Gaitasunak

XSLaren edukia

Gaitasunak

 • Ikasleak masterraren gaiari buruzko dokumentu teknikoak, arauak eta artikulu zientifikoak ulertzeko eta aztertzeko gaituta egotea, baita Smartgrid-en alorreko garapen lanetan horiek aplikatzeko gai izatea ere.
 • Ikasleek Smartgrid eta Sorkuntza Banaturari sorkuntzari loturiko teknika eta lan metodologien inguruko ezagutza eguneratua edukitzea,batez ere horiek kontrolatzearen ikuspegitik.
 • Ikasleek heldutasun tekniko eta zientifiko nahiko izatea beste eragile batzuekin elkarlanean egindako proiektuetan parte hartzeko, baita era autonomoan Smartgrid-en alorreko ezagutza eta metodologiaren garapen etengabera moldatzeko ere.
 • Jarduteko eta kudeaketarako estrategiak diseinatzea, Smartgrid sareak erregulatzeko teknika aurreratuak barne.
 • Smartgrid eta Microsareen jarduna baloratu eta kontrastatzea. Jardun hori simulazioari esker lortuko da, jarduteko eta kudeatzeko estrategia ezberdinen bidez. Lortutako emaitzak justifikatu beharko dira.
 • Smartgrid-en alorrean lan egiten duten profesionalez eta aztertzaileez osatutako diziplina anitzeko talde eleanitzek, nazionalek zein nazioartekoek, egindako lanen gainean ikasleek komunikatzeko gaitasuna izatea.
 • Smartgrid-en kontzeptuak eta zehaztapenak ezagutu eta aplikatzea, baita haien tipologiak, osatzen dituzten osagaiak eta oinarrizko dimentsionatzea ere.
 • Smartgrid-en osagai desberdinentzako tokiko kontroleko legeak diseinatzea, batez ere banatutako sorkuntza unitateak.
 • Smartgrid-en osagai ezberdinen eredu dinamikoak ezartzea, batez ere, Sorkuntza Banatuko unitateak.
 • Smartgrid-en osagai ezberdinen eredu eta kontrolatzaileak ebaluatzea eta balidatzea, simulazio eta saiakuntza esperimentalen bidez. Horretarako, tresna informatiko eta prototipo ezberdinak erabiliko dira.
 • Tresna informatikoak eta telekomunikazio tresnak aplikatzea Smartgrid eta Sorkuntza Banatua kontrolatzeko.
 • Unibertsiate, teknologia zentro eta Smartgrid eta Sorkuntza Banaturaren alorreko enpresen I+G+b proiektuak aztertzea.