Praktikak enpresetan

Praktikak eskaintzeko UPV/EHUk Praktiges modulua du, GAUR aplikazio informatikoaren bidez gestionaturik. Praktikarik eskaini nahi duten enpresek erregistratu beharra dute aipatutako moduluan, Informatika Fakultaterako sarbidea eskatu eta, behin balioztatu ostean, erabiltzaile eta pasahitza lortuko dituzte sistema erabili ahal izateko. Informazio gehigarria lortzeko, kontsulta egin UPV/EHUren praktiken kudeaketarako eskuliburutan.

Fakultatearen arautegiari jarraiki, praktikak ez dira 450 ordutatik gorakoak izango akademi ikasturte bakoitzeko (ikasturtea irailaren 1ean hasi eta hurrengo urteko abuztuaren 31an amaitzen da) eta oraindik fakultateko ikasleak direnentzat bakarrik izango dira. Gure ikasleek praktikak urte guztian zehar egiten dituzte baina bereziki uda-garaia baliatzen dute praktikak egiteko. Udaran ikaslea praktiketan edukitzeko enpresak udaberrian praktika eskaintzea komeni da.

Praktika bat adostu edo hitzartu eta gero, aplikazioak berak enpresak, ikasleak eta unibertsitateak sinatu beharreko hitzarmena emango du. Fakultateak ikasle baten praktika tramitea onar dezan, hitzarmen horren 3 ale, aldez aurretik enpresak sinatu eta zigilatuak, aurkeztuko beharko ditu ikasleak fakultateko idazkaritzan enpresan egin beharreko egonaldia hasi baino lehen. Fakultate honetan hiru aleak sinatu eta zigilatu ondoren ikasle, enpresa eta fakultatearen artean banatuko dira.

UPV/EHUk erantzukizun zibileko aseguru-poliza bat hitzartua du, ikasleek praktikak egitean egin litzaketen kalteak estaltzeko. Gainera UPV/EHUk beste aseguru bat  IBILI-EHU istripu-poliza kolektiboa) izenpetuta dauka eta ikasleak osagarri gisa har dezake aukeran. Ikasleak 28 urte baino gehiago edukiz gero, ezinbestekoa izango da Cum Laude asegurua izenpetzea.

 

OHARRA: Une honetan, enpresek eskainitako praktika kopurua ikasleen eskaera baino askoz handiagoa da.
Testuinguru honetan, eta  egiten den praktika eskaintza ikasleentzat interesgarri izan dadin, uste dugu beharrezkoa dela:
    - Egin beharreko lanaren deskribapen zehatza.
    - Ikasleari ikasketa prozesuan lagungarri izango zaion ingurunea.
    - Baldintza egokiak.
Bestalde, gogora arazi nahi dizuegu, ikasturte bakoitzean ikasleek egin ditzaketen praktika-ordu kopuru maximoa 450ekoa dela.

 

Aplikazioaren inguruko dudak argitzeko eta beste eratako duda administratiboetarako, jarri kontaktuan fakultateko idazkaritzarekin:  Arantzazu Loiti aran.loiti@ehu.eus; Tel: 943 015027

Duda akademikoetarako eta praktiken inguruko asesoramendurako, jarri fakultateko teknikariarekin: informatica.internacional@ehu.eus; Tel:943 015563