Lineas de Investigacion

Ikerketa-lerroak

Obesitatea, hepatiko esteatosi metabolikoa (MAFLD) eta gaixotasun kardiobaskularra: agente metaboliko berriak eta tratamendu-helburuak.

Obesitatearen eta II motako diabetes mellitusaren prebalentzia areagotu egin da azken hamarkadetan, mundu mailako eta lehentasunezko osasun-arazo bihurtuz. Gaixotasun hauek arrisku metaboliko hainbat faktorerekin eta gibelean lipidoen gehiegizko metaketarekin lotzen dira; izan ere, gaixo horien % 70-80 inguruk gibel gantz ez-alkoholikoa (NAFLD) garatzen dute, gaur egun gibel gantz metabolikoa (MAFLD) izenez ere ezagutzen dena. Mendebaldeko herrialdeetan gibeleko gaixotasun kronikoen kausa ohikoena da eta 2030erako gibel-transplanteen kausa nagusia bihurtuko dela uste da. Gaixotasun konplexua da, paziente guztietan modu berean aurrera egiten ez duena. Banako bakoitzean bat egiten duten faktoreen arabera, haren progresioa hobetu daiteke. MAFLD-k hainbat baldintza patologiko hartzen ditu, hepatoesteatosi ez-hanturazkoetatik (NAFL) esteatohepatitisera (NASH), hepatoesteatosia, hantura eta hepatozitoen globoak ezaugarri dituena. NASHek fibrosi, zirrosia eta/edo kartzinoma hepatozelularra (HCC) garatzen du. Biztanleria orokorraren %2-3 inguruk pairatzen dute NASH eta haren intzidentzia handiagoa da obesitatea edo diabetesa duten pazienteetan (%15-20). NASH-en hilkortasuna gaixotasun kardiobaskularrekin eta minbizia izateko arrisku handituarekin lotzen da maiz. Horregatik, ezinbestekoa dirudi NASH duten pazienteak identifikatzea ahalbidetuko duen diagnostiko fidagarri bat egitea, diagnostikorako "urrezko estandarra" gibeleko biopsia izanik. Hala ere, proba honek dakarren arriskuak, emaitzen interpretazioan dagoen heterogeneotasunarekin batera, inbaditzaile ez diren diagnostiko-sistema estandarizatuak garatzea beharrezkoa egiten du. Proiektu honen helburuetako bat NAFL eta NASH-tik eta baita NASH azpimota desberdinak ere bereiztea ahalbidetzen duten serum biomarkatzaileak identifikatzea da. Bestalde, bitartekari metaboliko batzuen bideragarritasuna aztertzea gaixotasunaren helburu terapeutiko posible gisa aztertzea da beste helburu nagusietako bat.

 

Gibeleko minbizia: helburu metaboliko berriak gibeleko kartzinoma hepatozelularra, kolangiokartzinoma eta kolorektaleko metastasiak tratatzeko.

Obesitatea eta MAFLD, estu lotuta egon arren, gibeleko minbizia garatzeko bi arrisku faktore independente dira. MAFLDren historia naturalak kartzinoma hepatozelularra (HCC) garatzea izan dezakeen arren, pazienteen ehuneko txiki batek bakarrik garatzen du. Hala ere, MAFLD eta obesitatearen prebalentzia handiak jatorri metabolikoko HCC kasuen hazkunde azkarra eragin du, mundu osoan gibeleko minbizi ohikoena eta lotutako hilkortasunean hirugarrena bihurtuz. HCCrekin batera, gibeleko beste minbizi batzuek, hala nola, gibel barruko kolangiokartzinoma (iCCA) eta gibeletik kanpoko minbizien metastasiek, hala nola kolorektalekoa (CRC), intzidentzia areagotu egin da, batez ere obesitatearekin eta/edo MAFLDrekin lotuta.

Minbiziaren garapena alterazio sakonekin lotzen da, erregulazio genomiko eta transkripzio mailan ez ezik, metabolismo energetikoan, oro har, eta lipidoen mailan, bereziki; gibeleko gaixotasunarekin partekatzen duela. Proiektu honen bidez, "Lipids & Liver" taldeak iradokitzen du konpentsazio-birprogramazio metabolikotzat har daitekeela tratamendurako laguntza gisa.

