira. STRen kasurako International Society of Animal Genetics-ek (ISAG) estandarizatutako markatzaile molekularren panelak daude. Honek, analisia baliozkoa izan dadin, aztertuak izan behar diren ADN-aren aldeak ezartzen ditu. Bai STR markatzaileekin, bai SNP markatzaileekin lortutako emaitzak, interpretatu beharko dira perfil genetikoak bateragarriak ala bateraezinak diren jakiteko.

Analisi hau, odol, liztu, ile, etb. laginetatik abiatuz egin daiteke. Kriadore zein jabe batek, bere animaliaren aitatasuna jakin nahi izanezkero, berak hartu eta bidali ditzake laginak, beharrezkoa den materialea laborategiak berak emango diolarik eta prozesu konfidentzial, seguru eta ekonomikoa izanik (tarifak).