Gaitasunak

XSLaren edukia

Gaitasunak

  • Diziplinan den zientzi literaturarik onenaren berri izan.
  • Ikerketa enpirikorik egiteko gaitasuna, diziplinaren gai esparruetako batean.
  • Ikerkuntza soziojuridikoan teknika aurreratuak ezagutu eta aplikatzeko gaitasuna.
  • Jakintza, gaitasunak eta trebeziak eremu profesionalean komunikatu eta transmititzeko gaitasuna.
  • Lan hobekuntzarako gaitasuna, diziplina anitzeko ekipoetan.
  • Lan hobekuntzarako gaitasuna, ele anitzeko esparruetan.
  • Problematika soziojuridiko berriak identifikatzeko gaitasuna.
  • Soziologia juridikoaren arloko problemak ebazteko gaitasuna.
  • Soziologia juridikoaren gai esparru zabalaren barruko gai nagusiei buruzko jakintza.
  • Zuzenbidearen arloan ordenari eta gatazkari dagozkien problemen analisia.