 

Lipidomika eta metabolismoa: analisi integratzaile berri bat.

Lipidomikaren helburua, eskala handian, lipidomak haien baldintza biologikoei eta ingurumenari dagokionez zehaztea da. Fenotipo molekularraren irudikapen gisa, lipidomak sistema biologikoen jarduera ez ezik, haien egiturazko alderdiak ere islatzen ditu. Masa espektrometria (MS) tekniken garapenean oinarritu dira lipidomak zehazten diren aurrerapenak. Ildo horretatik, “Lipids & Liver” ikerketa taldeak ekarpen erabakigarria egin du UPV / EHUko SGIkerren Lipidomika unitatearen sorreran eta garapenean. Azpiegitura teknologiko honek ikuspegi teknologiko berriak behar izan dituzten eta eskatuko dituzten hainbat ikerketa-taldek izaera biomedikoko galdera ugariri erantzuteko gaitasunak eskaintzen ditu. Aldi berean, hainbat omiketatik eratorritako datuak prozesatzea ahalbidetzen duten metodo informatizatuak (deep learning) ezartzeak, diagnostiko pertsonalizatuari aplikagarri zaizkion protokoloetan egituratzea ahalbidetuko du.

Giza osasunaren ikerketaren arloan lipidomikari bultzada handiena eman dion arloetako bat biomarkatzaileen aurkikuntza da. Gaur egun, ezinbesteko tresnatzat hartzen da diagnostiko medikorako gaitasunak garatzeko. Transferentzia-ahalmen argia duen eremua da, baina horrek eskatzen du, ikerketaren eta aplikazioaren arteko zikloa osatzeko, baliabideen masa kritikoa areagotzea, lipidomikaren azterketarako tresna berriak barne, eta ezagutzaren azterketaren bitartez. aldaketa lipidomikoak.alterazio patologikoen arrasto gisa.

 

Exposoma eta gaixotasun metabolikoen garapenerako arriskuaren prebentzioa.

Kutsadura kimiko antropikoarekiko dugun esposizioa munduko gaixotasunen eta heriotza goiztiarraren ingurumen-kausa nagusia da. Mehatxu larri baina oraindik ziurgabe baten aurrean gaude, gure esposiziotik haratago doazen ondorioak dituena, etorkizuneko belaunaldiek joera eta arrisku hori oinordetzan jaso dezaketelako. Oraindik ere gizakien osasunean exposomak, ingurumen-esposizioak, dituen gakoak ulertzen hasiak gara, baita gaixotasun batzuk garatzeko arriskua areagotzean dituen ondorioak ere, eta horien artean, nahaste metabolikoak, hala nola obesitatea, diabetesa eta gibeleko sindromeak. nabarmendu.

Genetika, bizimodua eta ingurumen-faktoreek osatzen duten konjuntzioa ulertzea ezinbestekoa da nahaste metabolikoen epidemia globalari aurre egiteko. Azken hamarkadetan, gaixotasun hauen jatorri genetiko eta epigenetikoaren determinatzaile nagusiak aurkitu dira. Era berean, gaixotasun hauen fisiopatologian zeresan handia duten erreakzio metabolikoen arteko loturei buruzko aurkikuntza garrantzitsuak eskaini dira. Hala ere, urrun gaude oraindik gaixotasuna garatzeko arrisku indibiduala aurreikusteko. Une honetan, exposoma da "fenotipoa berdina da genotipoa gehi ingurunea" ekuazioaren barruan ezagutzarik lausoena duena, eta funtsezkoa da bizitza osoan zehar esposizioak nahaste asko eta askotarikoekiko duen eragina aurreikusteko eta horrela prebenitzeko. konposatu kimikoak.

Ikerketa-lerro honetan, helburua da masa-espektrometrian oinarritutako metodologien garapenean aurrera egitea, konposatu kimikoen helburu gisa funtzionatzen duten proteinak identifikatzeko, arreta berezia jarriz metabolismoa aldatzen duten konposatuei (MDC).