Estructura

Katedraren zuzendaria: Jone M. Hernández García

Laguntzaile iraunkorrak: Pio Perez, Juan Kruz Igerabide, Gidor Bilbao