Ikerketa-ildoa: Aztarnaren diseinua

Aztarnaren diseinua

Diseinu iraunkorrean aurrera egiteko, produktu eta zerbitzuek berebiziko garrantzia dute bizi-ziklo osoan izandako inpaktuak kuantifikatu ahal izateko (lehengaien erauzketatik bizitzaren amaierara). Etorkizuneko ingeniarientzat nahitaez aplikatu behar da diseinatzen dituzten produktuen eta zerbitzuen gizarte- eta ingurumen-inpaktuak eta horien aldaerak neurtzea. Produktuek sortzen duten aztarnan (gizarte eta ingurumenekoa) oinarritutako diseinuari esker, inpaktuen berri izan dezakegu sorkuntzaren hasierako faseetatik, eta objektu iraunkorrak garatzeko eragile aktibo gisa iritzia eman dezakegu. Input-Output (GMRIO), Life Cycle Assesment (LCA) edo Environmental Impact Assessment (EIA) metodologiek aukera ematen digute gizarte- eta ingurumen-inpaktuen kalkulu zehatzean sakontzeko, jasangarritasuna marketin-tresna gisa erabiltzea saihestuz eta bizi-eredu jasangarri baterako trantsiziorako ardatz nagusi bihurtuz.