Kaleidoskopio

Kaleidoskopio Proiektua (II Modalitatea)

Obra baten Berrinterpretazioa

Kaleidoskopio proiektua Donostia­San Sebastian 2016 Europako Kultur Hiriburuaren parte da eta Bestelab Kaiaren barne dago. Bestelab­ek ahalduntze eta hiritarren parte hartzea errazten dituzten iniziatibak sustatzen ditu. Kaleidoskopio proiektuaren bitartez, Bestelab­etik, Gipuzkoako diziplina ezberdinetako goi­mailako ikasketa zentroetako ikasleekin berrikuntza eta izaera kolaboratiboa dituzten iniziatibak sustatzea bilatzen da. Hortaz, multidiziplinarrak eta interinstituzionalak diren proiektuetan parte hartzeko aukera ematen du.

Kaleidoskopiok obra baten berrinterpretazioa egiteko aukera ematen du, berau ikuspuntu pertsonal batetik egindakoa izanik. Bigarren modalitate honek ikuspuntu ezberdinak jasotzea espero du hirian ikusgai egongo diren obra batzuen inguruan, hauetatik urrun dauden biztanleriaren sektoreetara gerturatzeko helburuarekin. Horrela, inklusibitatearen inguruan lan egingo da, ikuspegi desberdinetako lan ezberdinak jasoz.

Horretarako, proposatutako obra bakoitzeko deialdi bat egingo da. Bertan, diziplina ezberdinetako ikasleek, obraren inguruan egin nahi dituzten berrinterpretazioen proposamenak aurkeztuko dituzte. Jasotako lanetatik hiru aukeratuko dira (proposatzen diren obra bakoitzeko), eta laguntza ekonomikoa eskainiko zaie, berrinterpretazioa aurrera eraman ahal izateko aukera izanik.

Dokumentuak

Proyecto Kaleidoskopio (Modalidad II)

Reinterpretación de una Obra

El proyecto Kaleidoskopio es parte de la Capital Europea de la Cultura Donostia­San Sebastián 2016 y se ubica en el marco del Muelle Bestelab. Bestelab promueve iniciativas que facilitan el empoderamiento y la participación de la ciudadanía. A través del proyecto Kaleidoskopio, desde Bestelab se pretende fomentar iniciativas colaborativas e innovadoras con estudiantes de centros de estudios superiores de Gipuzkoa de diferentes disciplinas. Por lo tanto, ofrece la posibilidad de participar en proyectos de carácter multidisciplinar e interinstitucional basados en la experiencia.

Kaleidoskopio permite realizar interpretaciones libres sobre una misma obra de arte propuesta desde un propio punto de vista. Esta segunda vertiente del proyecto pretende recoger distintos puntos de vista en torno a obras de arte que estarán expuestas en distintas exposiciones de la capitalidad con el fin de acercarlas a sectores de la población alejados de las mismas. Se trabajará por tanto en torno a la inclusividad de obras de arte recogiendo distintos puntos de vista sobre las mismas.

Para ello, se realizará una convocatoria por cada obra propuesta. En ella, estudiantes de distintas disciplinas harán llegar propuestas de las interpretaciones que desean realizar en torno a la obra. Se seleccionarán tres propuestas (una por cada obra de las cinco propuestas) que cursen distintos estudios para otorgarles una ayuda económica con la que puedan llevar a cabo y ejecutar la interpretación propuesta.

Documentos