Ikerketa-ildoak

Ikerketa-ildoak

  • Euskal testuen edizioa eta azterketa
  • Testu-kritika
  • Aitzineuskararen berreraiketa
  • Euskararen Gramatika Historikoa
  • Historiaurreko garaien periodizazioa eta kronologia
  • Protohistoriako datuen biltzea eta sistematizatzea
  • Euskararen Historia
  • Euskararen dialektalizazioa
  • Gramatikografiaren eta lexikografiaren historia
  • Onomastika