Ikerketa-ildoa: Material zirkularrak

Material zirkularrak

Materialak, oro har (metalikoak, plastikoak, zeramikoak), gaur egungo gizarte-garapen globalei lotuta daude. Hala eta guztiz ere, begi-bistakoa da bizi-ziklo laburrak eta zirkulartasun ezak ekosistema globalak eta planetaren iraunkortasuna mehatxatzen dituztela. Zentzu horretan, ekonomia lineal batetik zirkular batera igarotzea ahalbidetuko duten materialen diseinuan lan egiten dugu. Horretarako, honako printzipio hauetan oinarritzen gara: berriztagarritasuna (zelulosa edo kitina bezalako material naturalak ustiatuz), berrerabilera (balio-bizitza luzatuz) eta birziklapena (polimeroen lehen, bigarren eta hirugarren mailakoa). Materialen (bio)degradazioa eta horiek ingurumenean eta giza osasunean dituzten ondorioak ere aztertzen ditugu.