Programa

Eskola orduaktoggle-navigation

Eskola orduak
Nahitaezko gaiakHautazko gaiakMaster Amaierako LanaGuztira
48 ECTS kredituECTS kreditu12 ECTS kreditu60 ECTS kreditu

Programatoggle-navigation

Nahitaezko gaiak

Nahitaezko gaiak
GaiaHizkuntzakECTS KredituakEspezialitateak / curriculum-ibilbideakEskolak emateko egoitzaModalitatea
Berehalako Hizkuntzaren jabetzea testiunguru elebakarretan eta elebiduetanIngelesa3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea)
Ikasgelakoa
Bigarren Hizkuntzak Jabetzeko Ikerketa MetodoakIngelesa3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea)
Ikasgelakoa
Bigarren Hizkuntzaren Jabetzearen HastapenakIngelesa3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea)
Ikasgelakoa
Bigarren hizkuntzaren soinu jabetzeaIngelesa3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea)
Ikasgelakoa
Esperimentuak diseinatzea, datu transkipzioa ata kodetzeaIngelesa3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea)
Ikasgelakoa
Fikzio sortzailearen itzulpena atzerriko hizkuntza gelanIngelesa3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea)
Ikasgelakoa
Fonetikaren JabetzeaIngelesa3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea)
Ikasgelakoa
Gai bereziak hizkuntzaren jabetzeanIngelesa3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea)
Ikasgelakoa
Hizkuntza anitzeko hezkuntza: Teoria eta ikerketa ikuspegiakIngelesa3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea)
Ikasgelakoa
Hizkuntzaren Analisi Semantikoa eta DidaktikakIngelesa3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea)
Ikasgelakoa
Hizkuntzen-gizarte -eta diskurtso-analisiak eta didaktikakIngelesa3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea)
Ikasgelakoa
Ikasketa-Programaren Diseinuaren eta Hizkuntza-Irakaskuntzaren HastapenakIngelesa3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea)
Ikasgelakoa
Inferentzia estatistikoen metodoaIngelesa3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea)
Ikasgelakoa
Morfosintaxiaren jabetzeaIngelesa3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea)
Ikasgelakoa
Motibazioa eta hiskuntza jarrerak hizkuntza anitzeko hezkuntza testuinguruetanIngelesa3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea)
Ikasgelakoa
Pragmatikaren jabetzeaIngelesa3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea (Letren Fakultatea)
Ikasgelakoa

Master Amaierako Lana

Master Amaierako Lana
GaiaHizkuntzakECTS KredituakEspezialitateak / curriculum-ibilbideakEskolak emateko egoitzaModalitatea
Master amaierako lana12 --

Metodologia

Ikasleak programa akademikoko gaiei buruz dakiena garatuko du, oinarrizko kontzeptuak aurkeztu eta azalduko diren saioen bitartez, hainbat metodologia erabilita: eskola magistralak, ikasgelako praktikak, estatistika praktikak, mintegiak, ahozko aurkezpenak eta txostenen elaborazioa, besteak beste. Ikasleak gaitasunak eskuratuko ditu esperimentuen diseinuan, datuen analisian eta kodeketan, eta lan esperimentalaren emaitzak interpretatzen lagunduko duten estatistikako programen erabileran. Gainera, programa akademikoaren arlo bakoitzean erabiltzen diren ikerketa tresna nagusien erabileren trebatuko dira.

Ebaluazioa

Programa akademikoaren gai bakoitzean, ikaslearen ebaluazioa hainbat modutan egingo da, irakasleen irizpidearen arabera. Besteak beste, prozedura hauek erabiliko dira: asteko zereginak, ahozko aurkezpenak, nahitaez irakurri beharreko lanei buruzko iruzkinak, kontrol idatziak eskola magistraletan azaldutako alderdiei buruzko galderekin, eta ikerlan laburrak.

Masterraren programa osatzeko, ikerketa lan bat egin eta defendatu beharko da (Master Amaierako Lana), irakasle baten zuzendaritzapean.

Iradokizunak eta eskaerak