Programa

XSLaren edukia

Eskola orduak toggle-navigation

Eskola orduak
Nahitaezko gaiakHautazko gaiakMaster Amaierako LanaGuztira
54   ECTS   kreditu24   ECTS   kreditu12   ECTS   kreditu90   ECTS   kreditu

Programa toggle-navigation

Nahitaezko gaiak

Nahitaezko gaiak
GaiaHizkuntzak ECTS   KredituakEspezialitateak / curriculum-ibilbideakEskolak emateko egoitzaModalitatea
Ikerketaren Metodologia Gaztelania3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Industria Prozesu-Automatizazioa Gaztelania4.5 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Industria Prozesu-Kontrola Gaztelania4.5 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Industriako Sistema Informatikoak Gaztelania4.5 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Kontrol Automatikoa Gaztelania4.5 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Kontrol Digitala Gaztelania4.5 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Kontrol-Sistema Txertatuak Gaztelania4.5 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Makina Elektrikoen Ereduztapena eta Kontrola Gaztelania3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Modelaketa eta Simulazioa Gaztelania4.5 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Pertzepzio Sistemak Gaztelania4.5 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Robotika Industriala Gaztelania4.5 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Sistema Industrialeen Integrazioa Gaztelania4.5 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Sistema Mekanikoak Gaztelania3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa

Hautazko gaiak

Hautazko gaiak
GaiaHizkuntzak ECTS   KredituakEspezialitateak / curriculum-ibilbideakEskolak emateko egoitzaModalitatea
Adimendun kontrola Gaztelania3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Energia garbien sorkuntza-sistemen kontrola Gaztelania3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Eraldaketa digitalerako teknologiakGaztelania3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
IKTen Aplikazioa Ikerketan Gaztelania3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Ikaste-Teknika Adimenduak Gaztelania3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Industria Automatizazioko Sistemen Diseinua Gaztelania3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Komunikazio Industrial Aurreratuak Gaztelania3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Kontrol Prediktibo eta Sendoa Gaztelania3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Robotika Industrial Aurreratua Gaztelania3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Sistema Biomedikoak Gaztelania3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa
Turbina eolikoek eragindako sorgailuen kontrol aurreratua Gaztelania3 --
Euskal Herriko Unibertsitatea ( Bilboko Ingeniaritza Eskola )
Ikasgelakoa

Master Amaierako Lana

Master Amaierako Lana
GaiaHizkuntzak ECTS   KredituakEspezialitateak / curriculum-ibilbideakEskolak emateko egoitzaModalitatea
Master amaierako lana12 --

XSLaren edukia

Metodologia

Ikasleek bereganatu beharreko gaitasunak islatu behar dituzten masterraren prestakuntza helburuak lortzeko, ezagutzetan sakontzea eta trebetasun profesionalak bereganatzea zuzendutako tresna metodologiko ezberdinak erabiliko dira, eta horien bitartez bizitza profesionalean izan dezaketen asmo handiko erronkei edo Doktorego Tesia egiteari bermez ekin ahal izango diete.Masterrean lantzen diren gaiak oso teknologikoak direnez, tresneria aurreratua erabili behar izaten da laborategietan. Horrek metodologia aktiboak erabiltzea dakar, oso lagungarria dena ikasleek ezagutzak barnera ditzaten, eurak bihurtzen baitira ikaste prozesuko protagonista. Zeharkako gaitasunak eta gaitasun bereziak, eta tartean, irtenbideak bilatzeko zein komunikaziorako trebetasunak, bereganatzeko, mintegi berezietan gauzatutako talde laneko teknikak erabiliko dira. Horietan, ikasleek, taldeka antolatuta, lankidetzan aritu beharko dira baterako lan bat egiten, eta ondoren, gainerako ikasleei erabilitako metodologia eta teknikak, aztertutako aukerak zein lortutako emaitzak helarazi beharko dizkiete. Azkenik, master amaierako proiektuan landuko da lanbide baten jardunari aplikatutako egiten jakitea. Masterreko irakasle baten aholku eta zuzendaritzapean egin beharreko proiektua aukeratu beharko du ikasleak amaierako lan horretan. Lana enpresa batean edo saileko ikerketa talde baten baitan egin ahal izango da. Nolanahi ere, gaian aditutako masterreko irakasle baten gainbegirapean jardungo da. Amaierako lanaren lanketan, ikasleak bilaketak egitea eta beste hizkuntzetako bibliografia erabiltzea, eta industria munduko pertsonekin, saileko irakasleekin, doktoregoko ikasleekin eta abarrekin harremanak izatea bultzatuko da.

Ebaluazioa

Ebaluazio prozedura masterraren gaitasun orokorrak bereganatzean datza, gaitasun horiek master ikasketak osatzen dituzten ikasgai ezberdinen ezagutzez gain, ikasleen trebetasun profesionalak eta jarrera pertsonalak pilatzeari ekinez. Horretarako, berariazko eta zeharkako gaitasunen bereganatze maila neurtzeko tresna ezberdinak bideratu dira.Ezagutza teoriko eta praktikoen inguruko gaitasun berezien ebaluazioari dagokionez, ebaluazio prozedurak banakako lan publikoen (jendaurrean defendatu eta txostena entregatuta) eta erantzun irekiko kontzeptuen galderak eta buruketak barne hartzen dituzten idatzizko proben bitartez gauzatuko da. Zeharkako gaitasunen eta lanbide arloko gaitasun berezien ebaluazioa, berriz, lan praktikoen bitartez egiten da, horiek, ondoren, jendaurrean defendatu eta txostena entregatu beharko direlarik. Gaitasun horiek komunikatu eta arakatzeko trebetasunak zein lanbide baten jardunari aplikatutako know how barne hartzen dituzte.Ikasgai bakoitzean zehaztu dira ebaluazioa egin eta azken nota haztatzeko erabilitako prozedurak; haztatze hori masterraren elkarren segidako edizioetan doitzen joango da, aplikatzerakoan bereganatutako esperientziaren arabera.Ikasleak master amaierako lana egiterakoan bereganatutako eskumen eta gaitasunen ebaluazioan egindako lanaren kalitate zientifiko eta teknikoa, idatzizko memoria eta horretarako apropos izendatuko den epaimahaiaren aurreko ahozko aurkezpena baloratuko dira.

Master Amaierako Lana

XSLaren edukia

programa-formativo-enlaces

XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak