info_organizacion

Informatika Fakultateko gobernu organuak

Dekanotza taldea

Fakultateko zuzendaritza-taldea kide hauek osatzen dute: Dekanoak, Akademia Idazkariak, eta bost Dekanordek (Akademia Antolakuntza, Irakaskuntza plangintza, Ikasleak, Kanpo Harremanak eta Ikerketa, eta Gizarte-Enpresa harremanak); horrez gain, ikastegiko Teknikaria eta dekanoaren Idazkaria kudeaketa lanetan aritzen dira. Dekanotza-taldearen agintaldia lau urtekoa da eta sufragio unibertsal haztatuaren bidez aukeratzen da. 2021eko irailetik aurrera, kide hauek osatzen dute fakultateko dekanotza:

 

Kargua Izena Telefonoa E-mail
Dekanoa Alexander Mendiburu 943 018026

dif.dekanoa@ehu.eus

Akademia Idazkaria eta Euskara Arduraduna M. Carmen Hernández 943 018028 dif.akademia-idazkaria@ehu.eus
Akademia Antolakuntzako Dekanordea Nerea Ezeiza 943 018029 dif.akademia-antolakuntza@ehu.eus
Irakaskuntza Plangintzako Dekanordea

Montse Hermo

943018055 dif.irakaskuntzarenplangintza.dekanordea@ehu.eus
Ikasleen Dekanordea

Naiara Aginako

943 015048 dif.ikasleria.dekanordea@ehu.eus
Kanpo Harremanetako eta Ikerkuntzako Dekanordea Borja Calvo 943 018030 dif.kanpo-harremanak@ehu.eus
Gizarte-Enpresa Harremanetarako Dekanordea Pilar Calvo 943018058 dif.gizarte-enpresa-harremanak.dekanordea@ehu.es
Dekanotzako idazkaria

Arantxa Vázquez

943 018027 informatika.fak.dekano-idaz@ehu.eus
Ikastegiko teknikaria Lorena Pérez-Lafarga 943 015563 lorena.lafarga@ehu.eus

 

Fakultate batzarra

Fakultateko kide anitzeko gobernu-organo nagusia da. Fakultate Batzarrak ikastegiaren bizitza akademikoan eragina duten oinarrizko erabaki guztiak hartzen ditu. 28 pertsonek osatzen dute Batzarra gaur egun:

Dekanoa, 2 Dekanordeak eta Akademia Idazkaria.
Administrazio burua: B Anabitarte.
Irakasle eta ikertzaile iraunkorren 13 ordezkari: E Agirre, J Alvez, O Arbelaitz, I Bergés, J Ceberio, I Etxeberria, I Gurrutxaga, A Irastorza, U Mori, M Oronoz, TA Pérez, I Usandizaga eta A Zelaia.
Irakasle eta ikertzaile ez iraunkorren eta irakasle eta ikertzaile iraunkor ez doktoreen 2 ordezkari: N Barrena eta J Vadillo.
Bestelako IIP-en ordezkari bat: A. Sánchez
Teknikari eta Kudeaketako eta Administrazio eta Zerbitzuetako Langileen 3 ordezkari: A Loiti, M Roca eta S Díez.
Ikasleen 5 ordezkari:  L Hernández, E Irigoyen, I Larburu, A Méndez eta X Ucín.

 

Batzordeak

Ikastegiko kudeaketa batzordeen bidez ere egiten da, beti ere Fakultate Batzarreko kontrolpean. Hauek dira batzorde nagusiak.

Akademia Antolakuntzako Batzordea

Batzorde honetan irakaskuntzarekin zerikusia duten gaiak lantzen dira. Hauek dira kideak: Akademia Antolakuntzako Dekanordea eta Akademia Idazkaria; sailetako zuzendariak edo eskuordetzen duten pertsonak (I Etxeberria, I Usandizaga, A Murua); irakasle bat gradu bakoitzeko (J Makazaga, O Perez de Viñaspre); eta bi ikasle (X Ucín eta J Arévalo).

Kalitate Batzordea

Titulazioaren jarraipenaz, kalitate-prozesuez eta abarrez arduratzen da. Hauek dira kideak: Dekanoa, Akademia Antolakuntzako Dekanordea, eta Akademia Idazkaria; Fakultateko Teknikaria; Gradu eta Masterren koordinatzaileak (AI González, J Makazaga, A Arruti, B Calvo, M Oronoz) eta espezialitateen koordinatzaileak (JA Pascual, J Ceberio, J Iturrioz); hiru irakasle (A Irastorza, G Azkune, J Muguerza); eta ikasleen bi ordezkari (E Irigoyen eta G Garrido).

Gradu Amaierako Lanen Batzordea

Kideak: Gizarte-Enpresa Harremanetako Dekanordea; Ikastegiko teknikaria; sei irakasle (M Azanza, JA Pascual, J Makazaga, B. Sierra, M Bermejo, O Arregi); eta ikasleen ordezkari bat (A Barrena eta B Descalzo).

Epaimahai berezia (konpentsazioak)

Irakasgaiak konpentsatzeko eskaerak kudeatzen ditu. Epaimahaiburua: Dekanoa (dekanotzako edozein kiderengan eskuordetu dezake); gainerako sei epaimahaikideak sei irakasle dira, jakintza arlo desberdinetakoak:  O Arregi (KAT), A Soroa eta  I Inza (KZAA), O Díaz eta JM López (LSI). Epaimahaiaren idazkaria Idazkari Akademikoa da; hitza du baina boturik ez. Ikasleen Kontseiluko burua edo hark eskuordetutako ikaslea bileretara joango da (M Bilbao); hitza du baina boturik ez.

Euskara Batzordea

Kideak: Euskara Arduraduna (MC Hernández); hiru irakasle (P Angulo, M Arrue, M Oronoz); AZPen ordezkari bat (A Lorenzo); eta ikasleen ordezkari bat (I Iglesias).

Hauteskunde Batzordea

Hauteskundeak kudeatzeko batzordea da. Kideak: Dekanoa (batzordeko burua), Akademia Idazkaria (batzordeko idazkaria) eta zozketaz Fakultate Batzarreko kideen artean hautatutako kideak (IIP iraunkorren ordezkari bat (J Makazaga), gainerako irakasle eta ikertzaileen ordezkari bat (O Perez de Viñaspre), AZPen ordezkari bat (A Loiti) eta ikasleen ordezkari bat (L Hernández).

Ingurumen Batzordea

Ingurumena zaintzeko neurri energetikoen arduraduna da batzorde hau. Kideak: Akademia Idazkaria, Admistrazio burua, JP Fernández (AZP), JM Rivadeneyra (KAT), N Aginako eta J Gallego (KZAA),  X Arregi eta B Losada (LSI)  eta E Ballesteros (Ikaslea).

Berdintasun Batzordea

Batzorde hau sortu da fakultatean emakumeen eta gizonen eskubide eta betebeharren berdintasuna beteko dela bermatzeko . Kideak: B Calvo, A Zelaia, I Bergés, O Arbelaitz, B Anabitarte eta I Larburu (Ikaslea).

• Informatika Museoaren Lantaldea

Fakultateko kide boluntarioz osatuta: L del Pozo, N Garay eta JA Pascual.

Nazioarteko Ibilbiderako Batzordea

Informatika Ingeniaritzako Graduko nazioarteko ibilbidearekin lotutako gaiak aztertzen ditu. Kideak: O Diaz, B Calvo, P Lopisteguy (Baionako IUTko kidea), L Perez-Lafarga.

Gipuzkoako Campuseko Batzarrerako ordezkaria: M Arrue