Gaitasunak

XSLaren edukia

Gaitasunak

 • E1- Sekuentzia sintetikoak proiektatu eta garatzea, produktu kimikoak eraginkortasunez eta metodologiarik egokienak erabiliz lortzea.
 • E2- Arazo estrukturalak ebazteko teknika espektroskopikoak eta difrakziokoak aukeratu eta erabiltzea, erreaktibotasunaren jarraipenak egitea eta azterlan zinetiko eta mekanistikoei ekitea.
 • E3- Laborategiko esperimentuetan bere kasa lortutako datuak aztertu, eztabaidatu eta horien inguruko ondorioak ateratzea, teoria egokiekin erlazionatuz eta lehen mailako bibliografia iturriak erabiliz.
 • E4- Metalen eta konposatu organometalikoen erreaktibotasuna eta horien aplikazioa sintesian, erreaktibo eta katalizatzaile gisa, ulertzea.
 • E5- Sintesi estereo kontrolatuaren metodologia berriak ulertu eta aplikatzea.
 • G1-Sintesi Kimikoaren alderdi ezberdinei buruzko kontzeptu aurreratuak integratzea, eta testuinguru zabalago edo diziplina anitzekoen barruko ingurune berrietan arazoak ebazteko aplikatzea, ikerketaren eta industriaren esparruan.
 • G2-Ikerketa, garapen eta berrikuntzarako ekimena garatzea, lantaldeak zuzenduz edo horietan esku hartuz.
 • G3- Laborategiko lanaren plangintza eta antolaketa egitea, denborak eta baliabideak kudeatuz.
 • G4- Txosten zientifiko eta teknikoak idaztea, eta publiko espezializatuaren aurrean ponentziak eta aurkezpenak azaltzea
 • G5-Bibliografiako informazioa modu kritikoan aztertzea eta integratzea, Sintesi Kimikoaren arloan ikerketa gai bat planteatu eta testuinguruan jartzeko.
 • T1- Diziplina anitzeko taldeetan lan egiteko eta horietara moldatzeko gai izatea.
 • T2- Modu autonomoan ikasten jarraitzea ahalbidetuko dieten ikaskuntza trebetasunak izatea.
 • T3- Beren ondorioak eta ezagutzak eta horiek oinarri dituzten azken arrazoiak publiko espezializatu eta ez espezializatuei argiro eta anbiguotasunik gabe helaraztea.
 • T4- Jardun profesionalean gizatasuna eta etika baloratzea.